Du får ett felmeddelande när du sparar eller flyttar dokument i Windows XP: "En fördröjd skrivning misslyckades"

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 330174
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du sparar eller flyttar stora dokument eller på annat sätt försöker hantera filer i Windows XP, visas ibland följande felmeddelande:
Fördröjd skrivning misslyckades
Den här artikeln är avsedd för mellannivå till avancerad användare.
Orsak
Det här felet uppstår vanligtvis när funktionen "Aktivera skrivcache på disken" för hårddisken är aktiverat.

Men om funktionen "Aktivera skrivcache på disken" är avstängd kan det här felet uppstå eftersom hårddiskstyrenheten Ultra Direct Memory Access (UDMA) kan konfigureras på något av följande sätt:
 • Du använder en anslutningskabel med 40 ledare för att ansluta UDMA-enheten till styrenheten, i stället för kabeln med 80 ledare och 40 stift som krävs.
 • BIOS-inställningarna är konfigurerade för att tvinga fram snabbare UDMA-lägen.
Mer information om misslyckad fördröjd skrivning går du till avsnittet "Information om fördröjd skrivning misslyckades".
Lösning
Lös problemet genom att först kontrollera om funktionen "Aktivera skrivcache på disken" är aktiverad. Om det är aktiverat, stänga av den. Gör följande om du vill göra detta.

Obs! Om du stänger av funktionen "Aktivera skrivcache på disken" på hårddisken kan bli långsamt och kan påverka systemets totala prestanda av datorn. Därför kan du övervaka systemprestanda när du följer instruktionerna i det här avsnittet.

Gör följande om du vill inaktivera Aktivera skrivcache på disken:
 1. Klicka på Startoch klicka sedan på Datorn.
 2. Högerklicka på hårddisken.
 3. Klicka på fliken maskinvara .
 4. Markera hårddisken.
 5. Klicka på fliken principer .
 6. Avmarkera kryssrutan Aktivera skrivcache på disken och klicka sedan på OK.
 7. Klicka på OK för att stänga lokal Disk (C:) Egenskaper för i dialogrutan.
 8. Upprepa steg 3 till 5 för varje hårddisk som är installerad på datorn.
Om det här felmeddelandet, är du klar.

Om dessa åtgärder inte löser felmeddelandet eller om funktionen redan är inaktiverad går du till avsnittet "Avancerad felsökning". Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du kontakta Support. Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
AVANCERAD FELSÖKNING

Kontrollera att hårddiskstyrenheten är korrekt konfigurerat

Om du vill kontrollera att styrenheten för hårddisken är korrekt konfigurerad, kontrollera kabelanslutningen och BIOS-inställningar. Försök först med metod 1.

Metod 1: Kontrollera att du använder en kabel med 80 ledare och 40 stift

Kontrollera att din UDMA-hårddiskstyrenheten använder en kabel med 80 ledare och 40 stift. Information om hur du gör detta finns i dokumentationen som medföljer datorn eller kontaktar tillverkaren av UDMA hårddisken styrenhet.

Om du använder en kabel med 80 ledare och 40 stift går du till metod 2.
Om du inte använder den här kabeln, hämta och använda en kabel med 80 ledare och 40 stift Undersök om detta löser felmeddelandet.

Om felmeddelandet försvinner när du är klar.

Om detta inte löser felmeddelandet, går du till metod 2.

Metod 2: Kontrollera BIOS-inställningarna

Varning Ändra inte BIOS-inställningarna om du inte är väl förtrogen med alla effekter av att ändra BIOS-inställningar.

Kontrollera att BIOS-inställningarna inte är konfigurerade för att tvinga fram snabbare UDMA-lägen. Information om hur du gör detta finns i dokumentationen som medföljer datorn eller kontakta datortillverkaren.

Om BIOS-inställningarna inte är konfigurerade för att tvinga master UDMA-lägena, går du till avsnittet "Fördröjd skrivning misslyckades information" för information om ytterligare åtgärder du kan vidta för att förhindra att meddelandet "Fördröjd skriva fel" återkommande.
Om BIOS-inställningarna är konfigurerade för att tvinga fram master UDMA-lägen, ändra inställningarna och kontrollera sedan om det löser felmeddelandet.

Om felmeddelandet försvinner när du är klar.

Om detta inte löser felmeddelandet, kan du gå till avsnittet "Fördröjd skrivning misslyckades-information".

Fördröjda skriva fel information

När du har kontrollerat kabelanslutning och BIOS-inställningar kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att förhindra att meddelandet "Fördröjd skriva fel" återkommande.

En fördröjd skrivning-fel kan uppstå om data är skadade. Data kan skadas om funktionen stor systemcache aktiveras för minnesanvändning i Windows XP. Om den här funktionen är aktiverad kan antalet sidtabellposter som Windows XP måste upprätthålla ökas och i extrema fall kan vara förbrukat. Även om det här problemet inte uppstår på alla datorer, kan följande viktiga faktorer orsaka datafel:
 • Systemminne som är mer än 512 megabyte (1 gigabyte RAM är vanligt)
 • Stora NTFS-diskvolymer och flera stora volymer (60–100 gigabytes hårddiskar, eventuellt i RAID-matriser)
 • AGP-grafik med stora AGP-resurskrav (mer än standard AGP-bländare)
 • Stora filöverföringar. Det här problemet uppstår när datorn får slut på systemet. När datorn startas avgör Windows standardantalet sidtabellposter som ska tilldelas, baserat på hur mycket minne som är tillgängligt.
Kontrollera att systemcachen inte är markerat för minnesanvändning genom att inaktivera funktionen filsystemets Cache för att undvika skador. Om du vill göra detta går du till avsnittet "Kontrollera att systemcache inte är markerat för minnesanvändning".

Kontrollera att systemcache inte är markerat för minnesanvändning

Om du överför stora filer får systemet slut på systemet sidtabellposter, som medför att felmeddelandet "Fördröjd skriva fel". Att hindra en ökning av antalet sidtabellposter som måste underhållas i Windows XP och att dessa inte ska ta slut, se till att alternativet systemcache inte är markerat för minnesanvändning. Gör så här:
 1. Klicka på Start, högerklicka på Datornoch klicka sedan på Egenskaper om du vill öppna dialogrutan Egenskaper för System .
 2. Klicka på fliken Avancerat och under prestandaklickar du på Inställningar för att öppna dialogrutan Prestandaalternativ .
 3. Klicka på fliken Avancerat .
 4. Under Minnesanvändning, markera program.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper för System .
Om du har arbetat här, är du klar.

Prova lösningen om dessa åtgärder inte fungerar för dig.

Lösning: Öka antalet sidtabellposter

Om du fortfarande får "Fördröjd skriva fel" felmeddelanden när du provar felsökningsmetoderna i den här artikeln kan du undvika problemet genom att öka antalet sidtabellposter som är tillgängligt i systemet. Gör följande om du vill göra detta.

Viktigt Det här avsnittet, metod eller aktivitet innehåller instruktionerna om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret på felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar den. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och och OK.
 2. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. Högerklicka på värdet SystemPages i informationsfönstret och klicka sedan påÄndra
  Obs!Standardvärdet är 0 (hex)
  .
 4. Skriv i rutan data7FFF, och klicka sedan på OK.
  Obs! Du kan försöka med följande alternativa värden:
  • 7FFF = 32 000
  • PTEsBFFF = 50 000
  • PTEs24FFF = 150,000 PTE: er

  Obs! Värdet FFFFFFFF bör inte användas. Om du anger för hög, kan du köra av växlingsbart minne.
 5. Avsluta Registereditorn.
 6. Starta om
 7. Övervaka minnet \ ledig PTE i Perfmon.
Om problemet inte löstes felmeddelandet, kanske du vill granska lösningar i avsnittet "Liknande problem och lösningar" eller kontakta Support. Information om hur du kontaktar Support går du till avsnittet "Nästa steg".
LIKNANDE PROBLEM OCH LÖSNINGAR
Om denna artikel inte åtgärdar ditt problem kanske du upptäcker att du har ett liknande problem eller att problemet kan lösas genom en annan artikel. Om du får felmeddelandet "Filen Lås" eller "Åtkomst nekad" går du till avsnittet "information om fillåsning och åtkomst nekad". Fler liknande problem finns i avsnittet "Mer information".

Fillåsning eller åtkomst nekad

Om du försöker öppna en fil som lagras i nätverket och sedan försöker spara ändringar i filen, eller om du öppnar en fil som en Microsoft Excel-arbetsbok med en sökväg för universal naming convention (UNC), kan du få en fillåsning eller åtkomst nekad.Mer information om fillåsning och åtkomst nekad felmeddelanden när du sparar filer till en UNC-sökväg klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
812937 Fillåsning eller åtkomst nekad när filer sparas via nätverket
Mer Information
För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
818788 "{Fördröjd skrivning misslyckades}" felmeddelande när du kopplar bort en USB 2.0-lagringsenhet
321733 Felmeddelande vid skrivning av en fil till en server från en Windows XP-baserad eller en Windows 2000-baserad dator: "En fördröjd skrivning misslyckades"
831594 Felmeddelandet "Fördröjd skrivning misslyckades" visas när du försöker spara en fil eller avsluta OneNote 2007 eller OneNote 2003
870894 Felmeddelandet "En fördröjd skrivning misslyckades" visas i Windows XP Service Pack 2 eller Windows XP Tablet PC Edition 2005
842520 "En fördröjd skrivning misslyckades" fel kan uppstå när du sparar en fil i Windows XP
Om dessa artiklar inte löser felmeddelandet, kan du gå till avsnittet "Nästa steg".
NÄSTA STEG
Om dessa metoder inte fungerar för dig kan du använda webbplatsen Microsoft Customer Support Services för att hitta andra lösningar på ditt problem. Webbplatserna Microsoft Customer Support Services ger du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Söka efter teknisk supportinformation och självhjälpsverktyg för Microsoft-produkter.
 • Solution Center: Visa vanliga frågor och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använda webben för att ställa en fråga, kontakta Microsoft support eller lämna synpunkter.
Om du fortfarande har problem kan behöva du kontakta Support:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 330174 – senaste granskning 12/07/2015 12:55:49 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kberrmsg kbprb kbmt KB330174 KbMtsv
Feedback