Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Microsoft-muspekaren rör sig oförutsägbart eller svarar inte när ett Microsoft-pekdon används

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Varning! Åtgärderna i avsnittet "Lösning" kan medföra att det interna pekdonet på en bärbar dator inaktiveras.
Symptom
Vid försök att använda ett Microsoft-pekdon på en dator med Microsoft Windows kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Pekaren rör sig oförutsägbart.
 • Pekaren svarar inte när du rör pekdonet.
 • Ingenting händer när du klickar på en knapp på pekdonet.
 • Pekdonet upphör att fungera efter några minuters användning.
 • Vissa alternativ eller flikar är inte tillgängliga i musobjektet på Kontrollpanelen.
 • Om du ansluter en seriell Plug and play-mus från Microsoft, en Microsoft EasyBall eller ett Microsoft IntelliMouse-pekdon till datorn, identifieras inte den nya enheten i Microsoft Windows. Problemet löses inte genom att guiden Lägg till ny maskinvara körs.
Orsak
Detta problem kan uppstå om filer från en tidigare installation av ett pekdon finns kvar på datorn.
Lösning
Lös problemet genom att skapa en systemåterställningspunkt. Du kan också säkerhetskopiera registret, ta bort programmet för pekdonet, ta bort tillhörande registernycklar, ta bort objekten för pekdonet från Enhetshanteraren och sedan installera om Microsoft-pekdonet. Gör så här:

Steg 1: Skapa en systemåterställningspunkt eller säkerhetskopiera registret

Använd lämplig metod för din Windows-version.

Microsoft Windows XP och Windows Vista

 1. Tryck på CTRL, tryck på ESC, använd piltangenterna för att markera Alla program och tryck sedan på RETUR.
 2. Använd piltangenterna för att markera Tillbehör.
 3. Använd piltangenterna för att markera Systemverktyg.
 4. Använd piltangenterna för att markera Systemåterställning och tryck sedan på RETUR.
 5. Använd piltangenterna för att markera Skapa en återställningspunkt och tryck sedan på RETUR.
 6. Slutför återställningspunkten genom att följa instruktionerna på skärmen.

Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows 98

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedt32 i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
 3. Klicka på Spara nyckelRegister-menyn.
 4. Skriv ett unikt namn på nyckeln i rutan Filnamn.
 5. Klicka på en plats för filen i rutan Spara i, och klicka sedan på Spara.
 6. Klicka på AvslutaRegister-menyn.

Steg 2: Ta bort Microsoft IntelliPoint- eller Logitech-programmet

 1. Tryck på CTRL+ESC.
 2. Använd piltangenterna för att markera Kontrollpanelen och tryck sedan på RETUR.
 3. Använd piltangenterna för att markera Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen och tryck sedan på RETUR.
 4. Använd piltangenterna för att markera valfritt IntelliPoint- och Logitech-program, markera Ta bort genom att trycka på TABB och tryck sedan på RETUR.

Steg 3: Ta bort registernycklarna

 1. Tryck på CTRL+ESC.
 2. I Windows XP och tidigare versioner använder du piltangenterna för att markera Kör och trycker sedan på RETUR.

  I Windows Vista gör du så här:
  1. Använd piltangenterna för att markera Alla program och tryck sedan på RETUR.
  2. Använd piltangenterna för att markera Tillbehör och tryck sedan på RETUR.
  3. Använd piltangenterna för att markera Kör och tryck sedan på RETUR.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på RETUR.
 4. Använd piltangenterna för att markera följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 5. Använd piltangenterna för att markera de olika undernycklarna. Varje undernyckel har ett fyrsiffrigt nummer. Leta upp DriveDesc-raden i den högra rutan. Om informationen till höger om DriveDesc-raden anger någon slags mus trycker du på DELETE, så att denna undernyckel tas bort. Klicka på Ja, när du ombeds bekräfta borttagningen.
 6. Använd piltangenterna för att markera följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
 7. Använd piltangenterna för att markera de olika undernycklarna. Varje undernyckel har ett fyrsiffrigt nummer. Leta upp DriveDesc-raden i den högra rutan. Om informationen till höger om DriveDesc-raden anger någon slags mus trycker du på DELETE, så att denna undernyckel tas bort. Klicka på Ja, när du ombeds bekräfta borttagningen.
 8. Använd piltangenterna för att markera följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp 0f13
 9. Använd piltangenterna för att markera filen *pnp 0f13 och tryck sedan på DELETE. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
 10. Använd piltangenterna för att markera följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\hid#VID_045E&PID_####
  Obs! I den här registernyckeln är #### ett nummer, till exempel 0009.
 11. Tryck på DELETE. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
 12. Ta bort följande registernycklar, om de finns på datorn, genom att upprepa steg 10 till och med 11:
  • VID_045E&PID_0009="Microsoft USB IntelliMouse"
  • VID_045E&PID_001E="Microsoft USB IntelliMouse Explorer"
  • VID_045E&PID_0023="Microsoft USB Trackball Optical"
  • VID_045E&PID_0024="Microsoft USB Trackball Explorer"
  • VID_045E&PID_0025="Microsoft USB IntelliMouse with IntelliEye"
  • VID_045E&PID_0029="Microsoft USB IntelliMouse Web"
  • VID_045E&PID_0039="Microsoft USB IntelliMouse Optical"
  • VID_045E&PID_0040="Microsoft USB Wheel Mouse Optical"
  • VID_045E&PID_0047="Microsoft USB IntelliMouse Explorer 3.0"
  • VID_046D&PID_C000="Logitech USB First/Pilot Mouse"
  • VID_046D&PID_C001="Logitech USB First/Pilot Mouse+"
  • VID_046D&PID_C002="Logitech USB MouseMan Wheel"
  • VID_046D&PID_C003="Logitech USB MouseMan"
  • VID_046D&PID_C004="Logitech USB WingMan Gaming Mouse"
  • VID_046D&PID_C005="Logitech USB WingMan Gaming Wheel Mouse"
  • VID_046D&PID_C00B="Logitech USB MouseMan Wheel+"
  • VID_046D&PID_C00C="Logitech USB WheelMouse"
  • VID_046D&PID_C00D="Logitech USB MouseMan Wheel+"
  • VID_046D&PID_C00E="Logitech USB Wheel Mouse"
  • VID_046D&PID_C030="Logitech USB iFeel Mouse"
  • VID_046D&PID_C031="Logitech USB iFeel Mouse+"
  • VID_046D&PID_C032="Logitech USB iFeel MouseMan"
  • VID_046D&PID_C033="Logitech USB iFeel MouseMan+"
  • VID_046D&PID_C401="Logitech USB TrackMan Marble Wheel"
  • VID_046D&PID_C402="Logitech USB Marble Mouse"
  • VID_046D&PID_C403="Logitech USB Turbo TrackMan Marble FX"
  • VID_046D&PID_C404="Logitech USB TrackMan Wheel"
  • VID_046D&PID_C501="Logitech USB Cordless Mouse"
  • VID_046D&PID_C502&MI_01&Col01="Logitech HID Cordless Mouse+"
  • VID_046D&PID_C502&MI_01&Col04="Logitech HID Cordless Mouse+"
 13. Använd piltangenterna för att markera följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{378de44c-56ef-11d1-bc8c-00a0c91405dd}
 14. Tryck på DELETE. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.

Steg 4: Ta bort enheter från Enhetshanteraren

 1. Öppna Enhetshanteraren.

  Windows XP eller tidigare Windows-versioner:
  1. Tryck på CTRL+ESC, använd piltangenterna för att markera Kontrollpanelen och tryck sedan på RETUR.
  2. Använd piltangenterna för att markera System och tryck sedan på RETUR.
  3. Använd piltangenterna för att markera fliken Maskinvara.
  4. Använd tabbtangenten för att markera Enhetshanteraren och tryck sedan på RETUR.
  Windows Vista:
  1. Tryck på CTRL+ESC, använd piltangenterna för att markera Kontrollpanelen och tryck sedan på RETUR.
  2. Använd piltangenterna för att markera System och underhåll och tryck sedan på RETUR.
  3. Använd tabbtangenten för att markera Enhetshanteraren och tryck sedan på RETUR.
 2. Använd piltangenterna för att markera Möss och andra pekdon och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på alla pekdon som har att göra med IntelliMouse eller USB och tryck sedan på DEL. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
 4. Ta bort enheten genom att följa instruktionerna på skärmen.
 5. Använd piltangenterna för att markera HID (Human Interface Devices) och tryck sedan på RETUR.
 6. Använd piltangenterna för att markera alla enheter under denna rubrik och tryck sedan på DEL. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
 7. Upprepa steg 8 tills du har tagit bort samtliga enheter.
 8. Använd piltangenterna för att markera USB-styrenheter (Universal Serial Bus).
 9. Använd piltangenterna för att markera alla enheter som betecknas som Rotnav eller Värdstyrenhet och tryck sedan på DEL. Klicka på Ja, när du ombeds bekräfta borttagningen.
 10. Använd piltangenterna för att markera Möss och andra pekdon.
 11. Använd piltangenterna för att markera alla andra enheter under denna rubrik och tryck sedan på DEL. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.

Steg 5: Installera om IntelliMouse-pekdonet

 1. Anslut IntelliMouse-pekdonet till datorn.
 2. Starta om datorn.
 3. Slutför installationsprocessen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Mer Information
Om du vill veta mer om pekdon som inte fungerar som förväntat klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
185663 Pekaren rör sig oförutsägbart eller svarar inte när ett Microsoft-pekdon används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 easy track ball erratic
Egenskaper

Artikel-id: 321122 – senaste granskning 05/22/2007 14:01:18 – revision: 10.1

Microsoft Basic Mouse 1.0 Standard Edition, Microsoft Basic Mouse 1.0 Standard Edition, Microsoft Basic Optical Mouse, Microsoft Bus Mouse 1.0, Microsoft Bus Mouse 1.0, Microsoft Comfort Optical Mouse 1000, Microsoft Comfort Optical Mouse 3000, Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Cordless Wheel Mouse, Microsoft Habu Laser Gaming Mouse, Microsoft Home Mouse 2.0, Microsoft Home Mouse 1.0, Microsoft InPort Mouse, Microsoft InPort Mouse 1.0, Microsoft InPort Mouse 1.0, Microsoft InPort Mouse 2.0, Microsoft IntelliMouse 3.0, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse Explorer 4.0, Microsoft IntelliMouse Explorer for Bluetooth 2.0, Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0, Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Microsoft IntelliMouse Optical Technology, Microsoft IntelliMouse Optical 1.1, Microsoft IntelliMouse Pro, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse Trackball 1.0, Microsoft IntelliMouse Trackball Explorer, Microsoft IntelliMouse Trackball Optical, Microsoft IntelliMouse USB, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliMouse Web 1.0, Microsoft IntelliMouse Web 1.0, Microsoft IntelliMouse with IntelliEye, Microsoft IntelliMouse 1.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0, Microsoft IntelliPoint 5.2, Microsoft IntelliPoint 5.1, Microsoft IntelliPoint 1.0, Microsoft IntelliPoint 1.1, Microsoft IntelliPoint 2.0, Microsoft IntelliPoint 2.0a, Microsoft IntelliPoint 2.1, Microsoft IntelliPoint 2.2, Microsoft IntelliPoint 2.2a, Microsoft IntelliPoint 2.2c, Microsoft IntelliPoint 2.2d, Microsoft IntelliPoint 3.0, Microsoft IntelliPoint 3.1, Microsoft IntelliPoint 3.2, Microsoft IntelliPoint 4.11, Microsoft IntelliPoint Software 4.9, Microsoft IntelliPoint software for Macintosh, Microsoft IntelliPoint 1.0 för Macintosh, Microsoft IntelliPoint 1.0a för Macintosh, Microsoft IntelliPoint 1.1 för Macintosh, Microsoft IntelliPoint 1.0 Home Edition, Microsoft IntelliPoint software Home Edition 1.0a, Microsoft IntelliPoint 5.0, Microsoft IntelliPoint 4.12, Microsoft IntelliPoint 4.01, Microsoft IntelliType 2.2, Microsoft IntelliType 2.0, Microsoft IntelliType Pro 5.3, Microsoft IntelliType Pro 5.4, Microsoft IntelliType Pro 5.5, Microsoft IntelliType Pro 1.0, Microsoft IntelliType Pro 1.2, Microsoft IntelliType Pro 5.2, Microsoft IntelliType Pro 2.1, Microsoft IntelliType Pro software for Macintosh, Microsoft IntelliType Pro 2.0 för Macintosh, Microsoft IntelliType Pro 5.0, Microsoft IntelliType Pro 1.1, Microsoft IntelliType Pro 2.11, Microsoft IntelliType Pro 2.2, Microsoft IntelliType Pro software version 2.3, Microsoft IntelliType 2.2, Microsoft IntelliType 1.0, Microsoft IntelliType 1.1, Microsoft IntelliType 2.0, Microsoft IntelliType 1.0 för Macintosh, Microsoft IntelliType 1.1 för Macintosh, Microsoft Laser Mouse 6000, Microsoft Optical Mouse Mobile, Microsoft Mouse, Microsoft Mouse, Microsoft Mouse 2.0, Microsoft Mouse Driver 1.0 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 10.0, Microsoft Mouse Driver 8.0 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 8.2 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 9.0 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 9.01 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 9.01b, Microsoft Mouse Driver 9.0 Standard Edition, Microsoft Mouse driver for MS-DOS 6.1, Microsoft Mouse Driver 9.1 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 7.04 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 8.0 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 8.2 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 9.0 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver for OS/2, Microsoft Mouse Driver for OS/2 1.2, Microsoft Mouse Driver 9.1 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 8.1 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 8.2 Standard Edition, Microsoft Mouse Driver 9.1 Standard Edition, Microsoft Notebook Optical Mouse, Microsoft Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Optical Mouse, Microsoft Optical Mouse by Starck, Microsoft Serial Mouse, Microsoft Serial Mouse, Microsoft Serial Mouse, Microsoft Serial Mouse, Microsoft Standard Optical Mouse, Microsoft Standard Wireless Optical Mouse, Microsoft Wheel Mouse 2.0, Microsoft Wheel Mouse 1.0 Exchange Edition, Microsoft Wheel Mouse Optical, Microsoft Wheel Mouse 2.0, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer 2.0, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth, Microsoft Intellimouse 2.00 Bluetooth, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer USB, Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader, Microsoft Wireless Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Laser Mouse 8000, Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000, Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0, Microsoft Wireless Optical Mouse 2000, Microsoft Wireless Optical Mouse 3000, Microsoft Wireless Optical Mouse 5000, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0, Microsoft Wireless Wheel Mouse, Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0

 • kbenv kbhardware kbprb KB321122
Feedback