MS02-052: Fel i JDBC-klasser i Microsoft VM kan medföra körning av kod

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Microsoft VM (Virtual Machine) är en virtuell dator för 32-bitarsversioner av Microsoft Windows som ingår i de flesta versioner av Windows och Microsoft Internet Explorer. Nu finns det en ny korrigeringsfil för Microsoft VM som korrigerar tre säkerhetsproblem. Angreppsvägarna är sannolikt desamma för alla säkerhetsproblemen. För att kunna utnyttja problemen kan en angripare skapa en webbsida och lägga upp den på en server eller skicka sidan som ett e-postmeddelande.

Det första säkerhetsproblemet gäller JDBC-klasserna (Java Database Connectivity), som gör att Java-program kan ansluta till och utnyttja data från en mängd olika datakällor, alltifrån platta filer till Microsoft SQL Server-databaser. Säkerhetsproblemet beror på ett fel i behandlingen av en begäran om laddning och körning av en DLL-fil på en användares dator. Även om det finns kontroller för att säkerställa att sådana begäranden endast sker från behöriga program, är det möjligt att kringgå kontrollen genom att avsiktligt utforma en begäran felaktigt. På så vis kan en angripare ladda och köra valfri DLL-fil på en användares dator.

Det andra säkerhetsproblemet gäller också JDBC-klasserna och beror på att hanterare som matas in inte valideras på rätt sätt av funktionerna i klasserna. Ett enkelt sätt att utnyttja felet är att tillhandahålla ogiltiga data i stället för en verklig hanterare vid anrop till en sådan funktion. Microsoft har bekräftat att detta kan medföra att Internet Explorer upphör att fungera. Felet kan också göra det möjligt för en angripare att tillhandahålla data som medför att kod körs i användarens säkerhetskontext.

Det tredje säkerhetsproblemet gäller en klass som stöder användning av XML i Java-program. Klassen har ett antal metoder, varav några lämpar sig för samtliga program medan andra bara lämpar sig för tillförlitliga program. I klassen görs inte någon åtskillnad mellan dessa fall, utan alla metoder görs tillgängliga för alla program. Bland funktioner som kan missbrukas på grund av det här säkerhetsproblemet ingår funktioner som kan möjliggöra nästan vilken åtgärd som helst på användarens dator.
Lösning
Lös problemet genom att installera korrigeringsfilen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
810030 MS02-069: Fel i Microsoft VM kan skada Windows
Säkerhetsuppdateringen 329077 har ersatts av uppdateringen 810030.

Genom den här uppdateringen görs följande ändringar i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{DBB3C81D-3C91-4a1e-BDDF-905B61C7CEDF}
="Security Update for the Microsoft VM"
"ComponentID"="JAVAVM"
"IsInstalled"=hex:01,00,00,00
"KeyFileName"="C:\\WINDOWS\\System32\\msjava.dll"
"Version"="5,00,3807,0"
Obs! Oberoende av vilket versionsnummer som visas från Jview ska installationen av den här korrigeringsfilen bestämmas av registernyckeln som beskrivs ovan. Filen Msjava.dll har fortfarande versionsnummer 5.00.3805.0000 efter installation av den här korrigeringsfilen.

Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Storlek  Filnamn  ------------------------------------------  18-feb-2002  07:38   2 678  Msjdbc.cer  21-aug-2002  17:28  137 282  Msjdbc.zip  16-aug-2002  09:57  10 957  Osp.zip				
Filerna placeras i mappen %Windir%\Java\Classes. De komprimerade ZIP-filerna innehåller följande Java-klasser:
  21-aug-2002  17:28  24 824 Jdbcodbc.class  21-aug-2002  17:28   800 Jdbcodbcboundcol.class  21-aug-2002  17:28  1 119 Jdbcodbcboundparam.class  21-aug-2002  17:28   848 Jdbcodbcbusyflag.class  21-aug-2002  17:28  5 193 Jdbcodbccallablestatement.class  21-aug-2002  17:28  8 347 Jdbcodbcconnection.class  21-aug-2002  17:28   447 Jdbcodbcconnectioninterface.class  21-aug-2002  17:28  28 036 Jdbcodbcdatabasemetadata.class  21-aug-2002  17:28   710 Jdbcodbcdecimal.class  21-aug-2002  17:28  6 096 Jdbcodbcdriver.class  21-aug-2002  17:28   308 Jdbcodbcdriverattribute.class  21-aug-2002  17:28   415 Jdbcodbcdriverinterface.class  21-aug-2002  17:28  2 990 Jdbcodbcinputstream.class  21-aug-2002  17:28   611 Jdbcodbclimits.class  21-aug-2002  17:28  2 339 Jdbcodbcobject.class  21-aug-2002  17:28  8 063 Jdbcodbcpreparedstatement.class  21-aug-2002  17:28   912 Jdbcodbcpseudocol.class  21-aug-2002  17:28  12 865 Jdbcodbcresultset.class  21-aug-2002  17:28   615 Jdbcodbcresultsetinterface.class  21-Aug-2002  17:28  5 503 Jdbcodbcresultsetmetadata.class  21-aug-2002  17:28   523 Jdbcodbcsqlwarning.class  21-aug-2002  17:28  6 116 Jdbcodbcstatement.class  21-aug-2002  17:28  1 451 Jdbcodbctimestamp.class  21-aug-2002  17:28   566 Jdbcodbctypeinfo.class  21-aug-2002  17:28  13 595 Odbcdef.class  28-jul-1997  13:15   247 Accessdeniedexception.class  28-jul-1997  13:15   243 Conversionexception.class  28-jul-1997  13:15  1 033 Datasource.class  28-jul-1997  13:15   746 Datasourcelistener.class  28-jul-1997  13:15   253 Illegalargumentexception.class  28-jul-1997  13:15   251 Notimplementedexception.class  28-jul-1997  13:15  1 736 Oledbsimpleprovider.class  28-jul-1997  13:15  1 123 Oledbsimpleproviderlistener.class  28-jul-1997  13:15   384 Ospcomp.class  28-jul-1997  13:15   261 Ospexception.class  28-jul-1997  13:15   264 Ospfind.class  28-jul-1997  13:15   304 Ospformat.class  28-jul-1997  13:15   912 Ospmrshl.class  28-jul-1997  13:15   286 Osprw.class  28-jul-1997  13:15   260 Ospxfer.class  28-jul-1997  13:15   368 __MIDL___MIDL_ITF_SIMPDATA_0000_0001.CLASS				
Status
Microsoft har bekräftat att det här problemet kan orsaka vissa säkerhetsproblem i Microsoft VM.
säkerhetskorrigering
Egenskaper

Artikel-id: 329077 – senaste granskning 01/10/2015 13:45:53 – revision: 8.1

 • Microsoft Virtual Machine for Java
 • Microsoft Virtual Machine for Java
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin KB329077
Feedback