Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur gör jag Internet Explorer till standardwebbläsare?

Denna artikel har tidigare publicerats under SV730171
Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Symptom
Hur gör jag Internet Explorer till standardwebbläsare efter att tidigare ha använt Netscape?
Lösning
Om Internet Explorer inte är standardwebbläsare i datorn ställer programmet som standard frågan "Internet Explorer är inte din standardwebbläsare. Vill du använda den som standardwebbläsare". Svara ja på denna fråga för att använda den som standard.

Om alternativet "Genomför alltid kontrollen när Internet Explorer startas" vid en tidigare fråga avmarkerats ställs ingen ny fråga. Så här gör du Internet Explorer till din standardwebbläsare:
1. Starta Internet Explorer
- Om du använder Internet Explorer 4 klickar du på Internet-alternativ på Visa-menyn.
- Om du använder Internet Explorer 5 klickar du på Internet-alternativ på Verktyg-menyn.
2. Klicka på fliken Program.
3. Markera alternativet Kontrollera om Internet Explorer används som standardläsare längst ner i dialogrutan.
4. Klicka på OK. Nästa gång Internet Explorer startas kommer Internet Explorer att kontrollera att den är standardwebbläsare. Om så inte är fallet visas frågan ovan. Klicka på Ja.
Egenskaper

Artikel-id: 730171 – senaste granskning 08/03/1999 12:15:00 – revision: 1.0

Microsoft Internet Explorer 5.0

  • KB730171
Feedback
html>