ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Ändra språk i Internet Explorer

Denna artikel har tidigare publicerats under SV730108
Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Symptom
Jag har den engelska versionen av Internet Explorer 4.0, men jag skulle vilja byta till den svenska. Hur gör jag detta?
Lösning
Du kan inte byta från ett språk till ett annat i Internet Explorer. Om du vill ändra språk måste du installera om Internet Explorer på det språk som du vill använda.

Du hittar de olika språkversionerna av Internet Explorer på följande adress:
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 730108 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/06/1999 14:05:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bitarsversion

  • KB730108
คำติชม