Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här ändrar du produktnyckeln för volymlicensiering på en dator med Windows XP Service Pack 1 och senare versioner av Windows XP

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 328874

Kontrollera att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3) om du vill fortsätta ta emot säkerhetsuppdateringar för Windows.Mer information finns i Microsoft-webbsida: Stöd avslutas för vissa versioner av Windows

INTRODUKTION
Varning Åtgärderna i artikel är endast på volymlicensmedia. Produktnyckeln ändras inte om du försöker här på OEM-medier och återförsäljningsmedier. När du installerar Windows XP eller Windows Server 2003 måste mediet stämma med produktnyckeln. Det vill säga måste kanal (MSDN, återförsäljare, OEM, Volume License och så vidare), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition och så vidare) och språk (engelska, franska och så vidare) matcha mellan produktnyckeln och media. Detta är nödvändigt så att du kan ange produktnyckeln har. Om installations-CD inte motsvarar produktnyckeln, visas följande felmeddelande:
Produktnyckeln är ogiltig.
Om du använder en "känd" produktnyckel (en som är kända för att vara tillgänglig för allmänheten) för att distribuera Windows XP till flera datorer (en volymlicensieringsinstallation), du kanske inte att installera Windows XP Service Pack 1 (SP1) och senare versioner av Windows XP eller automatiskt hämta uppdateringar från webbplatsen Windows Update. Exempelvis kan du få följande felmeddelande när du installerar Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP:
Produktnyckeln som används för att installera Windows är ogiltig. Kontakta systemadministratör eller återförsäljare omedelbart för att få en giltig produktnyckel. Du kan också kontakta Microsoft Corporations Anti-Piracy Team genom att skicka e-post piracy@microsoft.com om du tror att du har köpt illegal kopia av Windows. Du garanteras att all personlig information som du skickar till Microsoft Anti-Piracy Team kommer att behållas i strikt förtroende korrekt.
Den här artikeln är avsedd för en avancerad datoranvändare. Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut den här artikeln först.
Mer Information

Förutsättningar

Innan du kan använda informationen i den här artikeln måste du ha en giltig produktnyckel. Klicka på följande länk om du vill kontakta Microsoft Volume Licensing Service Center för att få en giltig produktnyckel:

Åtgärder för att ändra produktnyckeln för volymlicensiering

Den här artikeln beskrivs två metoder för att ändra produktnyckeln för Windows XP efter en volymlicensieringsinstallation av problemet. En metod som använder det grafiska användargränssnittet (GUI) för Aktiveringsguiden i Windows och den andra metoden används ett skript i Windows Management Instrumentation (WMI). Aktiveringsguiden är enklare. Men om du måste ändra produktnyckeln för flera datorer är skriptmetoden lämpligare.

Metod 1: Använd guiden Produktaktivering

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller information om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem uppstå om du ändrar registret på fel sätt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Om du bara har några ändra produktnycklar för volymlicensiering kan du använda Aktiveringsguiden.

Obs! Vi rekommenderar att du kör Systemåterställning om du vill skapa en ny återställningspunkt innan du följer instruktionerna.
Inaktivera Windows
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.
 2. I den Öppna skriver du Regedit, och klicka sedan på OK.
 3. I navigeringsfönstret, leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Högerklicka i rutan ämne OOBETimer, och klicka sedan på Ändra.
 5. Ändra minst en siffra i det här värdet om du vill inaktivera Windows.
Aktivera Windows igen och lägga till en ny produktnyckel
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.
 2. I den Öppna rutan, skriver du följande kommando och klicka sedan på OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Klicka på Ja, jag vill ringa kunden och aktivera Windows, och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Ändra produktnyckel.
 5. Skriv den nya produktnyckeln i den Ny nyckel rutor och klickar sedan på Uppdatering.

  Om du återgår till föregående fönster klickar du på Påminn mig senare, och starta sedan om datorn.
 6. Upprepa steg 1 och 2 och kontrollera att Windows är aktiverad. Följande meddelande visas:
  Windows har redan aktiverats. Klicka på OK för att avsluta.
 7. Klicka på OK.
 8. Installera Windows XP Service Pack 1a eller en senare version av Windows XP.
Om du inte kan starta om Windows efter installation av Windows XP SP1 eller en senare version av Windows XP, kan du prova följande:
 1. Starta om datorn och starta om du trycker på F8 tills menyn Avancerade alternativ för Windows visas.
 2. Välj Senast fungerande konfiguration i listan och tryck på RETUR. Windows startar med hjälp av en tidigare fungerande konfiguration.
 3. Upprepa steg 1 till 8 under avsnittet Aktivera Windows igen och lägga till en ny produktnyckel.
Om du kan installera SP1 eller en senare version av Windows XP och du kan starta om Windows har du löst problemet. Om problemet inte är löst, försöker du med metod 2 eller se avsnittet "Nästa steg" för mer resurser för felsökning.

Metod 2: Använda ett skript

Vi rekommenderar den här metoden om du måste ändra produktnyckeln för flera datorer. Du kan skapa ett WMI-skript som förändrar produktnyckeln för volymlicensiering och sedan distribuera skriptet i ett startskript.

I skriptexemplen ChangeVLKey2600.vbs och ChangeVLKeySP1 som beskrivs i det här avsnittet kan du använda den nya volymlicensieringsnyckeln du vill skriva in som ett enda argument. Det är en del fem alfanumeriska typen.

Vi rekommenderar att du använder skriptet ChangeVLKey2600.vbs på datorer med Windows XP som inte kör Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP och att du använder skriptet ChangeVLKeySP1.vbs på datorer med Windows XP som kör Windows XP SP1 och senare versioner av Windows XP. De här skripten har följande funktioner:
 • De tar bort bindestrecken (-) från del fem alfanumeriska produktnyckeln.
 • De skapar en instans av klassen win32_WindowsProductActivation .
 • De anropar metoden SetProductKey med den nya produktnyckeln för volymlicensiering.
Du kan skapa en kommandofil eller en cmd-fil där något av följande skriptexempel används tillsammans med den nya produktnyckeln som ett argument. Du kan distribuera filen som en del av ett startskript eller köra den från kommandoraden för att ändra produktnyckeln på en enstaka dator.
Exempel på
Mer information om hur du använder skript produktnyckeln finns på följande Microsoft-webbplats:
ChangeVLKeySP1.vbs används
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' This script changes the product key on the computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' This script changes the product key on the computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry valuefor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext 				
Följande exempel visar hur skriptet ChangeVLKeySP1.vbs används från en kommandorad:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på Kör.
 2. I den Öppna Skriv följande kommando, där AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 den produktnyckel som du vill använda och klicka sedan på OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Mer information om äkta programvara från Microsoft finns på följande Microsoft-webbplats: Om du kan installera SP1 eller en senare version av Windows XP och du kan starta om Windows har du löst problemet. Om problemet inte är löst i avsnittet "Nästa steg".
NÄSTA STEG
Om dessa metoder inte går att, kanske du vill fortsätta felsöka på egen hand med hjälp av följande Microsoft-webbplatser:
 • Sökbar databas: Söka efter teknisk supportinformation och självhjälpsverktyg för Microsoft-produkter.
 • Solution Center: Visa vanliga frågor och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använda webben för att ställa en fråga, kontakta Microsoft Support eller ge synpunkter.
Om du fortfarande har frågor när du använder dessa Microsoft-webbplatser, eller om du inte hittar en lösning på webbplatsen för Microsoft Support, klickar du på följande länk om du vill kontakta Support:
Referenser
Mer information om ogiltig produktnycklar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326904Felmeddelande vid installation av Windows XP Service Pack 1 (S om ogiltig produktnycklar) eller Service Pack 2 (S): "den produktnyckel som du använde för att installera Windows är ogiltigt"
PID WMI-licens skript piratkopiering blockera Legal laglig ogiltig produktnyckel sp1 installera

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 328874 – senaste granskning 11/14/2012 09:27:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto kbmt KB328874 KbMtsv
Feedback