ATProblem i Outlook 2000 som korrigeras genom Office 2000 Service Pack 3AT

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3). Artikeln innehåller en lista över problem i Outlook 2000 som korrigeras genom Office 2000 SP-3.

Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office 2000 SP-3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: AT
326585 OFF2000:AT ATÖversikt över Office 2000 Service Pack 3
AT
Mer Information

Problem i Outlook 2000 som korrigeras genom Office 2000 SP-3

Genom Office 2000 SP-3 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
AT
279121 OL2000:AT Problem med att publicera ledig/upptagen-information från kalendern i Outlook
AT
291791 OL2000:AT Outlook-uppdatering för Java-behörighetssäkerhet
AT
235309 Säkerhetsuppdatering för bifogade filer i Outlook
ATAT
303833 OL2000:AT Outlook-vykontroll avslöjar osäker funktion
AT
279121 OL2000:AT Problem med att publicera ledig/upptagen-information från kalendern i Outlook
AT
276257 OFF2000:AT ATLista över problem som korrigeras i Service Pack 2 för Office 2000
ATAT
280813 OL2000:AT Okänt fel när mötesförfrågan accepteras
AT
254714 KORRIGERING:AT Fel sortering vid återkommande avtalade tider
AT
268778 OFF2000:AT Systemprincip ignoreras i Office-program vid användning av kommandot Öppna
AT
289584 OL:AT Uppmaning att skicka uppdatering visas inte i Outlook när kryssrutan "Tillåt externa deltagare" markeras eller avmarkeras
AT
319727 OL2000:AT Bifogade filer visas som tomma ikoner i e-postmeddelanden i RTF-format
AT
290669 OL2000:AT Felmeddelande visas när en avtalad tid visas i kalendervy
271562HTML-meddelanden med bilder skrivs inte ut på rätt sätt efter installation av Internet Explorer 5.5 SP1 eller 6.0
AT
273832 OL2000:AT E-postobjekt med filnamn som innehåller DBCS-versaltecken kan inte öppnas från lokalt filsystem
AT
272062 OL2000:AT Felmeddelande visas vid användning av Outlook-objektmodellmetoden CreateItemFromTemplate
AT
272320 OL2000:AT NewInspector-händelsen utlöses inte för en enstaka förekomst av en återkommande avtalad tid
AT
273670 OL2000:AT Kontakter läggs inte till eller tas bort i distribution genom Outlook-objektmodellen
AT
273835 OL2000:AT POP3-meddelanden försvinner om de inte sparas i Inkorgen
AT
304849 OL2000:AT Meddelanden om ny e-post kan inte tas emot i miljöer där Network Address Translation används
AT
287525 OL2000:AT Det går inte att komma åt ett anpassat formulär om Outlook-objektmodellen används
AT
299650 OL2000:AT Flera bifogade filer kan inte sparas till långa sökvägar
AT
306461 OL2000:AT Kommandoradsparametern -c <formulärnamn> fungerar inte med turkiska nationella inställningar
AT
316113 OL2000:AT (Endast Internet Mail) IMAP-huvudvy innehåller inte fälten "Till" och "Skickat"
AT
316377 OL2000:AT "Startup"-händelse aktiveras inte vid visning av Dagens tips vid start
AT
316390 OL2000:AT Outlook avslutas när en Lotus cc:Mail-adressbok öppnas från Outlook-objektmodellen
AT
316436 OL2000:AT Felmeddelandet "Det går inte att hitta värddatorn" visas när en URL-länk öppnas i ett meddelande med RTF eller oformaterad text
AT
317849 OL2000:AT Outlook avslutas med åtkomstfel vid klickning på "Avsluta" eller "Avsluta och logga ut"
AT
319238 OL2000:AT (Endast Internet Mail) IMAP-lösenord sparas inte i samma Outlook-session
AT
275451 OL2000:AT Tillägg för säkerhetskopiering av personliga mappar (.pst) i Outlook gör att Outlook avslutas i den japanska versionen av Windows ME
AT
277901 OL2000:AT DCR: LDAP-provider placerar nätverksnamnsattributet i egenskapen "PR_DISPLAY_NAME"
AT
279213 OL2000:AT Meddelanden blir större i Outlook 2000 än i Outlook 98 med samma anpassade formulär
AT
279410 OL2000:AT En andra initial läggs till i kontaktnamn när en kontakt skapas från en global adresslista
AT
280332 OL2000:AT HTML-meddelanden skickas till Internet av Outlook när en Exchange 2000-postlåda används
AT
281284 OL2000:AT ATFelmeddelande:AT Namnet eller distributionslistan har tagits bort och är inte längre giltigt
AT
281459 OL2000:AT Outlook slutar svara när mer än 255 deltagare importeras från en SC2-fil
AT
282454 OL2000:AT Arkivimportfunktionen i Lotus cc:Mail slutar svara vid import
AT
283191 OL2000:AT (Endast Internet Mail) Outlook slutar svara vid klickning på Inkorgen
AT
284977 OL2000:AT Information om förbättringar av säker meddelandeöverföring
AT
285129 OL2000:AT ATFelmeddelande:AT Det går inte att visa detta formulär. Kontakta administratören
AT
285164 OL2000:AT Outlook slutar svara när SKIFT-tangenten används för att markera den 122:a posten i en adressbok
AT
287094 OL2000:AT Det går inte att skicka krypterad e-post från Outlook 2000 till Exchange Server 5.0
AT
288369 OL2000:AT Hyperlänk till körbar fil öppnas i Outlook med installerad säkerhetsuppdatering
AT
291343 OL2000:AT ATFelmeddelande:AT "Explorer.exe har skapat ett fel ..." vid sökning efter filer eller mappar
AT
293453 OL2000:AT Åtkomstfel när ett ombud uppdaterar ett möte utan tillgång till en mapp med kontakter
AT
296384 OL:AT Outlook-klienter i läget Endast Internet Mail skickar inte IMAP-kommandot "LOGOUT" för att avsluta serversession
AT
297161 OL2000:AT Meddelandet Felaktig parameter visas när ett objekt med en bilaga skickas
AT
298364 OL2000:AT Knappen "Hämta ett ID-nummer" innehåller namnet och e-postadressen i den genererade URL-adressen
AT
299380 OL2000:AT ATFelmeddelande:AT Det har uppstått ett okänt fel i meddelandegränssnittet
AT
300654 OL2000:AT Enstaka dag kan inte exporteras från kalendern
AT
302852 OL2000:AT Fel objektantal för meddelanden med ändrad behörighet
AT
303671 OL2000:AT Mottagarcertifikat kan inte hittas av Service Release 1 (SR-1)
AT
303710 OL2000:AT Tomma fält när Internet-e-posttjänsten anges som användardefinierad
AT
303833 OL2000:AT Outlook-vykontroll avslöjar osäker funktion
AT
303851 OL2000:AT Meddelande verkar vara kvar i Utkorgen när ett meddelande i en team- eller gruppostlåda besvaras
AT
304087 OL2000:AT Distributionslistor för kontakter visas felaktigt i Outlook 2000 som används i Windows 98
AT
305375 OL2000:AT Mottagare får inte bifogade MSG-filer
AT
305696 OL2000:AT VBA-händelser fungerar inte efter förhandsgranskning
AT
306630 OL2000:AT Personliga distributionslistor med bindestreck matchas inte på rätt sätt
AT
307810 OL2000:AT Meddelandehuvuden synkroniseras inte som förväntat
308453Fri trådad åtkomst hanteras inte i MAPI-meddelandelager i Outlook när Mspst32.dll används
AT
315964 OL2000:AT Dr. Watson-fel vid öppnande av en genväg till en Outlook-formulärmall
AT
317944 OL2000:AT "NewInspector"-händelsen startar inte konsekvent efter installation av säkerhetsuppdatering för e-post i Outlook
AT
317975 OL2000:AT NewInspector-händelsen körs inte vid klickning på knapparna Nästa eller Föregående
AT
318305 OL2000:AT Outlook slutar svara vid försök att visa en kalender
AT
318515 OL2000:AT ATDet går inte att komma åt bifogade filer
ATAT
318699 OL2000:AT Filen Winmail.dat kan inte läggas till i ett meddelande som skickats från Outlook 97 med RTF
AT
318743 OL:AT Det går inte att söka snabbt efter kontakter i en postlåda i ett annat Exchange 2000-informationsarkiv
AT
318794 OL2000:AT Outlook slutar svara med hundraprocentig processoranvändning vid ändring av språk i Aktivitetsfältet
AT
318927 OL2000:AT Felmeddelande visas vid öppnande av en gemensam mapp med OWA-sida som standardhemsida
AT
319767 OL2000:AT Namn på ny kontakt visas felaktigt i Outlook
AT
320511 OL2000:AT Meddelande om åtkomstfel visas i Outlook när mötesförfrågan behandlas i Inkorgen
AT
321179 OL2000:AT Påminnelser kommer för sent
AT
324130 OL2000:AT Formulärcachen rensas inte vid klickning på "Rensa cacheminne"
AT
306678 OL2000:AT Outlook slutar svara (kraschar) vid byte av mapp efter återställning av verktygsfältet
285927Outlook 2000 stöder inte UPN-inloggning utanför en Windows 2000-domän
AT
286235 OL2000:AT Användargränssnittet uppdateras inte med Exchange-klienttilläggsanropet "IExchExtCallBack::SetRecipients"
AT
309112 OL2000:AT Hantering av meddelandetext i Outlook medför att radmatningar tas bort från inkommande AUTODIN-meddelanden
AT
313523 OL2000:AT Skicka ett anpassat formulär utan TNEF
AT
282969 OL2000:AT Hundraprocentig processoranvändning när vänster musknapp hålls ned
AT
287525 OL2000:AT Det går inte att komma åt ett anpassat formulär om Outlook-objektmodellen används
306461Kommandoradsparametern -c <formulärnamn> fungerar inte med turkiska nationella inställningar
AT
312620 OL2000:AT Inkommande IMP.note.SMIME.multipartSigned i S/MIME SO ska vara IPM.note.SMIME
AT
316113 OL2000:AT (Endast Internet Mail) IMAP-huvudvy innehåller inte fälten "Till" och "Skickat"
AT
316377 OL2000:AT "Startup"-händelse aktiveras inte vid visning av Dagens tips vid start
AT
299650 OL2000:AT Flera bifogade filer kan inte sparas till långa sökvägar
AT
316390 OL2000:AT Outlook avslutas när en Lotus cc:Mail-adressbok öppnas från Outlook-objektmodellen
AT
316436 OL2000:AT Felmeddelandet "Det går inte att hitta värddatorn" visas när en URL-länk öppnas i ett meddelande med RTF eller oformaterad text
AT
316924 OL2000:AT DL-meddelande kan återkallas av andra än den ursprungliga avsändaren
AT
317849 OL2000:AT Outlook avslutas med åtkomstfel vid klickning på "Avsluta" eller "Avsluta och logga ut"
AT
319238 OL2000:AT (Endast Internet Mail) IMAP-lösenord sparas inte i samma Outlook-session
AT
321931 OL2000:AT Outlook kan inte maximeras om dialogrutan "Öppnar bifogad fil i meddelande" öppnas medan Outlook 2000 är minimerat
AT
323634 OL2000:AT Liten mängd data i PST-fil komprimeras genom automatisk komprimering

Ytterligare problem som korrigeras genom Office 2000 SP-3

Följande problem korrigeras också genom Office 2000 SP-3.

Vissa filtypstillägg blockeras inte som standard i Outlook 2000

Efter installation av Office 2000 SP-3 blockeras följande filtyper av Microsoft Outlook 2000 när de skickas som bifogade filer:
  Tillägg    Filtyp ------------------------------------------------------- .app      Visual FoxPro-program .fxp      Kompilerat Visual FoxPro-program .prg      Visual FoxPro-program .mdw      Microsoft Access-arbetsgruppsinformation .mdt      Microsoft Access-arbetsgruppsinformation .ops      Office XP-inställningar .ksh      Unix-gränssnittstillägg .csh      Unix-gränssnittstillägg 
Om du vill veta mer om hantering av blockerade filtyper i Outlook 2000 klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base: AT
318515 OL2000:AT ATDet går inte att komma åt bifogade filer
ATAT
262631 OL2000:AT ATInformation om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
AT

Microsoft Outlook kan inte maximeras igen om dialogrutan "Öppnar bifogad fil i meddelande" öppnas medan Outlook är minimerat

Det går inte att öppna en minimerad instans av Outlook igen om dialogrutan Öppnar bifogad fil i meddelande öppnas. Dialogrutan visas inte för användaren, och det enda sättet att maximera Outlook igen är att byta aktivitet i Aktivitetshanteraren.DL-meddelande kan återkallas av andra än den ursprungliga avsändaren

Även andra än meddelandets ursprungliga avsändare kan återkalla ett meddelande som skickats från en distributionslista (DL).Problem med avancerad säkerhet i Windows XP

Vid användning av Outlook 2000 i Windows XP samt avancerad säkerhet (från Microsoft Exchange) fungerar inte automatisk registrering, och inget felmeddelande visas.Personliga mappfiler (PST-filer) komprimeras automatiskt endast en kort stund

När en stor mängd data har tagits bort från en personlig mappfil (PST-fil) i Outlook 2000 komprimeras bara en mycket liten del av filen automatiskt.Mottagare med längre adresser än 256 tecken trunkeras

Om du skriver in flera olika adresser i rutan Till i Outlook för att skicka ett meddelande till flera mottagare kan adresserna trunkeras.Funktionen Infoga som genväg fungerar inte med krypterade meddelanden

När funktionen Infoga som genväg används i ett krypterat meddelande fungerar den inte som förväntat. Genvägen når inte mottagaren, och meddelandetexten är tom när den tas emot.Felmeddelande visas när ett skrivskyddat inläggsobjekt med en bifogad fil sparas på en lokal disk

Om ett skrivskyddat inläggsobjekt med en bifogad fil öppnas i den japanska versionen av Outlook 2000, visas följande felmeddelande vid försök att spara inlägget som en MSG-fil:
Du har inte rättigheter för att utföra den här åtgärden på objektet. Kontakta kontaktpersonen för mappen eller systemadministratören.


Domäninloggningsreferenser för Microsoft Windows NT kan erhållas genom Outlook://-URL-adressen

“outlook://”-protokollet kan användas via HTML för att visa domäninloggningsreferenserna för Windows NT även om Microsoft Internet Explorer är inställt så att en fråga måste visas innan referenserna skickas.Ett (S/MIME) Signed-Only Message (Opaque)-meddelande skickas som ett S/MIME Signed-Only with Multipart (Clear)-meddelande

När ett Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) Signed-Only-meddelande (opaque) skickas är meddelandet i själva verket S/MIME Signed-Only with multipart (clear).Säkerhet för bifogade filer i Outlook kringgås om en punkt läggs till i filnamnet

Vid mottagande av en bifogad fil med en punkt i slutet av filtypsinformationen fungerar kanske inte säkerhetsfunktionerna för bifogade filer i Outlook.Bifogade filer som har tagits bort från ett meddelande skickas

När ett krypterat RTF-meddelande (Rich Text Format) med en bifogad fil skickas till en mottagare med aktiverad säkerhet, visas en fråga om du vill avbryta eller skicka meddelandet okrypterat. Om du avbryter, tar bort den bifogade filen och skickar meddelandet får mottagaren den bifogade filen som förväntat.Digitalt signerade meddelanden öppnas långsamt när mottagaren är offline och frånkopplad

Om du öppnar ett digitalt signerat meddelande medan du är offline och frånkopplad från nätverket, och alternativet CRL-kontroll är aktiverat, kan det ta längre tid än förväntat innan meddelandet öppnas.Hundraprocentig processoranvändning när vänster musknapp hålls ned

Om vänster musknapp hålls ned mer än några sekunder i Outlook 2000 i Windows 2000 går processoranvändningen upp till hundra procent.Krypteringsikonen försvinner från ett meddelande som vidarebefordras, sparas eller besvaras

När du tar emot ett krypterat meddelande och sparar, vidarebefordrar eller besvarar det, ändras krypteringsikonen för meddelandet som ursprungligen togs emot.Regler från Inkorgshanteraren saknas efter uppgradering

När du använder en version av Microsoft Outlook där regler från Inkorgshanteraren används (till exempel Microsoft Outlook för Macintosh) för att skapa regler för postlådan, och du uppgraderar reglerna genom att öppna postlådan från Outlook 2000, saknas reglerna eller kan inte redigeras om du går tillbaka till datorn med reglerna från Inkorgshanteraren.Det går inte att öppna e-post som skickats till kontakter grupperade efter kategorier

E-postmottagare kan inte öppna meddelanden som skickas till kontakter grupperade efter kategorier.MS-TNEF-inkapsling ingår när en bifogad fil skickas till en mottagare utan Exchange som är med i den globala adresslistan

Om Outlook 2000 används för att skicka ett bifogat meddelande till en kontakt som har kopierats från den globala adresslistan, skickas meddelandet i Internet Mail-tjänsten för Exchange med en kodning som bara kan tolkas av e-postklienter från Microsoft. Meddelandet ser olika ut i olika e-postklienter från andra företag, men de bifogade filerna kan innehålla förvrängd text eller slumpmässiga filnamn med filnamnstillägget DAT.Outlook 2000 slutar svara när Outlook-fältet används för att nå en säker resurs

När en genväg i Outlook-fältet används för att komma åt en resurs med hjälp av NTFS-filsystembehörighet, kan Outlook 2000 sluta svara om användaren inte har behörighet för mappen.Både användarnamn och lösenord ingår i Office Watson-felrapporter

Både användarnamn och lösenord ingår i Office Watson-felrapporter för Internet-e-postkonton som innehåller Microsoft MSN Hotmail.


Vid IMAP-inloggning markeras fältet "Användarnamn" som standard

Om du konfigurerar en IMAP-profil (Internet Message Access Protocol) i Outlook 2000, och sedan avmarkerar kryssrutan Kom ihåg lösenord markeras fältet Användarnamn i stället för fältet Lösenord när du försöker logga in på IMAP-servern. Detta kan vara ett säkerhetsproblem om du börjar skriva in lösenordet i fältet Användarnamn.Arkiverat certifikat som används för att signera ett meddelande skickas inte tillsammans med meddelandet

I Outlook 2000 kan ett arkiverat certifikat användas för att signera ett meddelande, men certifikatet skickas inte tillsammans med meddelandet.Felmeddelande innehåller hänvisning till filen Rtfhtml.dll i Outlook 2000

När Outlook 2000 används på en dator med Microsoft Windows XP kan Outlook 2000 sluta svara (låsa sig) med ett felmeddelande som innehåller en hänvisning till filen Rtfhtml.dll.

ATObs!AT Detta beror inte på att Outlook 2000 används i Windows XP. Ett liknande felmeddelande kan också förekomma när Outlook 2000 används i andra operativsystem.

Outlook 2000 slutar svara om standardservern för den gemensamma mappen inte är tillgänglig och det uppstår ett fel

Om Outlook 2000 avslutas efter ett fel vid försök att komma åt en ej tillgänglig standardserver för en gemensam mapp kan Outlook 2000 sluta svara.

OL2K korrigering lista
Egenskaper

Artikel-id: 326668 – senaste granskning 12/07/2015 11:56:30 – revision: 5.2

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB326668
Feedback