Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Bilder sparas som bitmappfiler (.bmp-filer) i Internet Explorer

Sammanfattning
När du sparar en bild i Microsoft Internet Explorer sparas den som standard som en bitmappbild (.bmp). Du kan inte välja att spara bilden med något annat tillägg än .bmp. Det här problemet uppstår när bilden har ett annat format (t ex .gif eller .jpeg).

Exempel: När du högerklickar på en bild på en webbsida och sedan klickar på Spara bild som, är filnamnet Namnlös i rutan Filnamn och filtypen som visas i Filformat är Bitmapp.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om en skadad programfil (t ex ett ActiveX- eller Java-objekt) hämtas till mappen systemrot\Hämtade programfiler på hårddisken.
Lösning
Du kan felsöka och lösa problemet genom att tömma innehållet i mappen Tillfälliga Internet-filer och sedan ta bort filerna som visas som Okänd eller Skadad i mappen Hämtade programfiler. Gör så här:
 1. Starta Internet Explorer (om det inte redan är igång).
 2. Ta bort innehållet i mappen Temporary Internet Files: Gör så här:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Allmänt.
  3. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer.
  4. Klicka på OK när du ombes ta bort alla tillfälliga Internet-filer.
 3. Ta bort alla filer som visas som Okänd och Skadad i mappen Hämtade programfiler. Gör så här:
  1. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
  2. Klicka på fliken Allmänt.
  3. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internet-filer.
  4. Klicka på Visa objekt.

   Listan över programfiler som har hämtats till mappen systemrot\Hämtade programfiler på datorn visas i fönstret Hämtade programfiler.
  5. Ta bort filerna som är märkta med Okänd och Skadad i kolumnen Status. Du kan göra det genom att högerklicka på filen och klicka på Ta bort.
  6. Klicka på Ja när du ombeds bekräfta borttagningen.
  7. Stäng fönstret Hämtade programfiler och klicka sedan två gånger på OK.
 4. Du kan kontrollera om problemet är löst genom att spara en bild i Internet Explorer.

  Om problemet kvarstår kan du försöka ta bort alla andra hämtade programfiler i listan.

  Obs! När någon av filerna som du tog bort ur mappen Hämtade programfiler behövs igen, ombes du hämta filen till hårddisken i Internet Explorer.
Om problemet kvarstår när du har följt instruktionerna kan du flytta mappen Tillfälliga Internet-filer till en ny plats. Så här flyttar du mappen:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Inställningar under Tillfälliga Internet-filer på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Flytta mapp.
 5. Välj en ny plats för mappen i dialogrutan Välj mapp och klicka sedan på OK.
 6. Stäng dialogrutan Inställningar genom att klicka på OK.
 7. När följande varningsmeddelande visas klickar du på Ja:
  Du kommer nu att loggas ut för att flyttningen av tillfälliga Internet-filer ska kunna avslutas.
  Vill du fortsätta?
  (Alla andra ändringar har sparats.)
  Du loggas ut automatiskt.
 8. Logga in på datorn igen.
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du löser ett liknande problem klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
260650 Grafikfiler sparas inte i rätt format i Internet Explorer
250747 Bild sparas inte med rätt filtillägg vid högerklickning och klickning på "Spara bild som"
Egenskaper

Artikel-id: 810978 – senaste granskning 02/15/2008 17:26:00 – revision: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • KB810978
Feedback