Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Problem efter installation av uppdateringar för Internet Explorer eller Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs några kända problem som kan uppstå efter installation av följande:
316059 MS02-005: 11 februari 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 mars 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 maj 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 augusti 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
328970 MS02-066: November 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
324929 MS02-068: December 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
810847 MS03-004: Februari 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
813489 MS03-015: April 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
818529 MS03-020: Juni 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
330994 MS03-014: April 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Outlook Express
822925 MS03-032: Augusti 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
828750 MS03-040: Oktober 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
824145 MS03-048: November 2003. Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
832894 MS04-004: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (inkluderar Internet Explorer 5.01 Service Pack 4)
Windows 2000 Service Pack 3 (inkluderar Internet Explorer 5.01 Service Pack 3)
Windows XP Service Pack 1 (inkluderar Internet Explorer 6 Service Pack 1)
Mer Information
Följande problem kan uppstå efter installation av en uppdatering från avsnittet "Inledning":
 • Följande URL-syntax stöds inte längre i Internet Explorer eller Utforskaren efter installation av den kumulativa säkerhetsuppdateringen MS04-004 för Internet Explorer (832894):
  http(s)://<användarnamn>:<lösenord>@<server>/<resurs>.<ext>
  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  834489 Säkerhetsuppdatering för ändrad hantering av användarinformation i HTTP- och HTTPS-adresser i Internet Explorer
 • Webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas när användarnamn och lösenord skickas till en SSL-säkrad webbplats med hjälp av ett formulär på en HTTPS-webbsida. Det här problemet uppstår efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-004 (832894). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  831167 Det går inte att logga in på en webbplats eller slutföra en Internettransaktion, eller webbsidan HTTP 500 (Internt serverfel) visas
 • Om du tidigare har installerat snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 329802 i Microsoft Knowledge Base, kan symptomen som beskrivs i artiklarna 329802 och 813951 i Microsoft Knowledge Base återkomma när du har installerat MS03-004 Februari 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (810847). Lös problemet genom att installera den viktiga uppdateringen 813951.Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  813951 Det går inte att komma åt ett MSN-e-postkonto eller autentisera på en webbplats i olika program
 • När en HTML-hjälpfil (Hypertext Markup Language) öppnas uppstår följande problem med länkar som har fungerat tidigare:
  • Vissa länkar visas inte.
  • Vissa länkar visas som en liten ruta med en punkt i mitten.
  • Vissa länkar leder inte till hjälpavsnittet.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  811630 Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp
 • När du öppnar en webbsida i Internet Explorer som anropar skriptmetoderna ShowModalDialog eller ShowModelessDialog med hjälp av egenskapen document.domain fungerar inte webbsidan, eller så visas ett meddelande om skriptfel. Kontakta webbplatsens administratör eller innehållsutvecklare. Om du vill veta mer om hur du stänger av ramar i HTML-e-postmeddelanden klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  814458 HTML-dialogruta fungerar inte eller ett meddelande om skriptfel visas
  Detta är avsiktligt. Funktionen gör att HTML-e-postmeddelanden inte kan användas för att öppna nya fönster automatiskt eller börja hämta en programfil.

  Obs! Internet Explorer stöder ramar. Därför visas inte text i NOFRAMES-taggen, -elementet eller -objektet i ett HTML-dokument om ramar stängs av i zonen Ej tillförlitliga platser. Detta kan medföra att en ramgruppswebbsida i zonen Ej tillförlitliga platser visas som en tom sida.
 • Det går inte att öppna vissa filtyper i Internet Explorer, till exempel RTF- (Rich Text Format), Microsoft Excel SKV- (semikolonavgränsad), ZIP- (WinZIP) eller TIFF-filer (Tagged Information File Format). Dialogrutan Filhämtning kan visas, och knappen Öppna (Internet Explorer 6) eller alternativet Kör programmet från dess aktuella plats (Internet Explorer 5.x) är kanske inte tillgängliga. Detta händer om innehållstypen som anges i huvudet som returneras från servern inte stämmer med filnamnet som anges i Content-Disposition-huvudet. Detta problem korrigerades först i Internet Explorer 6 Service Pack 1.Om du vill veta mer om att öppna filer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  318761 Knappen Öppna i dialogruta inaktiveras vid bläddring eller omdirigering till RTF- eller SKV-filer
  Om du vill veta mer om att öppna TIFF-filer efter uppdatering av Internet Explorer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  319829 Det går inte att öppna TIFF-filer (Tagged Information File Format) i Internet Explorer
 • Cookies på ASP-sidor blockeras om servernamnet innehåller tecken som inte stöds av DNS (Domain Name System). Du kan till exempel inte använda understreck (_) i servernamnet. Detta är avsiktligt.
 • Teckensnittet i rutorna Sök och Ordna i Outlook 2000 och Outlook 2002 ändras till Times New Roman, och teckenstorleken ökar.
 • Webbsidor visas inte på rätt sätt i Microsoft FrontPage på fliken Förhandsgranska. Sidan kan visas på rätt sätt i vanlig vy och med hjälp av kommandot Förhandsgranska i webbläsaren. Detta kan inträffa om du använder CSS (Cascading Style Sheets) med teman. Problemet har åtgärdats i Internet Explorer 6 SP1 och MSO2-047 22 augusti 2002. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (323759) eller senare. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22 augusti 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
 • Vid användning av paketet med flerspråkiga menyer och dialogrutor för Internet Explorer med icke-engelska nationella inställningar, återgår vissa meny- eller dialogruteobjekt i Internet Explorer till engelska. Objekt på en snabbmeny i dokumentvisning i Internet Explorer kan till exempel återgå till engelska. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  323916 Flerspråkiga menyer och dialogrutor för Internet Explorer fungerar inte med den kumulativa korrigeringsfilen MS02-023 (eller MS02-015)
 • Följande felmeddelande visas vid klickning på en SSL-hyperlänk i ett Microsoft Excel-arbetsblad eller ett Microsoft Works-dokument:
  Servern hittades inte - Sidan kan inte visas
  Problemet har åtgärdats i Internet Explorer 6 SP1 och MSO2-047 22 augusti 2002. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (323759) eller senare. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  323759 MS02-047: 22 augusti 2002. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer
 • Ett meddelande om skriptfel eller en tom sida visas vid försök att ansluta till en dator med Windows Terminal Services från en webbsida.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  328002 Det går inte att ansluta till Terminal Services från en webbsida
 • Om du använder en proxyprodukt från en annan tillverkare där endast grundläggande autentisering används, går det inte att ansluta till Internet efter installation av Service Pack 1 för Windows XP eller Internet Explorer 6. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  331906 Det går inte att ansluta till Internet efter installation av Microsoft-uppdateringar
 • När du använder Fjärrhjälp i Windows XP Hjälp- och supportcenter och bjuder in någon att hjälpa dig, kan det hända att inbjudan inte. Följande felmeddelande visas om Windows Messenger används för att kontakta personen:
  Microsoft Internet Explorer
  Inbjudan kunde inte skickas. Försök igen.
  Det här problemet uppstår efter installation av MS03-004 Februari 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (810847) (). Lös problemet genom att installera MS03-015 April 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (813489) eller en senare kumulativ uppdatering.

  Obs! Det här problemet uppstår inte om du använder Windows Messenger i stället för Windows XP Hjälp- och supportcenter för att begära fjärrhjälp
 • När du har tagit bort MS03-015 April 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (813489) och sedan startar om datorn laddas inte Windows Explorer. Därför kan det finnas ett tomt skrivbord utan ikoner eller aktivitetsfält efter inloggning. Problemet uppstår om du gör följande:
  1. Installerar Internet Explorer 5.01 SP3-versionen av Q813489.
  2. Uppgraderar till Internet Explorer 6 SP1.
  3. Installerar Internet Explorer 6 SP1-versionen av Q813489.
  4. Tar bort Internet Explorer 6 SP1-versionen av Q813489.
  Undvik problemet genom att ta bort Q813489 före uppgraderingen till Internet Explorer 6 SP1. Undvik problemet så här: tryck på CTRL+ALT+DEL, klicka på Aktivitetshanteraren och installera om samma version av Internet Explorer som du använder. Du kan också installera en senare version av Internet Explorer från en lokal installationskälla.
 • Efter installation av MS03-015 April 2003.Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (813489) går det inte att anpassa sidan "Outlook i dag" i Outlook 2000. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  820575 Det går inte att ansluta till Internet efter installation av Microsoft-uppdateringar
 • Efter installation av MS03-004 Februari 2003. Kumulativ korrigeringsfil för Internet Explorer (Q810847.exe) på en dator med Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1) avslutas Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express oväntat. Dessutom kan det visas ett felmeddelande vid inskrivning av ett e-postmeddelande eller användning av kommandona Kopiera och Klistra in för att klistra in text i ett e-postmeddelande. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  816506 Internet Explorer eller Outlook Express avslutas oväntat med ett fel i Mshtml.dll
 • Datorn blir långsammare efter installation av säkerhetsuppdateringspaketet MS03-013 (811493) på en dator med Windows XP Service Pack 1 (SP1), eller efter uppgradering av en dator med Windows XP där säkerhetsuppdateringen MS03-013 (811493) redan har installerats i Windows XP SP1. Risken för att det här problemet uppstår är större om du använder vissa funktioner i vissa program från andra tillverkare, till exempel antivirusprogram. Problemet kan till exempel uppstå om antivirusprogrammet är konfigurerat för genomsökning av alla filer som öppnas eller körs. Denna process kallas ibland genomsökning i realtid. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  819634 Prestandaproblem efter installation av säkerhetsuppdatering 811493 (MS03-013)
 • Efter installation av MS03-014 April 2003. Kumulativ uppdatering för Outlook Express (330994) sparas bifogade filer från e-post- eller diskussionsgruppsmeddelanden i mappen Mina dokument. För att undvika problemet måste du välja lämplig mapp varje gång du sparar en bifogad fil. Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i MS03-014 April 2003. Kumulativ uppdatering för Outlook Express (330994).
 • Följande felmeddelande visas vid försök att ta bort en kumulativ uppdatering för Internet Explorer, till exempel MS03-032 Augusti 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (822925):
  Ett fel uppstod vid försök att avinstallera korrigeringsfilen.
  Det här problemet kan uppstå om Baan Front Office Client är installerad. Baan Front Office Client lägger till information i strängvärdet Path i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Så här löser du problemet:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Högerklicka på strängvärdet Path och klicka sedan på Ändra.
  4. Ta bort semikolonet (;) och all text efter "Internet Explorer" i rutan Data.

   Rutan Data ska till exempel innehålla text av följande slag:
   C:\Program\Internet Explorer
   .
 • Efter installation av MS03-032 Augusti 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (822925) eller MS03-040 Oktober 2003. Kumulativ uppdatering för Internet Explorer (828750) visas felmeddelandet "HTTP 404 - Filen hittades inte" vid försök att besöka webbsidor som öppnas av JavaScript-funktioner i ramar eller fönster.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  827667 Felmeddelandet "HTTP 404 - Filen hittades inte" visas vid försök att besöka webbsidor som öppnas av JavaScript-funktioner i ramar eller fönster
 • Efter installation av MS04-004 cachelagras referenser för webbplatser efter de första inloggningarna som lyckas. Vid följande inloggningar efterfrågas inte längre referenser, vilket var fallet före installation av uppdateringen. I stället efterfrågas referenser endast om användaren loggar ut eller användarens session återställs. Detta bör endast påverka datorer i offentliga miljöer, eftersom användare i sådana miljöer inte loggar in och referenserna för den föregående inloggningen cachelagras tills sessionen återställs.
Referenser
Om du vill veta mer om Service Pack-versioner för Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000
Om du vill veta mer om Service Pack-versioner för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Om du vill veta mer om Service Pack-versioner för Internet Explorer 6 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
Egenskaper

Artikel-id: 325192 – senaste granskning 12/07/2015 11:39:00 – revision: 23.1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB325192
Feedback