Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Min enhet visas inte i vyn Utforskaren.

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
När du letar efter bifogade hårddiskar, USB-flashenheter eller CD- och DVD-enheter med Utforskaren kanske du märker att vissa enheter inte visas i Utforskaren eller att enheten kanske försvinner efter en kort stund eller när Windows återgår från viloläge. Det kan bero på något av följande:
 • Enheten har inte en enhetsbeteckning som tilldelats i Diskhantering
 • Enheten kan vara inaktiverad eller offline
 • USB-drivrutinen kanske är skadad
 • Skadade registernycklar kan orsaka problem med att ansluta till CD- eller DVD-enheten

Lösning
DiskenheterUSB-minnenCD- och DVD-enheterHårddiskar
Metod 1: Kör den automatiska felsökaren för din Windows-versionXXX
Metod 2: Kontrollera att enheten har en tilldelad enhetsbokstav i DiskhanteringXXX
Metod 3: Kontrollera att enheten är aktiveradXX
Metod 4: Kontrollera att enheten är onlineX
Metod 5: USB-enheten kan vara skadadXXX
X
Metod 6: Skadade registernycklar kan orsaka problem med att ansluta till CD- eller DVD-enhetenX

Lös problemet genom att följa stegen i metoderna nedan. Börja med metod 1. Om stegen i metoden inte löser problemet fortsätter du till nästa metod:

Metod 1: Kör den automatiska felsökaren för din Windows-version:

(Den här metoden gäller för diskenheter, USB-flashenheter eller CD- och DVD-enheter)


För Windows 7-användare:

Om du använder Windows 7 kör du den inbyggda felsökaren för maskinvara och enhet för att lösa problemet. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna i artikeln:


För Windows Vista-användare:

Om du använder Windows Vista klickar du på länken nedan för att hämta och köra felsökaren för maskinvara och enheter för Windows Vista:

Metod 2: Se till att enheten har en enhetsbeteckning tilldelad i Diskhantering:

(Den här metoden gäller diskenheter, USB-flashenheter eller CD- och DVD-enheter)


Om hårddisk, miniatyrenhet, Memory Stick eller flashminne känns igen i Diskhantering, men inte visas i Utforskaren kanske enheten inte har tilldelats någon enhetsbeteckning i Windows.
 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen, Kontrollpanelen och System och säkerhet i vyn Kategori.
 2. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Datorhantering.

  Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du in lösenordet eller bekräftar.
 3. Leta efter en enhet som inte har någon tilldelad enhetsbeteckning och som inteär märkt Reserverad av systemet.

  Obs!
  Enheten Reserverad av systemet har reserverats av Windows.
 4. Högerklicka på den namnlösa enheten och klicka på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar…
 5. Klicka på Lägg till och klicka sedan på OK om du vill markera den första tillgängliga enhetsbeteckningen.
 6. Om alternativet Ändra enhetsbeteckning och sökvägar… inte är tillgängligt ser du till att enheten är Online.
 7. Om enheten är Offline högerklickar du på diskens nummer och klickar på Online.
Klicka på länken nedan där det finns mer information om att lägga till, ändra eller ta bort enhetsbeteckningar för Windows 7 och läs artikeln på Microsofts webbplats:
Klicka på länken nedan där det finns mer information om att lägga till, ändra eller ta bort enhetsbeteckningar för Windows Vista och läs artikeln på Microsofts webbplats:

Metod 3: Kontrollera att diskenheten är aktiverad

(Den här metoden gäller för diskenheter och USB-flashenheter)


Om enheten har inaktiverats visas inte disken i Utforskaren. Kontrollera om disken är inaktiverad genom att följa aktiveringsstegen nedan:

För Windows Vista- och Windows 7-användare:
 1. Klicka på Start och skriv Enhetshanteraren i Sök-rutan
 2. Klicka på Enhetshanteraren i listan Kontrollpanelen
 3. Leta upp objektet Diskenheter i listan och klicka på den lilla pilen till höger för att expandera listan med enheter
  • Om en diskenhet är inaktiverad ser du en ikon med en pil som pekar nedåt över ikonen på diskenheten
  • Om du ser en ikon med en pil som pekar nedåt över ikonen på diskenheten dubbelklickar du på ikonen och klickar på knappen Aktivera enhet
 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Aktiverar en enhet, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför
 5. Klicka på Stäng och stäng sedan fönstret Enhetshanteraren

  Obs! Om du inte ser diskenheten bland de angivna enheterna kanske inte enheten har identifierats av Windows.

  Obs! Om ett felmeddelande visas när diskenheten aktiveras kanske det är fel på diskenheten.
För Windows XP-användare:
 1. Klicka på Start, högerklicka sedan på Den här datorn och klicka på Egenskaper
 2. Klicka på fliken Maskinvara och sedan på Enhetshanteraren
 3. Leta upp objektet Diskenheter i listan och klicka på den lilla pilen till höger för att expandera listan med enheter

  Om en diskenhet är inaktiverad ser du ett rött X över ikonen på diskenheten

  Om du ser en ikon med ett rött X över ikonen på diskenheten dubbelklickar du på ikonen och klickar på knappen Aktivera enhet
 4. Klicka på Nästa i dialogrutan Aktiverar en enhet och klicka sedan på Slutför
 5. Klicka på Stäng och stäng sedan fönstret Enhetshanteraren

  Obs! Om du inte ser diskenheten bland de angivna enheterna kanske inte enheten har identifierats av Windows.

  Obs! Om ett felmeddelande visas när diskenheten aktiveras kanske det är fel på diskenheten.

Metod 4: Kontrollera att enheten är onlinee

(Den här metoden gäller diskenheter)


Om enheten för närvarande är Offline visas inte disken i Utforskaren. Kontrollera aktuell status för diskarna så här:
 1. Öppna Datorhantering genom att klicka på Start-knappen, Kontrollpanelen och System och säkerhet..
 2. Klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka sedan på Datorhantering. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du in lösenordet eller bekräftar.
 3. Leta efter en enhet som inte har någon tilldelad enhetsbeteckning och som inte är märkt Reserverad av systemet.

  Obs! Enheten Reserverad av systemet har reserverats av Windows.
 4. Högerklicka på enheten och klicka på Ändra enhetsbeteckning och sökvägar…Klicka på Lägg till och sedan på OK för att markera den första tillgängliga enhetsbeteckningen.
 5. Om alternativet Ändra enhetsbeteckning och sökvägar… inte är tillgängligt ser du till att enheten är Online.
 6. Om enheten är Offline högerklickar du på diskens nummer och klickar på Online..

Metod 5: Din USB-enhet kanske är skadad

(Den här metoden gäller diskenheter, hårddiskar, USB-flashenheter eller CD- och DVD-enheter)


USB-enheten kanske är skadad. Kontrollera om enheten är skadad genom att koppla in enheten i en annan dator för att se om enheten visas i Utforskaren på den datorn. Kontrollera att du har installerat drivrutinen.

Om enheten fortfarande inte visas i Utforskaren på den andra datorn kanske enheten är skadad. Vissa maskinvarutillverkare erbjuder programvara för att testa maskinvaran som kan hjälpa till att komma åt och identifiera problem med deras maskinvara. Besök maskinvarutillverkarens webbplats och sök efter användbar testprogramvara.

Metod 6: Skadade registernycklar kanske orsakar problem med att ansluta till CD- eller DVD-enheten

(Den här metoden gäller CD- och DVD-enheter)


Skadade registernycklar kan leda till att CD- eller DVD-enheten inte syns i Windows. En automatisk Fix it är tillgänglig för att lösa problemet. Om du vill köra den här Fix it-lösningen följer du instruktionerna i följande KB-artikel:
982116 Din CD- eller DVD-enhet är inte tillgänglig eller känns inte igen av Windows eller andra program

Support för Answers-forum:

Läs diskussionen om problemet i Answers-forumet genom att klicka på följande länk:

Mer Information

Fler orsaker


BitLocker-kryptering:

När en extern enhet krypterades med BitLocker (på en Windows 7-baserad dator) kanske inte enheten syns när den kopplas in i en annan dator (Windows XP-baserad dator). Man kanske förväntar sig att ett popupfönster ska visas och fråga efter BitLocker-krypteringsnyckeln, men det sker inte.

Det kan lösas genom att avkryptera och inaktivera BitLocker när du är ansluten till den första Windows 7-baserade datorn. Enheten kommer sedan att synas som förväntat på den andra datorn.

Roxio GoBack:
Det här problemet kan uppstå om du har använt programmet Roxio GoBack på hårddisken. Problemet uppstår på grund av att Roxio GoBack ändrar Master Boot Record (MBR) och ändrar partitionstypen på hårddisken. Det kan leda till att enheten blir otillgänglig i Windows XP, trots att hårddisken visas i Enhetshanteraren och i konsolen Diskhantering.

Lös problemet genom att kontakta Symantec för att få de senaste uppdateringarna för GoBack.

Du kan även undvika problemet med någon av följande metoder: 

VARNING! Om du inte är säker på att du säkert kan följa dessa steg läser du maskinvarudokumentationen eller kontaktar tillverkaren av hårddisken eller datorn innan du fortsätter.
 1. Konfigurera hårddisken som primär överordnad dator och starta sedan om datorn.
 2. Inaktivera Roxio GoBack. Gör så här:
  1. Tryck på BLANKSTEG för att visa GoBack-startmenyn.
  2. Tryck på D för att inaktivera GoBack, tryck på Y för att bekräfta och tryck sedan på RETUR två gånger.
 3. Stäng av datorn och återställ sedan hårddisken enligt den ursprungliga konfigurationen.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 330140 – senaste granskning 03/26/2014 21:27:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbprb kbcip KB330140
Feedback