Anteckningar som börjar med "[. ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787 "när du startar datorn

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 330132
Symptom
När du startar datorn startas Anteckningar och ett eller flera textdokument som innehåller följande rader visas på skrivbordet i Windows:
[.ShellClassInfo]LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
Orsak
Det här problemet kan uppstå om följande villkor är uppfyllda:
 • En Desktop.ini-fil finns i en eller flera followingfolders, där enhet är enheten på vilken Windowsis som är installerad:
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn\Program
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn
  - och -
 • Desktop.ini-fil innehåller följande rader:
  [.ShellClassInfo]LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
Lösning

Metod 1: Ta bort filen Desktop.ini

 1. Starta Utforskaren.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg -menyn och klicka sedan på fliken Visa .
 3. I rutan Avancerade inställningar klickar du på toclear kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper och kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (om den inte redan är avmarkerad ärförenligt).
 4. Ta bort alla förekomster av Desktop.ini-fil thatcontains de rader som beskrivs ovan i avsnittet "Symptom" i denna artikel. Så här gör du:
  1. Leta upp följande mappar, högerklicka på filen Desktop.ini (om filen finns i mappen) och klicka sedan på Öppna:
   • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart
   • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn\Program
   • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn
   där enhet är enheten där Windows är installerat.
  2. Kontrollera att filen innehåller följande rader:
   [.ShellClassInfo]LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Om filen innehåller dessa rader, högerklicka på filen, klicka på Ta bortoch klicka sedan på Ja när du uppmanas att bekräfta borttagningen.
 5. Starta om datorn och kontrollera att problemet isresolved.

Metod 2: Använda systemkonfiguration (Msconfig.exe) för att inaktivera Autostart-objekt

 1. Klicka på Startoch sedan påKör.
 2. I rutan Öppna skriver du:Msconfig, och klicka sedan på OK.
 3. Klicka på fliken Autostart .
 4. Som Vanliga Start visas i kolumnenplats avmarkerar du kryssrutan bredvidskrivbordet poster i Autostart-objektet columnthat och finns också i någon av followinglocations (som anges i kolumnen kommando ):
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn\Program
  • enhet: \Documents and Settings\All Users\Start-menyn
 5. Klicka på OK om du vill avsluta systemet ConfigurationUtility.
 6. Starta om datorn och kontrollera att problemet isresolved.

Mer Information
Mer information om hur du felsöker med hjälp av verktyget för systemkonfiguration i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310560 Felsökning av konfigurationsfel med hjälp av verktyget Systemkonfiguration i Windows XP

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 330132 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/06/2016 04:54:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbprb kbmt KB330132 KbMtsv
คำติชม