Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur gör jag så att papperskorgen visas på skrivbordet i Windows Vista eller Windows XP?

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Lös problemet automatiskt
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Obs!
Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Nästa steg
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet är kvar kan du prova med proceduren i Lösning.
Beskrivning av problemet
Papperskorgen visas inte på skrivbordet i Windows Vista eller Windows XP. Därför kan du inte använda papperskorgen för att till exempel återställa en fil som tagits bort. I den här artikeln får du hjälp med att få papperskorgen att fungera igen.
Jag löser det själv

Så här löser du problemet i Windows Vista:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Utseende och anpassning, klicka på Anpassning och sedan på Ändra ikoner på skrivbordet.
 3. Markera kryssrutan Papperskorgen och klicka sedan på OK.
Nästa steg
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet är kvar kan du prova med proceduren i "Lösning".

Du löser problemet i Windows XP med någon av följande metoder:

Metod 1: Återställ papperskorgen med samma program som tog bort den


Obs! Om du använde programmet TweakUI för att dölja papperskorgen, följer du stegen nedan för att återställa papperskorgen. Om du inte använde programmet TweakUI går du till Metod 2 eller Metod 3.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 1. Klicka på Start och sedan på Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Om du använder standardstartmenyn i Windows XP
  1. Leta upp följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Högerklicka på följande DWORD-registervärde i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. I rutan Data skriver du 0 och klickar på OK. (TweakUI anger det här värdet till 1 för att papperskorgsikonen ska döljas.)
  Om du använder den klassiska startmenyn i Windows XP
  1. Leta upp följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Högerklicka på följande DWORD-registervärde i den högra rutan, och klicka sedan på Ändra:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. I rutan Data skriver du 0 och klickar på OK. (TweakUI anger det här värdet till 1 för att papperskorgsikonen ska döljas.)
 3. Klicka på Avsluta för att avsluta Registereditorn.
Nästa steg
 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår kan du prova med proceduren under "Lösning".

Metod 2: Återställ papperskorgen genom att ändra registret


Obs! Om systemadministratören använde en grupprincipinställning för att dölja papperskorgen (eller "Alla ikoner") på skrivbordet går du till Metod 3.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows

Så här redigerar du registret så att ikonen Papperskorgen visas igen på skrivbordet:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 3. Leta upp följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Högerklicka på registernyckeln du letade upp i steg 3, peka på Ny/nytt och klicka påNyckel.
 5. Skriv {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} och tryck på RETUR.
 6. Klicka på den nya nyckeln {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} du skapade i steg 5.
 7. Dubbelklicka på posten (Standard) i den högra rutan.
 8. I dialogrutan Redigera sträng skriver du Papperskorgen i rutan Data och klickar på OK.
 9. Stäng Registereditorn.
Nästa steg
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet är kvar kan du prova med proceduren under "Lösning".

Metod 3: Återställ papperskorgen med Redigeraren för grupprincipobjekt

Om systemadministratören har använt en grupprincipinställning för att dölja papperskorgen eller "Alla ikoner" på skrivbordet, måste du kanske kontakta systemadministratören för att återställa ikonen. Systemadministratören kan antingen använda Redigeraren för grupprincipobjekt (GPEDIT.msc) eller manuellt ta bort registerinformationen (som har skapats med Redigeraren för grupprincipobjekt) för Papperskorgen för att åerställa ikonen Papperskorgen till skrivbordet.

Obs! Följande åtgärder fungerar bara i Windows XP Professional. Om du inte kör Windows XP Professional kan du prova med proceduren under "Lösning".

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 • Så här använder du Redigeraren för grupprincipobjekt för att återställa Papperskorgen:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv GPEDIT.MSC i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på Administrativa mallar under Användarkonfiguration och dubbelklicka på Skrivbord.
  3. Dubbelklicka på Ta bort ikonen Papperskorgen från skrivbordet.
  4. Klicka på fliken Inställning, Inte konfigurerad och OK.
 • Så här använder du Registereditorn för att återställa Papperskorgen:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Klicka på registernyckeln du letade upp i steg 3, och klicka sedan på följande DWORD-värde i den högra rutan:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
  5. Stäng Registereditorn.
Nästa steg
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet är kvar kan du prova med proceduren under "Lösning".
Lösning
Om du inte kan återställa Papperskorgen med lösningarna i den här artikeln undviker du problemet genom att skapa en genväg till Papperskorgen:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Visa och avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas).
 4. Klicka på Ja när du får varningsmeddelandet och klicka sedan på OK för att stänga dialogrutan Mappalternativ.
 5. Klicka på Mappar i verktygsfältet.

  Obs! Om Mappar inte syns i verktygsfältet pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och sedan på Standardknappar.
 6. Leta upp mappen Papperskorgen i den vänstra navigeringsrutan under Mappar och dra sedan mappen Papperskorgen till skrivbordet.
 7. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 8. Klicka på fliken Visa och markera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas). Klicka på OK.
Obs! Originalikonen återskapas inte med den här proceduren, men de flesta av papperskorgens funktioner återställs. Här ingår följande:
 • Ta bort en fil genom att dra den till ikonen Papperskorgen på skrivbordet.
 • Ta fram en borttagen fil genom att dubbelklicka på ikonen Papperskorgen på skrivbordet, högerklicka på önskad fil och klicka på Återställ.
 • Töm Papperskorgen genom att högerklicka på ikonen Papperskorgen på skrivbordet och sedan klicka på Töm papperskorgen.
Obs! När du löser problemet på det här sättet kan du inte högerklicka på genvägen Papperskorgen för att öppna egenskaperna för papperskorgen. Så här anger du egenskaperna för Papperskorgen:
 1. Dubbelklicka på genvägen Papperskorgen på skrivbordet. Mappen Papperskorgen öppnas.
 2. Högerklicka på ikonen Papperskorgen längst upp till vänster i mappen Papperskorgen, och klicka sedan på Egenskaper.

Om problemet ändå inte har lösts kan du kontakta supporten.
Orsak
Problem kan bero på olika saker:
 • Ett program från en annan tillverkare har använts för att dölja Papperskorgen.
 • Programmet TweakUI har använts för att dölja Papperskorgen.
 • Registerinformationen för Papperskorgen har tagits bort.
 • En grupprincipinställning användes för att dölja papperskorgen.

  Obs! Windows XP Home Edition stöder inte Grupprincip.
Referenser
Om du vill ha hjälp med systemunderhållsåtgärder i Windows Vista går du till följande Microsoft-webbsida:
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 810869 – senaste granskning 09/29/2015 11:43:00 – revision: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Feedback
Svenska (Sverige)‎