Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Identifiera, hitta och ersätta en produktnyckel

Sammanfattning
I den här artikeln beskrivs hur du identifierar, hittar och ersätter en produktnyckel. En produktnyckel är en unik kombination av siffror och bokstäver som används under installationen av Microsoft-program för att "låsa upp" eller öppna produkten. Om du inte anger produktnyckeln när du uppmanas till det under installationen, kan det hända att produkten inte kan öppnas.

Obs! Produktnyckeln är inte samma sak som produkt-id-numret (PID). Ett produkt-id-nummer skapas när produkten har installerats. Produkt-id-nummer används av Microsofts kundtjänst för att identifiera produkten när kunder ringer för att få support.
Mer Information

Identifiera produktnyckeln

Microsofts produktnycklar består av 25 tecken som vanligtvis är grupperade om 5.

Hitta produktnyckeln

Produktnyckeln brukar stå på ett orange eller gult märke på baksidan av cd- eller dvd-omslaget. Om det Windows-operativsystem du använder förinstallerades av datortillverkaren kan märket med produktnyckeln sitta på datorn.

Se till att förvara produktnyckeln tillsammans med cd:n eller dvd:n på en säker plats om du skulle behöva installera om produkten i framtiden. Produkten kan inte installeras om utan både produktnyckeln och cd:n eller dvd:n.

En produktnyckel kan bara användas för en särskild produkt. Du kan exempelvis inte använda en Windows-produktnyckel för att låsa upp en Microsoft Office-produkt.

Skaffa en ny produktnyckel

Om du behöver en ny Microsoft-produktnyckel måste du kontakta Microsoft Hjälp och support. Telefonnummer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Du kan behöva betala en avgift när du kontaktar Microsoft Hjälp och support för att få en ny produktnyckel. Du kan också behöva uppge information som står på datorn eller cd- eller dvd-skivan när du talar med kundtjänst.
PID Personal Identification Number identify replace locate open access start load lock product
Egenskaper

Artikel-id: 811224 – senaste granskning 05/04/2010 16:12:03 – revision: 2.4

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224
Feedback