Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows 95, Windows 98 och Windows ME

En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i 322756.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 322755.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows NT 4.0 finns i 323170 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

I DENNA ARTIKEL

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du säkerhetskopierar, redigerar och återställer registret i Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, och Windows Millennium Edition (ME). Microsoft rekommenderar att du säkerhetskopierar registret innan du redigerar det och att du tar reda på hur du kan återställa registret om det uppstår något problem.

Om du vill veta mer om registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986Beskrivning av registret i Microsoft Windows


Överst på sidan

Säkerhetskopiera registret

Innan du redigerar registret exporterar du de registernycklar du vill redigera, eller så säkerhetskopierar du hela registret. Om det uppstår något problem kan du sedan återställa registret till det tidigare tillståndet med hjälp av åtgärderna i Återställa registret i denna artikel.

Överst på sidan

Exportera registernycklar

Du kan exportera en registernyckel innan du redigerar den.

Obs! Använd inte dessa åtgärder när du vill exportera en hel registerfil (till exempel
HKEY_CURRENT_USER
). Om du måste säkerhetskopiera en hel registerfil säkerhetskopierar du hela registret i stället.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp och klicka på nyckeln med värdet du vill redigera.
 4. Klicka på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Välj en plats där du vill spara REG-filen i rutan Spara i, skriv ett filnamn i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Överst på sidan

Säkerhetskopiera hela registret

Du kan säkerhetskopiera hela registret i Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, och Windows Millennium Edition genom att köra verktyget Windows Registerscanner (Scanregw.exe). Om du vill veta mer om hur du använder Windows Registerscanner för att säkerhetskopiera hela registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256419 Säkerhetskopiera registret i Windows 98 och Windows Millennium Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill säkerhetskopiera hela registret i Windows 95 måste du säkerhetskopiera registerfilerna manuellt. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar registerfiler manuellt i Windows 95 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
132332 Säkerhetskopiera registret i Microsoft Windows 95 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Redigera registret

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk. Om du ska redigera registret rekommenderar Microsoft att du följer anvisningarna i Microsoft-dokumentationen. Använd om möjligt Windows-användargränssnittet i stället för att direkt redigera registret.

Använda Windows-användargränssnittet

Microsoft rekommenderar att du om möjligt använder Windows-användargränssnittet för att ändra systeminställningarna i stället för att redigera registret manuellt. I vissa fall kan redigering av registret emellertid vara det bästa sättet att lösa ett produktproblem. Om problemet är dokumenterat i Microsoft Knowledge Base bör det finnas en artikel med stegvisa instruktioner för redigering av registret. Följ alltid instruktionerna i Microsoft Knowledge Base för redigering av registret exakt.

Överst på sidan

Använda Registereditorn

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk. Redigering av registret omfattar följande sex åtgärder:
 • Leta reda på en nyckel, en undernyckel eller ett värde
 • Lägga till en nyckel
 • Lägga till ett värde
 • Ändra ett värde
 • Ta bort en nyckel eller ett värde
 • Byta namn på en nyckel eller ett värde
Leta reda på en nyckel, en undernyckel eller ett värde
Det finns fem olika registernycklar på den översta nivån (eller registreringsdatafiler). De börjar alla med "HKEY".
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
I det här exemplet är
HKEY_LOCAL_MACHINE
nyckeln, och allting som kommer efter det omvända snedstrecket (\) är undernyckeln. I Registereditorn kan du söka igenom nycklar och undernycklar på samma sätt som du söker igenom mappar i Utforskaren.

Nycklarna och undernycklarna visas i ett mappträd i den vänstra rutan i Registereditorn. Om du klickar på en nyckel eller undernyckel i den vänstra rutan visas information om värde, typ och data i den högra rutan.

Om en nyckel eller undernyckel innehåller undernycklar visas ett plustecken (+) intill mappikonen för nyckeln i Registereditorns vänstra ruta, precis som i Utforskaren. Om du klickar på plustecknet expanderas mappen, och undermappar, som representerar undernycklar, visas under mappen. Om du expanderar en nyckel förändras plustecknet till ett minustecken (-). Detta anger att nyckeln har expanderats. Komprimera den genom att klicka på minustecknet. När du gör det försvinner undernyckelmapparna, och minustecknet förändras tillbaka till ett plustecken.

Så här letar du reda på registernyckeln som anges i det här avsnittet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Expandera SOFTWARE.
 4. Klicka på Microsoft.

  Obs! När du klickar på undernyckeln Microsoft visas värdena (men inte undernycklarna) som den innehåller i den högra rutan. Visa undernycklarna genom att klicka på Microsoft. Leta reda på ett värde genom att klicka på undernyckeln som innehåller värdet, och granska sedan innehållet i den högra rutan.
Lägga till en nyckel
Så här lägger du till en ny undernyckel med beteckningen TestSubkey i registernyckeln i det här avsnittet:
 1. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Expandera SOFTWARE.
 3. Klicka på undernyckeln Microsoft.
 4. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 5. Skriv TestSubkey och tryck på RETUR.
Lägga till ett värde
Så här lägger du till ett nytt DWORD-värde med beteckningen TestDWORD och anger dess värde som 1 i nyckeln TestSubkey:
 1. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Expandera SOFTWARE.
 3. Expandera Microsoft.
 4. Klicka på undernyckeln TestSubkey.
 5. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv TestDWORD och tryck på RETUR.
 7. Högerklicka på DWORD-värdet TestDWORD, och klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv 1 och klicka på OK.
Ändra ett värde
Så här ändrar du värdet för DWORD-värdet TestDWORD till 0 i nyckeln TestSubkey:
 1. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Expandera SOFTWARE.
 3. Expandera Microsoft.
 4. Klicka på undernyckeln TestSubkey.
 5. Högerklicka på DWORD-värdet TestDWORD, och klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv 0 och klicka på OK.
Byta namn på en nyckel eller ett värde
Så här byter du namn på nyckeln TestSubkey till Test:
 1. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Expandera SOFTWARE.
 3. Expandera Microsoft.
 4. Högerklicka på nyckeln TestSubkey, och klicka på Byt namn.
 5. Skriv Test och tryck på RETUR.
Ta bort en nyckel eller ett värde
Så här tar du bort DWORD-värdet TestDWORD i nyckeln TestSubkey:
 1. Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.
 2. Expandera SOFTWARE.
 3. Expandera Microsoft.
 4. Klicka på undernyckeln TestSubkey.
 5. Högerklicka på DWORD-värdet TestDWORD, och klicka sedan på Ta bort.
 6. Klicka på Ja som bekräftelse på att du vill ta bort värdet.
Om du vill veta mer om redigering av registret gör du följande i Registereditorn:
 1. Klicka på HjälpavsnittHjälp-menyn.
 2. Dubbelklicka på Ändra nycklar och värden på fliken Innehåll och klicka sedan på önskat avsnitt.
Överst på sidan

Använda en REG-fil (Registration Entries)

Skapa en REG-fil (Registration Entries) med registerändringarna, och kör sedan REG-filen på datorn där du vill göra ändringarna. Du kan köra REG-filen manuellt eller med hjälp av ett inloggningsskript. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310516Lägga till, ändra eller ta bort registernycklar och registervärden med hjälp av en REG-fil (Registration Entries) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan

Använda Windows skriptmodul

Med Windows skriptmodul kan du köra VBScript- och JScript-skript direkt i operativsystemet. Du kan skapa VBScript- och JScript-filer där metoder från Windows skriptmodul används för att ta bort, läsa och skriva registernycklar och registervärden. Mer information om dessa metoder finns på följande Microsoft-webbplatser:

Överst på sidan

Använda Windows Management Instrumentation

WMI (Windows Management Instrumentation) ingår i Microsoft Windows-operativsystemet och är Microsofts implementering av WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM är ett branschinitiativ för utveckling av en standardteknik för tillgång till hanteringsinformation i en företagsmiljö och kan användas för att automatisera administrativa uppgifter (till exempel redigering av registret) i en företagsmiljö. WMI kan användas i skriptspråk med en Windows-motor och hantering av Microsoft ActiveX-objekt.

Ytterligare information om WMI finns på följande Microsoft-webbplats: Överst på sidan

Återställa registret

Återställa registernycklar

Om du vill återställa registernycklar som du har exporterat dubbelklickar du på den REG-fil som du sparade i avsnittet Exportera registernycklar i denna artikel.

Överst på sidan

Återställa hela registret

Du kan återställa hela registret i Windows 98, Windows 98, andra utgåvan och Windows Millennium Edition genom att köra verktyget Windows Registerscanner (Scanregw.exe) från MS-DOS. Om du vill veta mer om hur du använder Windows Registerscanner för att återställa hela registret från MS-DOS klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
221512 Återställa registret i Windows 98/ME
Om du vill återställa hela registret i Windows 95 måste du manuellt återställa registerfilerna du säkerhetskopierade i avsnittet Säkerhetskopiera hela registret i den här artikeln. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar registerfiler manuellt i Windows 95 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
132332 Säkerhetskopiera registret i Microsoft Windows 95 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
132332 Säkerhetskopiera registret i Windows 95 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
221512 Återställa registret i Windows 98/ME
183887 Beskrivning av Windows Registerscanner (Scanreg.exe) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
245412 Felmeddelandet "Återställande av systemet misslyckades" visas vid återställning av föregående register (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
220878 Felmeddelande: Återställande misslyckades (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
187680 "Det finns inget ledigt minne" visas när Scanreg.exe körs med /Fix eller /Restore (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
182841 Säkerhetskopia av registret visas inte i Registerscannern (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
184023 Kommandoradsväxlar för Registerscannern (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273889 Ändringar av Registerscannern (Scanreg.exe) i Windows ME (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
250410 Beskrivning av registerfiler i Windows 98/95 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
273894 Metoder för säkerhetskopiering och återställning av registret som inte stöds skadar registret (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
201655 Felmeddelande: Återställt register fungerar bra... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
183603 Anpassa Registerscannerns inställningar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
131431 Felsökning av registerfel i Windows 95 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 322754 – senaste granskning 03/20/2007 16:31:30 – revision: 3.0

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowtomaster KB322754
Feedback