Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera automatiska uppdateringar med grupprincip-eller registerinställningar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 328010
Introduktion
Om du är inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer kan du uppmanas från meddelandefält Konfigurera automatiska uppdateringar i Windows.

Mer information om tillgängligheten av funktionen Automatiska uppdateringar och konfigurera och använda den i Windows 7, Windows Vista och Windows XP, se Microsoft Knowledge Base-artikel 306525: konfigurera och använda automatiska uppdateringar i Windows.

Den här artikeln beskrivs följande metoder som du kan använda för att konfigurera automatiska uppdateringar för avancerade användare och IT-proffs:
 • Använd grupprincip
 • Ändra registret

Konfigurera automatiska uppdateringar med hjälp av lokal grupprincip

 1. Klicka på Startoch sedan påKör.
 2. Typ gpedit.msc, och klicka sedan på OK.
 3. Expandera ComputerConfiguration.
 4. Högerklicka på Administrationsmallar, och klicka på Lägg till/ta bort mallar.
 5. Klicka på Lägg till, Wuau.adm i den Windows\Inf mapp och klicka sedan påÖppna.
 6. Klicka på Stäng.
 7. ExpanderaAdministrationsmallarunder Datorkonfiguration, expandera WindowsComponentsoch expandera sedan Windows Update.

  Konfigurera automatiska uppdateringar principen visas. Den här principen anger om datorn får säkerhetsuppdateringar och andra viktiga filer via Windows automatiska uppdateringar. Med hjälp av inställningarna för den här principen kan du ange om automatiska uppdateringar är aktiverade på datorn. Om tjänsten är aktiverad, måste du välja ett av tre konfigurationsalternativ.
 8. Dubbelklicka på principenKonfigurera automatiska uppdateringar om du vill visa principinställningarna.
 9. Klicka påaktiverad i listan med alternativ som visas överst på flikenInställningar om du vill aktivera Automatiska uppdateringar.

  Om du klickar på aktiveradmåste du välja något av de konfigurationsalternativ som beskrivs i steg 10.
 10. Välj ett av följande alternativ:
  • 2 - meddela om hämtning och installation

   När det finns tillgängliga uppdateringar visas en ikon i meddelandefält och du får ett meddelande om att uppdateringarna är klara att hämtas. Klicka på ikonen eller meddelandet för att visa och markera de uppdateringar du vill hämta. Hämtas uppdateringar i bakgrunden. När hämtningen är klar visas en ikon i meddelandefält och du får ett meddelande om att uppdateringarna är klara att installeras. Du kan klicka på ikonen eller meddelandet om du vill markera de uppdateringar du vill installera.
  • 3 - hämta automatiskt och meddela om installation

   Obs! Det här är standardinställningen.

   När det finns tillgängliga uppdateringar hämtas uppdateringar i bakgrunden. Användaren meddelas eller avbryts under den här processen inte. När hämtningen är klar visas en ikon i meddelandefält och du får ett meddelande om att uppdateringarna är klara att installeras. Du kan klicka på ikonen eller meddelandet för att visa och markera de uppdateringar du vill installera.
  • 4 - hämta automatiskt och Schemalägg installationen

   Om du vill ange schemat väljer du lämpliga alternativ i den Grupprincip-inställningar i dialogrutan. Om du inte anger ett schema så installeras uppdateringar dagligen vid 3:00 AM. Windows startas datorn om automatiskt om det behövs. Om någon använder datorn när den är klar att starta om den, visas ett meddelande som anger att Windows ska starta om datorn. Användaren kan välja att starta om datorn senare.

   Om du väljer 4 - hämta automatiskt och Schemalägg installationenkan du ange ett återkommande schema. Om du inte anger något schema alla uppdateringar hämtas och installeras varje dag klockan 03:00
  • Andra alternativ

   Du kan också välja alternativet Inaktiverad eller Inte konfigurerad . Om du väljer Inaktiveradmåste administratör hämta och installera alla tillgängliga uppdateringar manuellt från Microsoft Windows Update-webbplatsen.

   Om du markerar Inte konfigureradanges inte status för automatiska uppdateringar på nivån för grupprincip. Status är "aktiverad" eller "inte aktiverad". En administratör kan dock fortfarande Konfigurera automatiska uppdateringar med hjälp av Kontrollpanelen. På Kontrollpanelen finns samma inställningar som är tillgängliga i grupprincip.
Obs! Det finns nu en uppdaterad administrationsmall (ADM-fil) för användning med automatiska uppdateringar i Windows Server 2003 och Software Update Services (SUS) Service Pack 1 (SP1)-klienten. Den här uppdaterade principfilen läggs två nya principer:
 • Schemalägga om schemalagd installation av automatiska uppdateringar

  Den här principen anger hur lång tid som automatiska uppdateringar måste vänta efter att datorn startar, innan du fortsätter med en schemalagd installation som har missats fortsätter.
 • Ingen automatisk omstart efter schemalagd installation av automatiska uppdateringar

  Den här principen anger att automatiska uppdateringar kommer att slutföra en schemalagd installation när datorn startas om med alla användare som är inloggad. Om den här principen inte används, datorn startar om automatiskt.
Den uppdaterade filen för klient- och ingår i Windows Server 2003. Du kan hämta SUS SP1-klienten för datorer med Windows 2000 och Windows XP finns i Microsoft Knowledge Base-artikel Beskrivning av Windows Server Update Services Service Pack 1.

Om du vill hämta de uppdaterade administrativa mallen för Windows 2000 och Windows XP-datorerna, gå till den Software Update Services 1.0 ADM-fil för servicepack 1 webbsida.

Ladda principinställningar med hjälp av grupprincip i Active Directory-katalogtjänster

Om du vill ladda principinställningar med hjälp av grupprincip måste du använda filen Wuau.adm, som beskriver de nya principinställningarna för klienten automatiska uppdateringar. Wuau.adm installeras automatiskt i denWindows\Inf mapp när du installerar nya Automatiska uppdateringar.

Du kan läsa in Windows\Inf\Wuau.adm som en administrativ mall i grupprincip Object Editor.

Att ladda principinställningar med hjälp av grupprincip i Active Directory:
 1. Klicka på Startpå en Active Directory-domänkontrollant och klicka sedan på Kör.
 2. Typ DSA.msc.
 3. Högerklicka på organisationsenheten eller domänen där youwant att skapa principen och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Grupprincip och klicka sedan påNy.
 5. Skriv ett namn för principen och klicka sedan påRedigera.
 6. Högerklicka på AdministrativeTemplatesunder Inställningar på datorn.
 7. Klicka på Lägg till/ta bort mallaroch klicka sedan påLägg till.
 8. Skriv namnet på automatiska uppdateringar ADM-fil, forexample, typ Windows\Inf\Wuau.adm.
 9. Klicka på Öppna.

Konfigurera automatiska uppdateringar genom att redigera registret

Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


I en miljö utan Active Directory kan redigera du registerinställningar för konfiguration av automatiska uppdateringar.

Obs! Du måste skapa de här registernycklarna manuellt.

Använd någon av följande metoder för att ange registernycklarna:
 • Redigera registret manuellt med hjälp av Registereditorn.
 • Distribuera registernycklarna med hjälp av Windows NT 4.0-typ. systemprincip.
Så här använder du Registereditorn:
 1. Klicka på Start, klicka på Köroch skriv sedan regedit i rutan Öppna .
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
 3. Lägg till någon av följande inställningar:
  • Namn: NoAutoUpdate
   Värde data: 0 eller 1
   • 0: automatiska uppdateringar är aktiverade (standard).
   • 1: automatiska uppdateringar är inaktiverad.
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD
  • Namn: AUOptions
   Värde data: 1-4
   • 1: hålla datorn uppdaterad har inaktiverats i automatiska uppdateringar.
   • 2: meddela om hämtning och installation.
   • 3: Hämta automatiskt och meddela om installation.
   • 4: Hämta automatiskt och genomför schemalagd installation.
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD
  • Namn: ScheduledInstallDay
   Värde data: 0-7
   • 0: varje dag.
   • 1 till 7: dagar i veckan från söndag (1) till lördag (7).
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD
  • Namn: ScheduledInstallTime
   Värdedata: n, där n är lika med klockslaget i 24-timmarsformat (0-23).
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD
  • Namn: UseWUServer
   Värde data: det här värdet till 1 för att konfigurera automatiska uppdateringar om du vill använda en server som kör Software Update Services i stället för Windows Update.
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD
  • Namn: RescheduleWaitTime
   Värdedata: el, där ­ är lika med hur lång tid att vänta mellan automatiska uppdateringar startar och påbörjas installationer där den schemalagda tiden har passerat. Tiden anges i minuter från 1 till 60, motsvarande 1 minut till 60 minuter)
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD

   Obs! Den här inställningen påverkar bara klienternas funktioner efter uppgradering till klientversion SUS SP1 eller senare versioner.
  • Namn: NoAutoRebootWithLoggedOnUsers
   Värde data: Reg_DWORD: 0 (FALSKT) eller 1 (SANT). Om värdet är 1, Automatiska uppdateringar inte automatiskt startar om en dator medan användare är inloggade.
   Typ på registervärdet: Reg_DWORD

   Obs! Den här inställningen påverkar klienternas funktioner efter uppgradering till klientversion SUS SP1 eller senare versioner.
  Om du vill använda automatiska uppdateringar på en server som kör Software Update Services finns på Distribution av Microsoft Windows Server Update Services 2.0 vägledning.
När du konfigurerar automatiska uppdateringar direkt med hjälp av registernycklar princip åsidosätter principen de inställningar som anges av den lokala administratörens klientkonfiguration. Om en administratör tar bort registernycklarna vid ett senare datum, används som angavs av den lokala administratörens inställningar igen.

För att bestämma den server som kör SUS som din klient gå datorer och servrar att lägga till följande registervärden för sina uppdateringar i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\


Namn: WUServer
Typ på registervärdet: Reg_SZ
Det här värdet anger SUS-servern genom HTTP-namnet (i till exempel http://IntranetSUS).

Namn: WUStatusServer
Typ på registervärdet: Reg_SZ
Det här värdet anger SUS-statistikservern genom HTTP-namnet (i till exempel http://IntranetSUS).

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 328010 – senaste granskning 11/01/2015 05:15:00 – revision: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Business N, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

 • kbpubtypekc kbregistry kbhowto kbprb kbsmbportal kbmt KB328010 KbMtsv
Feedback