Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows 2000

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003 finns i322756.
En version av den här artikeln för Microsoft NT 4.0 finns i323170.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 95, Windows 98 och Windows ME finns i322754.

I DENNA ARTIKEL

Sammanfattning
I denna artikel beskrivs steg för steg hur du säkerhetskopierar, redigerar och återställer registret i Windows 2000. Microsoft rekommenderar att du säkerhetskopierar registret innan du redigerar det, och att du tar reda på hur du ska återställa registret om det uppstår något problem.

Överst på sidan

Säkerhetskopiera registret

Innan du redigerar registret exporterar du nycklarna från registret du tänker redigera eller säkerhetskopierar hela registret. Om det uppstår något problem kan du sedan återställa registret till det tidigare tillståndet med hjälp av åtgärderna i Återställa registret i denna artikel.

Överst på sidan

Exportera registernycklar

Du kan exportera en registernyckel innan du redigerar den.

Obs! Använd inte dessa åtgärder när du ska exportera en hel registerfil (till exempel HKEY_CURRENT_USER). Om du måste säkerhetskopiera hela registerfiler säkerhetskopierar du hela registret i stället.
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedt32 i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Leta upp och klicka på nyckeln med värdet du vill redigera.
 4. Klicka på Spara nyckelRegister-menyn.
 5. Välj en plats där du vill spara REG-filen i rutan Spara i, skriv ett filnamn i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Överst på sidan

Säkerhetskopiera hela registret

Om du vill säkerhetskopiera hela registret använder du Säkerhetskopiering för att skapa en reparationsdiskett eller säkerhetskopierar systemtillståndet (med registret, registreringsdatabasen för COM+-klassen och startfilerna). Om du vill veta mer om hur du använder Säkerhetskopiering för att skapa en reparationsdiskett klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
231777 Skapa en reparationsdiskett i Windows 2000
Om du vill veta mer om hur du använder Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera systemtillståndet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
240363 Använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa systemtillståndet i Windows 2000
Överst på sidan

Redigera registret

Om du vill redigera registret rekommenderar Microsoft att du följer anvisningarna i Microsoft-dokumentationen. Använd om möjligt Windows-användargränssnittet i stället för att direkt redigera registret.

Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktiga ändringar av registret kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du vill veta mer om redigering av registret gör du följande i Registereditorn:
 1. Klicka på InnehållHjälp-menyn.
 2. Dubbelklicka på Registereditorn på fliken Innehåll.
 3. Dubbelklicka på önskat avsnitt.
Överst på sidan

Återställa registret

Återställa registernycklar

Så här återställer du registernycklar som du har exporterat:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedt32 och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på ÅterställRegister-menyn.
 4. Markera filen du har sparat och klicka på Öppna.
 5. Fortsätt genom att klicka på Ja.
Överst på sidan

Återställa hela registret

Om du vill återställa hela registret återställer du systemtillståndet från en säkerhetskopia. Om du vill veta mer om hur du använder Säkerhetskopiering för att återställa systemtillståndet, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
240363 Använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa systemtillståndet i Windows 2000
Om du säkerhetskopierar registret när du skapar en reparationsdiskett, skapas även uppdaterade kopior av registerfilerna i mappen %SystemRoot%\Repair\Regback av Säkerhetskopiering. Om du inte kan starta Windows 2000 när du har redigerat registret, kan du ersätta registerfilerna manuellt i mappen %SystemRoot%\System32\Config med kopiorna i mappen %SystemRoot%\Repair\Regback med hjälp av Återställningskonsolen.

Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
240363 Använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa systemtillståndet i Windows 2000
231777Skapa en reparationsdiskett i Windows 2000
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 322755 – senaste granskning 12/07/2015 11:02:05 – revision: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB322755
Feedback