Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Nybörjarguide för felsökning av problem i Word

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande:322743
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln presenterar en systematisk metod för att lösa olika felmeddelanden och problem i Microsoft Word. Du kan använda någon av följande metoder för att lösa olika felmeddelanden och problem i Word:
 • Manuellt
 • Använd den av felsökningsverktyget i supportmallen
Börja med steg 1 om du vill utföra stegen med hjälp av felsökningsverktyget. Om du vill utföra stegen manuellt börjar du med steg 2.

Utför stegen i ordning tills din problemet är löst.
Mer Information
De flesta åtgärderna kan enkelt utföras i denna artikel när du använder Word-supportmallen.

Steg 1: Installera supportmallen

Den här mallen gör det enkelt att starta Word med standardinställningarna och för att byta namn på eller ta bort enskilda objekt som orsakar problemet.

Mer information om hur du skaffar och installerar Word-supportmallen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
820919Felsökning av problem som uppstår vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002

Steg 2: Starta Word med standardinställningarna

När du startar (eller avslutar) Word flera händelser som kan påverka programmets funktioner och prestanda för Word. Dessa händelser inkluderar inläsning av Mallen Normal.dot, läsa flera Windows-registernycklar och läsa in tillägg och filer i startmappen.

Om du vill starta Microsoft Word med det standardinställningar med hjälp av supportmallen, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
820919 Felsökning av problem som uppstår vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002
Om du vill starta Microsoft Word med det standardinställningarna manuellt, startar du Word med/a-växeln. Så här startar du Word med/a-växeln:
 1. Leta upp filen Winword.exe.

  Observera
  detta program är som standard på följande plats, beroende på vilken version av Word:

  Word 2003
  C:\Program\Microsoft Office\Office11
  Word 2002
  C:\Program\Microsoft Office\Office10
 2. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.
 3. I den Öppna rutan, Skriv sökvägen till filen Winword.exe som du hittade i steg 1.
 4. Skriv sökvägen inom citattecken så att den liknar följande:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\Winword.exe"
 5. I den Öppna rutan Flytta insättningspunkten efter citattecknet i slutet av sökvägen.
 6. Skriv ett blanksteg och sedan Skriv /a.

  Sökvägen nu ser ut ungefär så här:
  "C:\Program\Microsoft Office\Office11\Winword.exe" /a
 7. Klicka på OK.

  Obs! Du måste ange växeln /a utanför citattecknen. Om du skriver innanför citattecknen visas felmeddelande ett som liknar något av följande när du försöker köra kommandot:
  Det går inte att hitta filen ' c:\Program\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a' (eller en av dess komponenter). Kontrollera att sökvägen och filnamnet är korrekta och att alla bibliotek som behövs är tillgängliga.
  Det går inte att hitta ' c:\Program\Microsoft Office\Office11\Winword.exe / a'. Kontrollera att du skrivit rätt namn och försök sedan igen. Om du vill söka efter en fil klickar du på knappen Start och klicka sedan på Sök.
Microsoft Word startas nu med standardinställningarna.Tänk på följande sökvägar:
 • Sökväg 1. Om du har haft problemet när du startade Word gjorde som problemet kan uppstå när du startade Word den här gången?
 • Sökväg 2. Om du har haft problemet när du avslutar Word försök avsluta Word nu. Uppstår problemet ändå?
 • Bana 3. Om du inte brukar uppstå problem när du startar eller Avsluta Word, går du vidare till steg 3 och försöker återskapa problemet nu.
Om du svarar Ja, problemet kvarstår till sökväg 1 eller 2 sökvägensedan problemet förmodligen i Windows-miljön. Isolera problem i Windows-miljön, att starta om Windows med en Start i ren miljö eller felsäkert läge. Sedan upprepa steg 2 och försöker återskapa problemet.

Om problemet återkommer efter en ren miljö eller felsäkert läge i Windows, och Starta Word med standardinställningarna och sedan kan du behöva installera om Windows eller Word. Om problemet inte återkommer är problemet med en komponent som normalt laddas vid start av Windows. Du kan behöva kontakta Microsoft Windows stöd för ytterligare felsökning.

Mer information Om ren start på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
310353Hur du utför en ren start i Windows XP
281770 Hur du utför felsökning av Windows 2000
267288 Hur du utför en ren start i Windows Millennium Edition
180902 Hur du startar en dator med Windows i felsäkert läge
Om du svarar Nej, problemet inte nu uppståsökväg 1 eller 2är problemet med något av objekten som förbigicks genom att starta Word med standardinställningarna. Lösa problemet med åtgärderna i något av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

Om du vill fortsätta använda felsökningsverktyget i supportmallen klickar du på artikellänk:
820919 Felsökning av problem som uppstår vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002
Artikeln innehåller stegvisa instruktioner för att avgöra vilken komponent som orsakar problemet.

Om du vill fortsätta att använda den manuella metoden klickar du på artikellänk:
259413 Felsökning av problem som kan uppstå när du startar eller arbetar i Word 2000, Word 2002 och Word 2003

Steg 3: Försök att återskapa problemet

När du startar Word som beskrivs i steg 2 försöker återskapa den problemet. Om du t ex försöker öppna dokumentet och se om problemet återkommer.
 • Om problemet återkommer går du till steg 4 för mer felsökning.-
 • Om problemet inte återkommer, en av komponenterna som inaktiverades i steg 2 som orsakar problemet. Du måste följa anvisningarna i en av följande artiklar i Microsoft Knowledge Base: Om du vill fortsätta använda felsökningsverktyget i supportmallen klickar du på artikellänk:
  820919 Felsökning av problem som uppstår vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002
  Om du vill fortsätta att använda den manuella metoden klickar du på artikellänk:
  259413 Felsökning av problem som kan uppstå när du startar eller arbetar i Word 2000, Word 2002 och Word 2003
  Efter varje steg i den artikel du har valt försök återskapa igen för problemet. Om problemet återkommer går du till nästa steg. Om problemet inte återkommer komponenten som orsakar problemet.

Steg 4: Ringa in problemet

Du har kommit hit eftersom du har fastställt att problemet inte uppstår när du startar eller avslutar Word eller problemet fortfarande uppstår. När du arbetar med dokumentet medan Word körs med sin standard inställningar.

Innan du går vidare försök med följande:
 • Uppstår problemet i andra program?

  Om problemet uppstår i andra program än Word, mest sannolikt är problemet inte i Word, men med en komponent i Microsoft Windows Windows, eller en del av program som körs i bakgrunden. Även om vissa felsökningstips och lösningsförslag i den här artikeln får hjälpa dig att lösa problem utanför Word, fokus i den här artikeln är att lösa problem som är mer specifika för Word.

  Mer hjälp När du arbetar i Windows finns i följande resurser:

  Windows XP-supportcenter:Supportcenter för Windows 2000:Supportcenter för Windows Millennium Edition:
 • Påverkar problemet bara ett visst dokument?

  Om problemet är specifika för vissa dokument i dokumentet kan vara skadat. Testa detta skapar ett nytt dokument och sedan se Om du kan återskapa problemet i det nya dokumentet. Om du vill skapa en ny dokument, gör du så här:
  1. Klicka på NyArkiv -menyn.
  2. I åtgärdsfönster Nytt dokument klickar du på Tomt dokument.
  3. Skapa ett dokument som liknar det dokument som var orsakar problem.
  Om problemet uppstår även i det nya dokumentet problemet hör inte till ett skadat dokument. Hoppa till nästa avsnitt i den här artikeln Om du vill fortsätta felsöka problemet.

  Om problemet inte förekommer i ett nytt dokument, det ursprungliga dokumentet kan vara skadad. Skadad dokument visas ofta som inte är avsett (för exempel, oändlig sidbrytning, felaktig dokumentlayout och formatering oläsliga tecken på skärmen, felmeddelanden under bearbetning, den datorn slutar svara när du laddar eller visar filen eller någon annan ovanlig beteende som inte kan hänföras till programmets normala funktion). Del av detta kan orsakas av andra faktorer än dokument skador.

  Följ dessa felsökning för att utesluta andra faktorer Så här:
  • Sök efter liknande problem i andra dokument.
  • Sök efter liknande saker händer i andra program.
  • Flytta dokumentet i fråga till en annan dator och försök sedan återskapa händelsen.
 • Problemet uppstår bara när du utför en viss funktion i Word?

  För att fastställa ytterligare där problemet finns, måste du definiera vad du gör när problemet uppstår.

Problemet uppstår när du försöker göra ändringar i dokumentet.

Detta kan orsakas av flera villkor, inklusive den följande:
Den egna ordlistan skadad?

När du skriver ett blanksteg eller trycker på RETUR efter ett ord i bakgrunden stavning och grammatik försöker kontrollera ordet. Om den bakgrunden stavnings- och grammatikkontrollen hittar inte ordet i huvudfönstret ordlista, stavnings- och grammatikkontrollen ser ut i egna ordlista. När du klickar på Stavning och grammatik och klicka sedan på Lägg till om du vill lägga till ett ord i stavningsordlistan är ordet faktiskt lägga till egen ordlista. Om den egna ordlistan skadad för vissa Därför kan ett fel inträffar när du försöker köra stavnings- och grammatikkontroll.

Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291176Du får en "den egna ordlistan är full. Ordet lades inte till"visas när du lägger till ett ord i din egen ordlista i Word 2003 och Word 2002

(ACL)-autokorrigeringsfil som orsakar problemet?

När du skriver ett blanksteg eller trycker på RETUR, bakgrund Funktionen Autokorrigering försöker korrigera stavning eller grammatik i ett ord eller lägga till specialsymboler vissa tecken. Autokorrigering (åtkomstkontrollista) lagrar en lista med ord och tecken som ska åtgärdas och ersättningar för dessa.

Om autokorrigeringsfilen är skadad uppstår ett problem när Word Om du försöker komma åt den. Säkerhetskopiera korrigera problemet i Autokorrigering lista för datorn. Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
269006Flytta autokorrigeringsposter mellan datorer i Word 2002

826147 Flytta Word-autokorrigeringsposter mellan datorer i Word 2003
När du har säkerhetskopierat autokorrigeringslistan, söka efter en lista över ACL-filerna på datorn. Byta namn på ACL-filerna och starta sedan om Word på sätt som du brukar göra.

Obs!ACL-filerna kan anpassas så att du kan ange egna autokorrigeringsposter. Om du byter namn på filerna, förlorar du eventuella anpassningar har gjorts. Därför rekommenderas du byta namn på och ta inte bort ACL-filerna.

Om problemet är borta har du identifierat problemet som en skadad ACL-fil. För att slutföra detta steg på identifiera och repareraHjälp -menyn och följ sedan instruktionerna på skärmen för att reparera eventuella andra fel i Word.

Om problemet kvarstår återställer du ditt Autokorrigeringslistan genom att följa stegen i en föregående Knowledge Base artiklarna "Flytta Word-autokorrigeringsposter mellan datorer i Word 2002".
eller "Flytta Word-autokorrigeringsposter mellan datorer i Word 2003".

Är stavnings- och grammatikkontrollen som orsakar problemet?

När du skriver ett blanksteg eller trycker på RETUR, bakgrund vid stavningskontrollen kontrollerar du att du har skrivit. Om bakgrunden vid stavningskontrollen hittar ett felstavat ord eller grammatik misstag den flaggor för det du skrev som ett felstavat ord (med en röd våglinje) eller som en grammatik misstag (med en grön vågig understrykning). Om stavningsfilerna eller grammatikfilerna är skadade kan du få ett fel när du skriver. Att fastställa Om problemet inaktivera stavnings- och grammatikkontroll Checker och försök sedan återskapa problemet.

Om du vill aktivera (eller inaktivera Följ dessa steg på) stavnings- och grammatikkontroll:
 1. Öppna dokumentet, om möjligt.
 2. Omedelbart, innan du gör något annat klickar du på AlternativVerktyg -menyn.
 3. Klicka på fliken Stavning och grammatik .
 4. Avmarkera den Kontrollera stavning medan du typ kryssrutan och Kontrollera grammatik medan du skriverkryssrutan.
 5. Klicka på OKoch försök sedan återskapa problemet.
Om problemet är borta, eller om du inte kan köra föregående test, kan problemet orsakas av skadade stavningsfiler eller grammatikfiler (Språkverktyg). Kör identifiera och repareraHjälp -menyn om du vill rätta till problemet. När du kör identifiera och repareraaktivera stavningskontrollen i bakgrunden.

Om problemet kvarstår, fortsätter du felsökningen med åtgärderna i avsnittet "Är teckensnitten skadade?" i denna artikel.

Är teckensnitten skadade?

Ett skadat teckensnitt kan orsaka ett ogiltigt sidfel när du arbetar med Microsoft Word (eller något annat Windows-program).

Om ett dokument slutar svara när du arbetar i den försöker avgöra vilka teckensnitt som finns i dokumentet och sedan använda dessa teckensnitt till ett nytt dokument som baseras på mallen Normal.dot. Om problemet uppstår i det nya dokumentet minskar den antalet teckensnitt i det nya dokumentet ett i taget tills det teckensnitt som är orsakar problemet kvarstår.

Anmärkning: I Tahoma-teckensnittet som används i dialogrutor och menyer i Word och Office. Om Word kraschar när du startar det kan en möjlig orsak kan vara en skadat Tahoma-teckensnitt. Följ anvisningarna för att ta bort och installera om Tahoma teckensnitt.

Så när du har fastställt eller misstänker att ett teckensnitt är skadad dessa steg om du vill ta bort och installera om teckensnitt.

Anmärkning: Detta tar bort teckensnittet från systemet och kräver Du måste installera om teckensnittet från originalkällan.
 1. Avsluta alla Microsoft Office-program.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningaroch klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Anmärkning: I Windows XP klickar du på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 3. Dubbelklicka på teckensnitt.
 4. Dra teckensnittet (eller teckensnitten) du tror kan vara skadad till skrivbordet (eller någon annan plats utanför teckensnittsmappen). Teckensnittet är nu Borttaget"" från datorn. I alla dokument som är formaterat med teckensnitt, ett annat teckensnitt som ersätts.
 5. Stäng teckensnittsmappen, starta om Word som vanligt (utan att använda /a växlar), och försök sedan återskapa problemet.
Om problemet är borta kan ett skadat teckensnitt vara orsaken till problemet. Lös problemet genom att köra identifiera och repareraHjälp -menyn. Försök att återskapa problemet när du kör identifiera och reparera.

Anmärkning: om teckensnittet som du har tagit bort kommer från ett annat program program kan du kanske installera om programmet för att ersätta teckensnittet på din system.

Problemet uppstår när jag försöker skriva ut eller ändra formateringen i dokumentet.

Om problemet uppstår när du försöker skriva ut eller göra ändringar av formateringen i Word-dokumentet, i det här avsnittet hjälper dig att avgöra Om problemet orsakas av skrivar- eller grafikdrivrutinen. Följ steg och sedan testa för att se om problemet är löst i Word. Du kanske upprepa åtgärderna flera gånger för att avgöra om problemet är lösas genom att göra ändringar i din skrivare eller grafikdrivrutinen.

Skrivare:

Word frågar ofta skrivardrivrutinen för information som behövs när Word formatering och utskrift av dokument. A skadad skrivardrivrutin kan orsaka ett ogiltigt sidfel eller ett undantag inträffa när du arbetar i ett dokument.

De flesta icke - PostScript-PCL skrivardrivrutiner används en gemensam kärnfil kallas filen Unidrv.dll. Detta innehåller Microsoft Fax och allmän/endast Text. Om du använder därför en PCL-skrivardrivrutin och vill felsöka skrivardrivrutinen, måste du installera en icke-PostScript-skrivardrivrutin.

Nästan alla PostScript-skrivare drivrutiner använder en gemensam kärnfil kallas filen Pscript.drv. Därför, om du använder en PostScript-skrivardrivrutin och vill utföra felsökning av den Du måste installera en skrivardrivrutin för PostScript-skrivardrivrutinen.

Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
291336Felsökning av utskriftsproblem i Word 2002 (del 1)
291344 Felsökning av utskriftsproblem i Word 2002 (del 2)
Följande ämne behandlas i del 1:
 • Vad är vissa felmeddelanden kan förekomma?
Följande ämnen behandlas i del 2:
 • Hur du eliminerar ett visst dokument utskrift Problem
 • Vad är några saker som kan jag göra?
 • Ytterligare resurser för felsökning
 • Microsoft-supportalternativ
Video:

Drivrutinen för frågor ofta i Word information som behövs när Word formatering och utskrift av dokument. En skadad grafikdrivrutin kan orsaka ett ogiltigt sidfel, ett undantagsfel eller andra problem. För att avgöra om grafikdrivrutinen orsakar den problem, ange grafikdrivrutinen till de lägsta kompatibla inställningarna i Word.

Mer information om felsökning av bildskärmsproblem eller felmeddelanden för bildskärmsdrivrutinen vid start eller användning av Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307960Resurser för felsökning av bildskärmsproblem i Windows XP
Mer information om felsökning av bildskärmen problem eller felmeddelanden för videon visar drivrutinen när du startar eller använder Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition (Me) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
127139Felsökning av videoproblem i Windows

Steg 5: Vad om problemet inte är löst

Om åtgärderna i denna artikel inte lösa problem du Besök påträffades i Word Word Support Center på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft-supportalternativ

Om du inte kan lösa detta problem är flera supportalternativ tillgängliga för att hjälpa dig.

Hitta svar snabbt själv Online

Använda Microsoft Online Support för att söka i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser för snabba, korrekta svar. Du kan också anpassa webbplatsen efter sökningen.

Börja din sökning Bläddra till följande webbplats:

Microsoft Produktsupport

Kontakta Microsoft Product Support som hjälper dig att med felsökning.

Mer information om hur du skaffar hjälp med felsökning i Microsoft Word klickar du på om Microsoft wordHjälp -menyn och sedan på Teknikersupport.

Microsoft Solution Providers

Microsoft Solution Providers är oberoende företag som har samarbetat med Microsoft använder teknik för att lösa problem med business företag av alla storlekar och branscher.

Hitta en Microsoft-lösning Provider i ditt område i USA och Kanada, kontakta Microsoft Sales Information Center på (800) 426-9400. Om du är i USA Kontakta ditt lokala kontor. Du hittar kontoret finns i Microsoft World Wide kontor webbplats på:
INF wd2002

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 322743 – senaste granskning 12/07/2015 11:01:14 – revision: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbdta kbhowtomaster kbmt KB322743 KbMtsv
Feedback