Beskrivning av Universal Plug and Play-funktioner i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows Millennium Edition finns i 262458.
Sammanfattning
Universal Plug and Play (UPnP) är en arkitektur i Windows XP som stöder peer-till-peer-funktioner för Plug and Play för nätverksenheter. UPnP förenklar installation och hantering av enheter och nätverkstjänster. Genom UPnP identifieras och styrs enheter och tjänster genom standardbaserade protokollmekanismer utan drivrutiner. Enheter med Universal Plug and Play kan automatiskt konfigurera nätverksadresser, tillkännage sin närvaro i ett undernätverk och möjliggöra utbyte av enhets- och tjänstbeskrivningar. En dator med Windows XP kan fungera som en UPnP-kontrollpunkt för identifiering och styrning av enheterna genom ett webb- eller programgränssnitt.

Du kan installera stöd för Universal Plug and Play i Windows XP med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Om stöd för Universal Plug and Play är installerat och en Universal Plug and Play-enhet läggs till i nätverket, fungerar Windows-datorn som en kontrollpunkt för enheten, och ett meddelande i Aktivitetsfältet visar att en ny enhet är tillgänglig.
Mer Information
Viktiga Universal Plug and Play-termer är följande:
 • Åtgärd: Ett kommando som används för att få tjänster att utföra en funktion.
 • Kontrollpunkt: Program som hämtar beskrivningar av tjänster och enheter för Universal Plug and Play, skickar åtgärder till tjänster och tar emot händelser från tjänster.
 • Enhet: Ett behållarobjekt för en eller flera tjänster, oavsett om det rör sig om en fysisk enhet som en videokamera eller en logisk enhet som en dator som fungerar som videokamera.
 • Händelse: Ett meddelande från en enhet till en kontrollpunkt som används för att hålla kontrollpunkter med prenumerationer informerade om enhetens status.
 • Tjänst: Enhetsfunktion som kan styras med hjälp av kontrollpunkter.
 • Prenumeration: Ett förhållande mellan en kontrollpunkt och en tjänst.
Universal Plug and Play-funktionen omfattar fem processer:
 • Upptäckt: En Universal Plug and Play-enhet tillkännager sin närvaro i nätverket för andra enheter och kontrollpunkter med hjälp av SSDP (Simple Service Discovery Protocol). En ny kontrollpunkt använder SSDP för att upptäcka Universal Plug and Play-enheter i nätverket. Informationen som utväxlas mellan enheten och kontrollpunkten är begränsad till upptäcktsmeddelanden med grundläggande information om enheterna och deras tjänster samt en beskrivnings-URL, som kan användas för att samla in ytterligare information om enheten.
 • Beskrivning: Med hjälp av URL-adressen som tillhandahålls i upptäcktsprocessen tar kontrollpunkter emot XML-information om enheten, t.ex. tillverkare, modell och serienummer. Dessutom kan beskrivningsprocessen omfatta en lista med inbäddade enheter, inbäddade tjänster och URL-adresser som används för att komma åt enhetsfunktioner.
 • Kontroll: På kontrollpunkter används URL-adresser som tillhandahålls under beskrivningsprocessen för att komma åt ytterligare XML-information om åtgärder som Universal Plug and Play-enhetstjänsterna svarar på, med parametrar för varje åtgärd. Kontrollmeddelanden är formaterade i XML, och SOAP används.
 • Händelser: När en kontrollpunkt prenumererar på en tjänst skickar tjänsten händelsemeddelanden till kontrollpunkten för att tillkännage förändringar av enhetens status. Händelsemeddelanden är formaterade i XML, och GENA (General Event Notification Architecture) används.
 • Presentation: Om en Universal Plug and Play-enhet tillhandahåller en presentations-URL kan en webbläsare användas för att komma åt gränssnittsstyrfunktioner, enhets- eller tjänstinformation och enhetsspecifika funktioner som implementeras av tillverkaren.
I Windows XP tillhandahålls Universal Plug and Play-funktioner av följande filer och tjänster:
 • UPnP
  Upnpcont.exe
  Upnphost.dll - värd för UPnP-enheter
  Upnp.dll - huvud-UPnP-DLL (Dynamic-Link Library)
  Upnpui.dll - används i Windows XP för att skapa gränssnittet
 • SSDP
  Ssdpaip.dll - API-DLL (Application Programming Interface) för SSDP
  Ssdpsrv.dll - används för SSDP-meddelanden som värd
 • Tjänster: Tjänsten SSDP Discovery möjliggör upptäckt av UPnP-enheter i ett hemnätverk.
 • Värd för Universal Plug and Play-enheter: Ger stöd för värdar för Universal Plug and Play-enheter.
Egenskaper

Artikel-id: 323713 – senaste granskning 12/07/2015 11:21:13 – revision: 2.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware KB323713
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)