Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hämta spelmanualen eller övrig dokumentation

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur man hämtar en kopia av programvarumanualen för Microsoft-spel som listas i avsnittet "Gäller till".
Mer Information
Om du vill beställa en tryckt manual från Microsoft kontaktar du Microsofts beställningstjänst på telnr: 1-800-360-7561.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326246 Ersätta försvunnen eller skadad Microsoft-program- eller maskinvara

Hämta manualerna från följande Microsoft-webbplats: Hämta manualen från programvarans CD-ROM med en av följande metoder.

Obs! Du måste använda Adobe Acrobat Reader för att kunna visa flera av programvarans manualfiler. Adobe Acrobat Reader-programvara ingår i vissa programpaket.

Microsoft Dungeon Siege, Version 1.0

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM-skiva 1 för Dungeon Siege.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manuals\DSManual.pdf-filen.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

Microsoft Train Simulator, Version 1.0

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för Train Simulator.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft-spel, peka på Train Simulator och klicka sedan på Train Simulator-manual.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

Combat Flight Simulator 3

 1. Leta upp följande fil:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Dubbelklicka på filerna Fs.pdf, Mow.pdf eller Utaw.pdf.

  Dessa innehåller Flight School Handbook, Machines of War Handbook och Understanding the Tactical Air War Handbook.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

  Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn dubbelklickar du på Skiva 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE-filen och följer sedan de instruktioner som visas på skärmen.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Version 1.0

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM-skiva 1 för Combat Flight Simulator 2.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manual-mappen.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten medan du sätter i CD-ROM-skiva 1 för Flight Simulator 2002.

  Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn dubbelklickar du på CD-enheten:\Extras\Ar405eng-mappen och följer sedan de instruktioner som visas på skärmen.
 2. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Microsoft-spel och klicka sedan på Flight Simulator 2002.
 3. Klicka på Flight Simulator 2002-manualen.

  Övriga Flight Simulator 2002-manualer och information, till exempel Snabbreferens och Kommandokopplingar, finns på hårddiskenheten:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help-mappen.
 4. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

Microsoft Zoo Tycoon 1 och 2

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för Zoo Tycoon 1.

  Om Adobe Acrobat Reader inte är installerat på datorn dubbelklickar du på CD- eller DVD-enheten:\Goodies\Ar500ENU-mappen och följer sedan de instruktioner som visas på skärmen.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manuals\English.pdf-filen.

  För Marine Mania dubbelklickar du på filen Mardino.pdf eller Zooty.pdf.
 3. Manualen öppnas med Adobe Acrobat Reader.

  Om Acrobat Reader inte är installerat på datorn kan du enkelt hitta installationsprogrammet i CD- eller DVD-enheten:\Goodies-mappen.
 4. Zoo Tycoon 2-manualen hittar du i CD- eller DVD-enheten :\Manuals-mappen.

Microsoft-länkar 2001

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för länkar 2001.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manuals\English.pdf-filen.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

Microsoft Freelancer, Version 1.0

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för Freelancer.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Extras\MANUAL\English.pdf-filen.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Skriv ut på menyn Fil och klickar sedan på OK.

Microsoft Rise of Nations

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för Freelancer.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Goodies\mnlengl.pdf-filen.
 3. När manualfilen är öppen i Adobe Acrobat Reader klickar du på Fil, klickar på Skriv ut och klickar sedan på OK.
Information om hur du hämtar Adobe Acrobat Reader finns på följande Adobe-webbplats:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-skiva 1.
 2. Öppna Den här datorn, högerklicka på CD- eller DVD-enheten och klicka sedan på Öppna.
 3. Öppna mappen Manual och dubbelklicka sedan för att öppna manualen på det språk som du önskar.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i spelets CD-ROM.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf-filen.

Microsoft Age of Mythology

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för Age of Mythology.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF-filen.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten medan du sätter i Age of Mythology: Gold Edition CD-ROM.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\aom\files2\docs-mappen.
 3. Öppna PDF-filen för spelmanualen.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten medan du sätter i Age of Mythology: The Titans CD-ROM.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\aom\docs\aomxp__3.pdf-filen.

Microsoft-länkar 2003

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten när du sätter i CD-ROM för länkar 2003.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\Manuals\English.pdf-filen.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Tryck på och håll ned SKIFT-tangenten medan du sätter i Dungeon Siege: Legends of Aranna CD-ROM-skiva 1.
 2. Dubbelklicka på CD- eller DVD-enheten:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf-filen.
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
funktioner howto
Egenskaper

Artikel-id: 329564 – senaste granskning 09/29/2011 15:47:00 – revision: 2.0

 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
Feedback