MS02-068: December, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Den samlade uppdateringen från december 2002 för Internet Explorer har ersatts av en samlad uppdatering från februari 2003. Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: February, 2003, Cumulative Patch for Internet Explorer
Sammanfattning
Microsoft har släppt en kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer. I korrigeringsfilen ingår uppdateringar för de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
328970 MS02-066: November, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer
323759 MS02-047: August 22, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer
321232 MS02-023: May 15, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer
319182 MS02-015: March 28, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer
316059 MS02-005: February 11, 2002, Cumulative Patch for Internet Explorer
Denna samlade korrigering åtgärdar även ett annat fel i säkerhetsmodellen för domäner i Internet Explorer. Felet består i att de säkerhetskontroller som Internet Explorer utför vid vissa objektlagringsmetoder i webbsidor inte är fullständiga. Om säkerhetskontrollerna inte är fullständiga kan en angripare köra kommandon på användarens dator.

Om en angripare utnyttjar detta problem kan han eller hon köra en exekverbar fil som redan finns på användarens dator. Angriparen kan också skicka en exekverbar fil till användarens dator eller ange parametrar för en körbar fil. Det går att lägga till en registernyckel som begränsar genvägar i HTML-hjälpen, som avsevärt minskar riskerna det här problemet orsakar. Registernyckeln förhindrar att angripare kan skicka en exekverbar till användarens dator eller skicka parametrar till en körbar fil. Om du vill veta mer om den här registernyckeln klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810687 Så här begränsar du genvägar och WinHelp-kommandon i HTML-hjälpen
En angripare kan utnyttja säkerhetsproblemet genom att skapa en webbsida som använder cachelagring, och sedan publicera sidan på en webbsida eller skicka den via e-post. Om angriparen använder en webbplats kan sidan öppnas automatiskt när användaren besöker sidan. Om angriparen använder e-postmeddelanden kan sidan öppnas när mottagaren öppnar meddelandet eller visar det i förhandsgranskningsfönstret.

Om du vill veta mer om kända problem som kan uppstå vid installationen av denna uppdatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
325192 Issues After You Install Updates to Internet Explorer or Windows
Mer Information
Mer information om denna korrigeringsfil finns på följande Microsoft-webbplats:

Hämtningsinformation

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Utgivningsdatum: 4 december 2002

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsinformation

Du kan installera Internet Explorer 6-versionen av denna uppdatering på Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
Om du vill köra Internet Explorer 5.5-versionen av uppdateringen måste du använda Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
276369 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 5.5
Varning Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Obs! Det går inte att installera denna uppdatering på Windows XP-baserade datorer i oövervakat läge (till exempel genom att använda Windows Schemaläggaren, Microsoft Systems Management Server eller programvaran Tivoli från IBM). Problemet har åtgärdats i och med den samlade uppdateringen för Internet Explorer från februari 2003. Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: Samlad uppdatering för Internet Explorer, februari 2003
Installationspaketet stöder följande kommandoradsväxlar:
 • /q Anger tyst läge eller förhindrar att meddelanden visas när filerna extraheras.
 • /q:u Anger tyst läge för användare, som innebär att vissa dialogrutor visas för användaren.
 • /q:a Anger tyst läge för administratör, som innebär att inga dialogrutor visas för användaren.
 • /t: sökväg Anger den målmapp dit filerna extraheras.
 • /c Extraherar filerna utan att installera dem.
 • /c: sökväg Anger sökväg och namn för Setup .inf- eller EXE-filen.
 • /r:n Startar aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i Startar om datorn om det krävs en omstart. Startar automatiskt om datorn om det krävs en omstart för att slutföra installationen.
 • /r:a Startar alltid om datorn efter installationen.
 • /r:s Startar om datorn efter installationen, utan att användaren tillfrågas.
 • /n:v Ingen versionskontroll. Använd denna växel för att ersätta tidigare versioner.
Om du till exempel vill installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren, och inte tvinga datorn att starta om, använder du följande kommando:
filnamn/q:a /r:n
Varning! : Datorn är sårbar tills du har startat om den och loggat in som administratör.

Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Följande filer installeras i mappen %WINDIR%\System32:

Internet Explorer 6 med SP1 (32-bit)

  Datum    Tid  Version    Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------- 2002-10-10  21:17 6.0.2800.1126 2 787 840 Mshtml.dll 2002-11-01  16:05 6.0.2800.1133 1 338 368 Shdocvw.dll 2002-10-10  21:18 6.0.2800.1126  483 328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 med SP1 (64-bitar)

  Datum    Tid  Version    Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------- 2002-10-15  16:21 6.0.2800.1126 9 064 448 Mshtml.dll 2002-11-01  19:57 6.0.2800.1133 3 645 952 Shdocvw.dll 2002-10-15  16:26 6.0.2800.1126 1 410 560 Urlmon.dll

Internet Explorer 6

  Datum    Tid  Version    Storlek  Filnamn  -------------------------------------------------------- 2002-10-15  17:37 6.0.2722.900 2 764 288 Mshtml.dll 2002-11-05  16:03 6.0.2722.900   34 304 Pngfilt.dll 2002-03-05  00:09 6.0.2715.400  548 864 Shdoclc.dll 2002-11-05  16:01 6.0.2723.100 1 336 320 Shdocvw.dll 2002-11-05  16:03 6.0.2715.400  109 568 Url.dll 2002-10-11  16:53 6.0.2722.900  481 280 Urlmon.dll

Internet Explorer 5.5 med SP2

  Datum    Tid  Version    Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------- 2002-10-16  23:36 5.50.4922.900 2 757 392 Mshtml.dll 2002-10-17  00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll 2002-11-04  14:27 5.50.4923.500 1 149 200 Shdocvw.dll 2002-03-05  01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 2002-10-15  21:41 5.50.4922.900  451 344 Urlmon.dll
Obs1 : På grund av filberoenden kan dessa uppdateringar även innehålla även filer.
security_patch patch32
Egenskaper

Artikel-id: 324929 – senaste granskning 02/24/2014 06:12:06 – revision: 7.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbie600presp2fix kbqfe kbsecurity kbie600sp2fix kbie550presp3fix kbsecbulletin KB324929
Feedback