Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Messenger-fönster med Internet-annons visas

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
En Internet-annons visas i ett Messenger-fönster med text av följande slag:
Messenger Service
Meddelande från källa till ditt_datornamn.ISP-namn den datum och tid
Meddelandetext
De här meddelandena kallas också "messenger spam".
Orsak
Problemet uppstår om du får ett net send-meddelande från någon som använder Messenger-tjänsten i Windows. Messenger-tjänsten är en Windows-tjänst för överföring av net send-meddelanden och meddelanden som skickas via Alerter-tjänsten mellan klientdatorer och servrar. Nätverksadministratörer använder till exempel Messenger för att skicka administrativa varningar till nätverksanvändare. Messenger kan också användas i Windows och andra program. Du kan till exempel informeras när ett utskriftsjobb är klart eller när strömförsörjningen av datorn övergår till en avbrottsfri elkälla (UPS). Messenger kan också användas för meddelanden från antivirusprogram. Messenger-tjänsten har inte något att göra med webbläsare, e-postprogram, Windows Messenger eller MSN Messenger. Det här problemet kan uppstå under följande förhållanden:
 • Messenger-tjänsten har startats.
 • RPC-tjänsten (Remote Procedure Call) har startats.
 • Inkommande NetBIOS-(NetBIOS över TCP/IP) och UDP-broadcast-trafik är aktiverad för Internet-anslutningen.
Lösning
Lös problemet genom att installera eller aktivera en brandvägg som blockerar inkommande NetBIOS- och UDP-broadcast-trafik. Vilken metod du ska använda för att lösa problemet beror på vilket operativsystem du har och hur du ansluter till Internet. Följande avsnitt innehåller exempel på olika konfigurationer och möjliga lösningar.

Du ansluter direkt till Internet

Om du använder en enda dator som är direkt ansluten till Internet (till exempel med ett kabelmodem, ett DSL-modem eller ett fjärranslutningsmodem), installerar du en brandvägg och blockerar inkommande NetBIOS- och UDPbroadcast-trafik på datorn.

Du använder Windows XP

Om du använder Windows XP och ansluter direkt till Internet (till exempel med ett kabelmodem, ett DSL.modem eller ett fjärranslutningsmodem) installerar du Windows XP Service Pack 1 (SP1) och aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning. Windows XP SP1 ger som standard möjlighet att blockera all inkommande trafik (unicast, multicast och broadcast) med Brandvägg för Internet-anslutning. Om du har installerat Windows XP Service Pack 2 (SP2) är Windows-brandväggen normalt aktiverad.

Om du vill veta mer om den här förändringen av blockeringsfunktioner i Windows XP SP1, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
329928 Brandvägg för Internet-anslutning blockerar nu oönskad unicast-, multicast- och broadcast-trafik (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du skaffar Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Om du vill veta mer om hur du aktiverar Brandvägg för Internet-anslutning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
283673 Aktivera och inaktivera Internet-brandväggen i Windows XP

Du använder Windows 2000

Om du använder Windows 2000 och ansluter direkt till Internet (till exempel med ett kabelmodem, ett DSL-modem eller ett fjärranslutningsmodem), installerar du en brandvägg från ett annat företag som blockerar inkommande NetBIOS- och UDP-broadcast-trafik. Mer information om brandväggar finns på följande Microsoft-webbplats:

Du ansluter till Internet via ett litet nätverk som du administrerar själv

Om anslutningsdelning används i nätverket installerar eller aktiverar du brandväggen endast på den delade Internet-anslutningen.

Du använder Windows XP med Internet-anslutningsdelning

Om du använder Internet-anslutningsdelning i Windows XP för att ge Internet-åtkomst till flera datorer, installerar du Windows XP SP1 på värddatorn för Internet-anslutningsdelning och aktiverar Internet-anslutningsdelning endast på värddatorn för Internet-anslutningsdelning.

Du använder Windows med maskinvara för Internet-anslutningsdelning

Om du använder en router eller annan maskinvara för att ge Internet-åtkomst till flera datorer, konfigurerar du den så att inkommande NetBIOS- och UDP-broadcast-trafik blockeras. Kontakta maskinvarutillverkaren om du vill ha mer information.

Du ansluter till Internet via ett nätverk som du inte administrerar själv

Om du ansluter till Internet med hjälp av ett företagsnätverk, eller om Internet-leverantören använder en brandvägg, ber du nätverksadministratören konfigurera brandväggen så att inkommande NetBIOS- och UDP-trafik blockeras. Kontakta nätverksadministratören eller Internet-leverantören om du vill veta mer.
Workaround
Lös problemet genom att stänga av Messenger-tjänsten. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen (eller peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen).
 2. Dubbelklicka på Administrationsverktyg.
 3. Dubbelklicka på Tjänster.
 4. Dubbelklicka på Messenger.
 5. Klicka på Inaktiverad i listan Startmetod.
 6. Klicka på Stoppa och sedan på OK.
Obs! Om Messenger-tjänsten stoppas överförs inte meddelanden från Alerter-tjänsten (till exempel meddelanden från antivirusprogrammet). Om Messenger-tjänsten inaktiveras startar inte några tjänster som är uttryckligt beroende av den, och ett felmeddelande loggas i systemhändelseloggen. Därför rekommenderar Microsoft att du installerar en brandvägg och konfigurerar den för blockering av NetBIOS- och RPC-trafik i stället för att inaktivera Messenger-tjänsten.
Mer Information
I Messenger-tjänsten används UDP-portarna 135, 137 och 138, TCP-portarna 135, 139 och 445 samt en tillfällig port med ett högre nummer än 1024.

Brandväggar bidrar till att förhindra net send-meddelanden och skydda datorn från andra angrepp via Internet. Sådana angrepp kan syfta till att:
 • Komma åt din privata information
 • Sprida olaglig programvara från din hårddisk
Mer information om det här problemet finns på följande Microsoft-webbplats:
netbt nbt spam skräppost varning annons popup-annons winpopup.exe netsend messenger tjänst popup pop-up pop up
Egenskaper

Artikel-id: 330904 – senaste granskning 12/07/2015 13:01:53 – revision: 8.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Messenger 4.6, Microsoft Windows Messenger 4.7, MSN Messenger 5.0, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB330904
Feedback