Det går inte att visa eller ändra attributen Skrivskydd eller System för mappar i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows Vista

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

För en version av artikeln som gäller Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 95, se 256614.(Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
SAMMANFATTNING
Den här artikeln innehåller stegvisa anvisningar för hur kommandot Attrib kan användas för lösa problemet med att det inte går att visa eller ta bort attributen Skrivskydd eller System för mappar i Windows Server 2003, Windows XP och Windows Vista och Windows 7.
Så visar sig problemet
Något av följande inträffar:
 • Det går inte att visa eller ändra attributen Skrivskydd eller System för en mapp genom att använda dialogrutan Egenskaper. Något av följande kan exempelvis inträffa:
  • När du öppnar fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för en mapp är kryssrutan Skrivskydd inte tillgänglig, och det finns ingen kryssruta för att ändra attributet System.
  • Du klickar för att markera eller avmarkera kryssrutan Skrivskydd på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för en mapp. När du sedan klickar på OK eller Verkställ visas följande felmeddelande:
   Bekräfta attributändringar
   Du har valt att göra följande attributändringar:
   ta bort skrivskydd
   Vill du utföra den här ändringen endast på den här mappen, eller vill du även utföra ändringen på alla undermappar och filer?
   Om du klickar på Utför ändringarna endast på den här mappen ändras attributet Skrivskydd för alla filer i mappen. Men attributet Skrivskydd ändras inte för mappen, undermapparna eller eventuella filer i undermapparna. Om du klickar på Utför ändringar på den här mappen, undermappar och filer ändras attributet Skrivskydd för alla filer i mappen och alla filer i undermapparna. Men attributet Skrivskydd ändras inte för mappen eller dess undermappar.
 • Vissa program kan visa felmeddelanden om du försöker spara filer i en mapp med attributet Skrivskydd eller System. Detta innebär att programmen inte kan spara filer i dessa mappar.
Orsak
Till skillnad från attributet Skrivskydd för en fil, ignoreras attributet Skrivskydd för en mapp av Windows, Windows-komponenter samt andra program. Du kan till exempel ta bort, byta namn på eller ändra en mapp med attributet Skrivskydd i Utforskaren i Windows. Attributen Skrivskydd och System används av Utforskaren enbart för att avgöra om mappen har en särskild betydelse, till exempel om det är en systemmapp med en specialanpassad vy (till exempel Mina dokument, Favoriter, Teckensnitt eller Hämtade programfiler), eller en mapp som du själv har anpassat med fliken Anpassa i dialogrutan Egenskaper för mappen. Om mappen har en särskild funktion tillåter inte Utforskaren att du ändrar eller visar attributen Skrivskydd eller System. Om en mapp har attributet Skrivskydd kommer Utforskaren att försöka läsa filen Desktop.ini i den mappen och använda de mappinställningar som finns i den filen. Det har visat sig att om en nätverksresurs innehåller ett stort antal mappar med attributet Skrivskydd kan det ta mycket lång tid för Utforskaren att visa innehållet på resursen, eftersom programmet förväntar sig en Desktop.ini i varje mapp. Om nätverket är långsamt tar processen ännu längre tid, och i vissa fall kan Utforskarens tidsgräns uppnås när innehållet ska visas, vilket yttrar som att ingenting visas eller att Utforskaren verkar ha slutat fungera.

Obs! I vissa tidigare versioner av Windows går det att ändra attributet Skrivskydd för mappar genom att använda dialogrutan Egenskaper för mappen, men det finns inga Windows-versioner där det går att ändra attributet System för en mapp med Utforskaren.
Åtgärder för att undvika problemet
Du kan kringgå problemet genom att använda kommandot Attrib i en kommandotolk (Cmd.exe) för att visa eller ta bort attributet Skrivskydd eller System.

Så här visar du eller tar bort attributen Skrivskydd eller System för mappar i Windows Server 2003 eller Windows XP

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. Du visar syntaxen för kommandot Attrib genom att skriva attrib /? i kommandotolken.
Varning! Om du tar bort attributet Skrivskydd eller System från en mapp visas mappen som en vanlig mapp, och vissa anpassningar kan gå förlorade. Till exempel används särskilda inställningar för teckensnittsmappen som att variationer av teckensnittsfiler kan döljas, till exempel fet stil och kursiva teckensnitt. Du kan också ändra mappens visningsinställningar på ett sätt som bara är relevant för teckensnitt. Om du tar bort attributen Skrivskydd och System för mappen är dessa särskilda visningsinställningar inte tillgängliga. För de mappar som du har anpassat själv med fliken Anpassa på flikens Egenskaper-dialogruta kan mappikonen och andra anpassningar gå förlorade om du tar bort attributet Skrivskydd.

Om ett program inte kan spara filer i en mapp med attributet Skrivskydd, till exempel Mina dokument, ändrar du attributet Skrivskydd till System genom att använda kommandot attrib på en kommandorad.

Använd följande kommando för att ta bort attributet Skrivskydd och ange attributet System:
attrib -r +s drive:\<sökväg>\<mappnamn>
Om du exempelvis vill ta bort attributet Skrivskydd och ange attributet System för mappen C:\Test, använder du följande kommando:
attrib -r +s c:\test
Tänk på att alla program inte fungerar ordentligt med mappar som har attributen Skrivskydd och System. Använd därför följande kommando för att ta bort attributen:
attrib -r -s c:\test

Så här visar du eller tar bort attributen Skrivskydd och System för mappar i Windows Vista eller Windows 7

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. Du visar syntaxen för kommandot Attrib genom att skriva attrib /? i kommandotolken.
Använd följande kommando för att ta bort attributet Skrivskydd och ange attributet System:
attrib -r +s drive:\<sökväg>\<mappnamn>
Om du exempelvis vill ta bort attributet Skrivskydd och ange attributet System för mappen C:\Test använder du följande kommando:
attrib -r +s c:\test
Tänk på att vissa program inte fungerar som de ska med mappar som har attributen System och Skrivskydd. Använd därför följande kommando för att ta bort attributen:
attrib -r -s drive:\<sökväg>\<mappnamn>
Om du exempelvis vill ta bort båda attributen Skrivskydd och System från mappen C:\Test använder du följande kommando:
attrib -r -s c:\test
Om alternativet Kör inte står på Start-menyn gör du så här:
Klicka på Start, Alla program, Tillbehör och sedan på Kör.
Status
Detta beteende är avsiktligt.
Mer Information
Windows lagrar fil- och mappattribut i filsystemet tillsammans med filens eller mappens namn, filnamnstillägg, tids- och datumvärden samt övrig information. Kryssrutan Skrivskydd för mappar är inte tillgänglig eftersom attributet inte är relevant för mappar. Du kan använda kryssrutan för att skrivskydda filer i mappen. Däremot kan du inte använda Utforskaren i Windows för att kontrollera om en mapp har attributet Skrivskydd eller System. Om du vill kontrollera om en mapp har attributen, eller om du vill ändra attributen, måste du använda kommandot Attrib i en kommandotolk.
Referenser
Om du vill veta mer om systemattribut klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
308419 Ange, visa, ändra eller ta bort särskilda behörigheter för filer och mappar i Windows XP
277867 Windows NTFS-behörigheter krävs för att köra Word på en NTFS-partition med Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 eller Windows Vista installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om föregående artiklar inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer andra symptom än dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base. Om du vill söka i Microsoft Knowledge Base går du till följande Microsoft-webbplats:Skriv sedan av texten i felmeddelandet du fått eller beskriv problemet i fältet Sök i support (KB).
Egenskaper

Artikel-id: 326549 – senaste granskning 11/30/2009 10:04:22 – revision: 7.1

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
Feedback