Excel-data behåller inte formatering vid koppling av dokument i Word

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Om du kopplar dokument i Microsoft Word och använder ett Microsoft Excel-kalkylblad som datakälla för mottagarlistan, behåller vissa numeriska data kanske inte sin formatering vid kopplingen.

Detta gäller formaterade procenttal, valutavärden och postkoder, som följande tabell visar:
  Format     I Excel data   I Word-kopplingsinstruktion  ----------------------------------------------------  Procenttal     50 %         0,5  Valuta     $12,50        12,5  Postkod    07865        7895				
Orsak
Det här problemet beror på att data i mottagarlistan i Word visas i det ursprungliga formatet som används för att lagra dem i Excel, utan formateringen som används i kalkylbladscellerna där data finns.
Lösning
Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Använd DDE (Dynamic Data Exchange) för att ansluta till Excel-kalkylbladet som innehåller data du vill använda. Gör så här:
 1. Starta Word och öppna ett nytt tomt dokument.
 2. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Allmänt.
 3. Markera kryssrutan Bekräfta konvertering vid Öppna och klicka sedan på OK.
 4. Peka på Brev och utskickVerktyg-menyn, och klicka sedan på Guiden Kopplad utskrift.
 5. Markera önskad typ av dokument i åtgärdsfönstret Koppla dokument, och klicka på Nästa.
 6. Under Välj startdokument väljer du startdokumentet och klickar på Nästa.
 7. Under Välj mottagare klickar du på Använd en befintlig lista och sedan på Bläddra.
 8. I dialogrutan Välj datakälla letar du upp mappen med Excel-arbetsboken du vill använda som datakälla. Markera arbetsboken och klicka på Öppna.
 9. I dialogrutan Bekräfta källdokument klickar du på MS Excel-kalkylblad via DDE (*.xls) och sedan på OK.
 10. I Microsoft Excel-dialogrutan, under Cellintervall, markerar du cellintervallet eller kalkylbladet med data du vill använda och klickar på OK.
  Obs! Dina data visas nu i dialogrutan Koppla dokument för mottagare med samma formatering som i Excel-kalkylbladet.

Metod 2

Formatera Excel-fältet med postkoden som text. Gör så här:
 1. Markera kolumnen i Excel som innehåller postkodsfältet.
 2. Klicka på CellerFormat-menyn.
 3. Klicka på fliken Tal.
 4. Klicka på Text under Kategori och sedan på OK.
 5. Spara datakällan, och fortsätt sedan kopplingen i Word.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
304387 Fälten Datum, Telefonnummer och Valuta kopplas felaktigt när en Access- eller Excel-datakälla används i Word 2002 eller Word 2003
prb
Egenskaper

Artikel-id: 320473 – senaste granskning 02/26/2008 10:37:00 – revision: 3.2

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbformat kbprb KB320473
Feedback