Översikt över kumulativ uppdatering för Outlook Express 6.0 SP1

Om du vill veta mer om skillnaderna mellan e-postklienterna Microsoft Outlook och Microsoft Outlook Express, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Skillnader mellan Outlook och Outlook Express
Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hämtning och installation av den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1).

Den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 innehåller korrigeringar och förbättringar av Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1). Den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 ersätter alla tidigare dokumenterade korrigeringsfiler för säkerhetsproblem i Microsoft Outlook Express 6.0.

Många korrigeringsfiler och förbättringar i den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 är ett resultat av synpunkter från våra Most Valuable Professionals (MVP).
Mer Information

Så här hämtar och installerar du den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1

Viktigt!! Innan du installerar den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 måste du installera Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1. Om du vill veta mer om hur du installerar Internet Explorer 6 Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328548 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Internet Explorer 6
Så här hämtar och installerar du den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1:
 1. Gå till följande Microsoft-webbplats:
 2. Välj ditt språk i listan längst upp på sidan och klicka på Go.
 3. Starta installationen genom att klicka på länken under Download.
 4. Klicka på Spara så att filen q331923.exe sparas i önskad mapp.
 5. Dubbelklicka på q331923.exe i Utforskaren.
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 7. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 kan du inte ta bort den igen.

Den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 finns på följande språk:
 • Engelska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Franska
 • Tyska
 • Koreanska
 • Spanska
 • Japanska

Ta reda på om den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 är installerad

Om du vill ta reda på om den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 är installerad gör du så här: Starta Microsoft Outlook Express, klicka på Hjälp och klicka på Om.

När uppdateringen är installerad visas en dialogruta med numret 6.00.2800.1123.

Tillägg och ändringar i Outlook Express efter installation av den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1

Följande tillägg och ändringar görs i Outlook Express efter installation av uppdateringen:

Möjlighet att skilja mellan e-postmeddelanden och inlägg i diskussionsgrupper

När du gör ett inlägg i en diskussionsgrupp efter installation av den här uppdateringen visas en dialogruta som anger att du gör ett inlägg i en diskussionsgrupp. Dialogrutan innehåller knapparna Ja och Nej samt alternativet Visa inte det här igen.

Växling mellan Visa svar och Aktuell vy

När du visar diskussionsgruppsmapparna efter installation av uppdateringen kan du växla mellan Aktuell vy och Visa svar på mina meddelanden genom att trycka på CTRL+H.

Problem som korrigeras genom den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1

Dessutom korrigeras genom den här uppdateringen problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
329084 Det går inte att byta identiteter i Outlook Express efter installation av Windows XP S329084

321530 Outlook Express avslutas oväntat vid mottagande av ett meddelande med ett visst MIME-huvud
317011 Japanskt tecken visas inte på rätt sätt vid användning av MAPIReadMail
312590 Åtkomstfel i Outlook Express vid klickning på Avbryt under val av meddelandearkiv
Den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 innehåller säkerhetskorrigeringar på hög nivå, som har korrigerat eller tagit bort alla bundna och obundna strängfunktioner. Genom den här uppdateringen korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base:

Det går inte att svara med krypterade meddelanden om Lotus Notes innehåller dubbla certifikat

Vid mottagande av ett digitalt signerat meddelande i Outlook Express från en Lotus Notes R5-klient som utnyttjar dubbla certifikat, ett för signering och ett för kryptering, går det inte att kryptera svaret till avsändaren. Det är inte heller möjligt att lägga till avsändaren eller avsändarens certifikat (digitala ID) i listan över kontakter.

Det går inte att ta bort enskilda diskussionsgruppsmeddelanden från den lokala DBX-filen (filarkiv)

Det går inte att ta bort ett diskussionsgruppsmeddelande från det lokala filarkivet på hårddisken.

Obs! Efter installation av den kumulativa uppdateringen för Outlook Express 6.0 SP1 måste du markera meddelandet och sedan klicka på Ta bort, om du vill ta bort ett diskussionsgruppsmeddelande från det lokala filarkivet.

Felmeddelande om ogiltigt digitalt ID visas när meddelanden som är signerade med Esign-certifikat skickas

När du använder Outlook Express 6.0 SP1 för att skicka ett meddelande som är signerat med ett Esign-certifikat för enbart signering, kan ett felmeddelande om ogiltigt digitalt ID visas. Om du ignorerar felmeddelandet kan du skicka meddelandet utan problem. Det här problemet uppstår inte om du importerar motsvarande Esign-certifikat för enbart kryptering (av det dubbla certifikatparet).

Standardsökväg för bifogad fil sparas inte i Outlook Express

När du använder Outlook Express sparas inte standardsökvägen för bifogade filer.

Långa URL-adresser (Uniform Resource Locator) som radbryts i meddelandetext delas

När du använder långa URL-adresser i en meddelandetext kan adressen delas om den radbryts. Det här problemet uppstår också när URL-adressen innehåller två bindestreck följda av ett blanksteg ("-- ").

Outlook Express kan sluta svara när du infogar en signatur i ett meddelande

Outlook Express kan sluta svara (låser sig) när du infogar en signatur i ett meddelande genom att klicka på SignaturInfoga-menyn.
OLEXP
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 331923 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/28/2006 05:39:00 - ฉบับแก้ไข: 4.3

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbinfo kbqfe kbhotfixserver KB331923
คำติชม