Krav på hårddiskutrymme för Windows XP Service Pack 1

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln anges hur mycket hårddiskutrymme som krävs för installation av Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) på en dator med Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Professional eller Windows XP 64-bitarsversion. Arbetsutrymmet som anges i följande tabell krävs för filer som endast används under installationen. Detta är ett tillfälligt behov som inte bidrar till de totala utrymmeskraven. Utrymmet som krävs för filerna för borttagning av SP1 används för att lagra filer och inställningar som ändras under installation av Service Pack-versionen. Du kan säkerhetskopiera de här systemfilerna automatiskt under installationen. Filerna behövs om du vill ta bort Service Pack-versionen senare.
Mer Information
I följande tabell anges kraven på hårddiskutrymme för installation av Microsoft Windows XP SP1.
                        Utrymme som krävs för       Utrymme som krävs för installation av  att installera SP1 från       SP1 från en delad distributions-  Service Pack-CD:n eller       mapp i ett nätverk       Windows XP SP1-webbplatsen------------------------------------------------------------------------------Service Pack 145 megabyte (MB)        145 MB (för Service endast     för Service Pack       Pack) + 283 MB (för Service                        Pack-filerna i mappen                        %Windir%\Servicepackfiles                        )Delsumma   145 MB              428 MBArbetsutrymme 56 MB              56 MBFiler för  233 MB              233 MBborttagning av SP1Summa     378 MB              661 MB       434 MB som mest under        717 MB som mest under       installationen           installationen					
Du måste också ha 30 MB ledigt utrymme på den första primära systempartitionen för installationen. Den första primära systempartitionen är diskvolymen med de maskinvaruspecifika filerna du måste ha för att starta Windows. Den innehåller till exempel filerna Ntldr, Boot.ini och Ntdetect.com.

Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 326583 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/29/2007 18:03:00 - ฉบับแก้ไข: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1

 • kbinfo kbsetup kbproductlink KB326583
คำติชม