Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att starta Windows XP när Service Pack 1 har installerats och en åtgärd för systemåterställning har utförts

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV329450
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Om du uppgraderar en stationär Hewlett-Packard Pavilion- eller Compaq Presario 6300-dator med Windows XP till Windows XP Service Pack 1 (SP1), och sedan utför en icke-destruktiv åtgärd för systemåterställning, kan något av följande inträffa:
 • När åtgärden för systemåterställning är slutförd och datorn startar om, visas ett felmeddelande av typen:
  Det behövs en fil

  Filen c_20127.nls på Windows XP-CD:n behövs.

  Ange sökvägen till filen och klicka sedan på OK.
 • När åtgärden för systemåterställning är slutförd och datorn startar om, visas följande felmeddelande och datorn startar om gång på gång:
  Lsass.exe - Systemfel.
 • När du loggar in i Windows är datorn mycket långsam.
 • Om du försöker installera om Windows XP SP1 lyckas inte installationen.
Obs! För datorer i Presario 6300-serien gäller den här informationen endast datorer som har sålts i USA.
Orsak
Problemet beror på hur Windows XP-filerna återställs under den icke-destruktiva åtgärden för systemåterställning.

När du utför en åtgärd för systemåterställning med formateringsalternativet (en destruktiv systemåterställning), raderas innehållet på den partition där Windows är installerat. Sedan återställs de ursprungliga operativsystemfilerna. Om du utför en icke-destruktiv åtgärd för systemåterställning ersätts emellertid Windows XP-filerna, inklusive de filer som har ändrats av SP1, med de ursprungliga Windows XP-filerna. Alla andra filer på hårddisken förblir oförändrade. Detta medför att inkompatibla Windows XP-filer finns kvar på hårddisken, vilket kan orsaka de problem som beskrivs i avsnittet "Symptom" i denna artikel.
Lösning
Lös den här inkompatibiliteten på de Pavilion- och Presario-datorer som berörs genom att hämta och installera korrigeringsfilen SP1RcvryFix.exe från Hewlett-Packard eller Compaq. Du kan hämta korrigeringsfilen och installationsinstruktioner på följande Hewlett-Packard-webbplats: Observera att du kan installera den här korrigeringsfilen före eller efter installation av Windows XP SP1 för att åtgärda den bristande kompatibiliteten med Systemåterställning. Korrigeringsfilen måste installeras före en icke-destruktiv återställning och kan installeras före eller efter SP1 för Windows XP. Om du genomför en icke-destruktiv återställning innan du installerar uppdateringen, kan du använda korrigeringsfilen för att återställa datorn utan att genomföra en destruktiv återställning. Instruktioner för detta finns på Compaq- och Hewlett-Packard-webbplatserna.

Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Mer Information
Om du använder en Hewlett-Packard Pavilion- eller Compaq Presario 6300-dator och besöker Microsoft-webbplatsen Windows Update ( http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=sv-se), kan det hända att följande meddelande visas:
Alert (Varning): Windows Update has detected that your computer is a Hewlett-Packard Pavilion desktop or Compaq Presario desktop PC with Windows XP pre-installed. (Windows Update har upptäckt att datorn är en stationär Hewlett-Packard Pavilion- eller Compaq Presario-dator med Windows XP förinstallerat.) After you install Windows XP Service Pack 1, you might encounter an issue with the PC System Recovery utility. (När du har installerat Windows XP Service Pack 1 kan du få problem med verktyget Systemåterställning.) If you use this utility to perform a non-destructive system recovery, you might be unable to start your computer. (Om du använder detta verktyg för att utföra en icke-destruktiv systemåterställning kan du kanske inte starta datorn.) Recovering from this error requires a full destructive system recovery, which results in the loss of all user data. (Återställning från detta fel kräver en fullständig destruktiv systemåterställning, vilket medför förlust av alla användardata.) Hewlett-Packard will release an update to the PC System Recovery utility soon. (Hewlett-Packard kommer snart att släppa en uppdatering för verktyget Systemåterställning.) When you install that update, this alert will no longer appear in Windows Update. (När du har installerat uppdateringen kommer denna varning inte längre att visas på Windows Update.) Please refer to Microsoft Knowledge Base (KB) Article Q329450 for additional information. (Ytterligare information finns i artikel Q329450 i Microsoft Knowledge Base (KB).)
Detta varningsmeddelande ändras eller tas bort när en uppdatering av Systemåterställning för Hewlett-Packard och Compaq blir tillgänglig.
Egenskaper

Artikel-id: 329450 – senaste granskning 12/07/2015 12:44:01 – revision: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbdownload kbupgrade kbenv kbprb KB329450
Feedback