Det går inte att ändra språk eller layout för tangentbordet i Windows 95/98.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV730303
Symptom
Varför går det inte att ändra språk eller layout för mitt tangentbord?


Lösning
När du vill ändra inställningarna för ditt tangentbord på Kontrollpanelen kan något av följande inträffa:

- Meddelandet "En gammal tangentbordsdrivrutin har identifierats. Den här fliken har inaktiverats." visas.

- På fliken Språk är listan över installerade språk och tangentbordslayouter tom och inga ändringar kan göras.

Dessa problem uppstår om följande registernyckel saknas eller är skadad:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\control\keyboard layouts
Det enda du kan göra för att åtgärda problemet är att installera om Windows 95 eller Windows 98 i samma mapp som den nuvarande installationen.MER INFORMATION
Om du vill spara avinstallationsinformation innan Windows installeras om kan du läsa mer om detta i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Q195384 -
Om ditt operativsystem är Windows 95 och Internet Explorer 4.0 finns installerat så finns mer information om hur du installerar om i följande artikel i Microsoft Knowledge Base (Obs! Texten är på engelska):
Q174549 -
Egenskaper

Artikel-id: 730303 – senaste granskning 12/30/2004 22:20:00 – revision: 2.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • KB730303
Feedback