"Det går inte att lokalisera standardmapparna" fel när en användare försöker ändra namnen på standardmapparna till ett annat språk i Outlook på webben

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3196480
PROBLEMET
En userdiscovers att de inte kan ändra standardnamnen (till exempel Inkorgen och Skickat) i Outlook på webben till ett annat språk. När användaren anger ett språk i rutanspråk och markerar kryssrutan Byt namn på standardmapparna så att deras namn matchar det angivna språketpå den "Region och tidsinställningar" sidan i Outlook på webben, visas följande felmeddelande:
Åtgärden lokalisering av standardmapparna för postlåda "User@Contoso.com" misslyckades: kan inte lokalisera standardmapparna.
Dessutom har vidtagit följande åtgärder att återställa standardnamnen till det nya språket, men detta löser inte problemet:
  • Kör denOutlook.exe/ResetFolderNames kommandot
  • Kör följande kommando:
    Set-MailboxRegionalConfiguration -id <alias> -LocalizeDefaultFolderName:$true -Language <Language_code_to_switch_to> -DateFormat <your_preferred_DateFormat>
ORSAK
Postlådan innehåller en eller flera mappar vars namn är samma som en eller flera standardnamnen på det nya språket. Standardmappar är Inkorgen, Skickat, utkast, skräppost e-post, RSS-prenumerationer och borttagna objekt.

Postlådan innehåller till exempel en mapp med namnet "Postvak i" som är nederländska namnet "Inkorgen". En användare upplever problemet om de försöker ändra standardnamnen språk till nederländska eftersom det finns en mapp som heter "Postvak i" redan.
LÖSNING
Byta namn på befintliga mappar i postlådan så att de har unika namn. Ange ett språk sedan och markera kryssrutan om du vill byta namn på standardmapparna så att det matchar det angivna språket.
MER INFORMATION
Behöver du fortfarande hjälp? Gå tillMicrosoft Community.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3196480 – senaste granskning 10/13/2016 20:05:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365 kbmt KB3196480 KbMtsv
Feedback