Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

USB-enheter identifieras inte vid start eller återställning av en dator med Windows 2000 eller Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.


En version av den här artikeln för Microsoft Windows Server 2003 finns i890426 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Symptom
Ett eller flera av följande problem uppstår på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3):
 • USB-enheter (Universal Serial Bus) identifieras inte när datorn startas om.
 • USB-enheter identifieras inte när datorn återställs från vilo- eller vänteläge.
 • 100 procent av processorresurserna används när USB-musen flyttas.
 • Datorn slutar svara (låser sig) när den återställs från vänteläge med en ansluten USB-mus.
 • Det tar lång tid att starta eller återställa datorn när en USB-enhet är ansluten.
 • Ett gult utropstecken med "Kod 28" eller "Kod 31" visas vid en USB-enhet i Enhetshanteraren.
 • USB 2.0 Hi-Speed-enheter identifieras som Full-Speed-enheter (USB 1.1) när datorn återställs från viloläge, trots att de är anslutna till en port med USB 2.0-funktion.
Lösning

Windows XP SP1

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version       Storlek  Filnamn -----------------------------------------------------------17-dec-2002 18:47 5.1.2600.1152   19 328 Usbehci.sys 17-jan-2003 17:30 5.1.2600.1158   136 832 Usbport.sys

Windows 2000 SP3

Service Pack-information

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version       Storlek  Filnamn -----------------------------------------------------------15-jan-2003 11:46 5.00.2195.6655   19 696 Usbehci.sys 15-jan-2003 11:46 5.00.2195.6655   49 776 Usbhub20.sys 20-jan-2003 10:30 5.00.2195.6657  138 256 Usbport.sys
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du skaffar en snabbkorrigering för Windows 2000 Datacenter Server klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
265173 Datacenter-programmet och Windows 2000 Datacenter Server-produkten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
print printer memory key mouse keyboard floppy
Egenskaper

Artikel-id: 810090 – senaste granskning 12/08/2015 01:39:13 – revision: 10.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbperformance kbqfe kbwinxpsp2fix kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB810090
Feedback