MS03-013: Buffertöverskridning i meddelandehantering i Windows Kernel kan medföra utökad behörighet

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
28 maj 2003: Microsoft gav ut en uppdaterad korrigeringsfil för Windows XP Service Pack 1 (SP1) som löser vissa prestandaproblem i den ursprungliga Windows XP Service Pack 1-korrigeringen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
819634 Prestandaproblem efter installation av säkerhetsuppdatering 811493 (MS03-013) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Symptom
Windows Kernel är hjärtat i operativsystemet. Här tillhandahålls tjänster på systemnivå som enhets- och minneshantering, fördelas processortid till processer och sköts felhantering. Det finns ett fel i överföringen av felmeddelanden från kerneln till ett felsökningsprogram, och detta fel orsakar ett säkerhetsproblem. En angripare kan skriva ett program för att utnyttja felet och köra valfri kod. Angriparen kan göra vad som helst på datorn, inklusive ta bort data, lägga till konton med administratörsbehörighet och konfigurera om datorn.

För att ett angrepp ska lyckas måste angriparen kunna logga in interaktivt på datorn, antingen vid konsolen eller genom en terminalsession. Ett framgångsrikt angrepp kräver även införande av kod för att utnyttja säkerhetsproblemet. Höga säkerhetsnormer kräver att du begränsar förmågan att logga in interaktivt på servrar. Därför berörs i första hand klientdatorer och terminalservrar. Mer information om säkerhetsnormer finns på följande Microsoft-webbplats: Begränsande faktorer
 • Ett framgångsrikt angrepp förutsätter förmåga att logga in interaktivt på måldatorn, antingen direkt vid konsolen eller genom en terminalsession.
 • Risken för att korrekt säkrade servar ska drabbas av säkerhetsproblemet är liten. Normalt bör endast betrodda administratörer tillåtas logga in interaktivt på sådana datorer. Utan denna behörighet kan en angripare inte utnyttja säkerhetsproblemet.
Lösning

Information om Service Pack

Windows XP

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Windows 2000

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Information om säkerhetskorrigeringen

Om du vill veta mer om hur du löser det här säkerhetsproblemet klickar du på någon av följande länkar:

Windows XP (Alla versioner)

Information om hämtning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows XP Professional och Windows XP Home Edition (alla språk)Windows XP 64-bitarsversion (alla språk) Utgivningsdatum: 16 april 2003 (Windows XP SP1-korrigering återutgiven den 28 maj 2003)

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna korrigeringsfil kräver den utgivna versionen av Windows XP eller Windows XP Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Installationsinformation

Denna korrigeringsfil stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Du kan kontrollera om korrigeringsfilen är installerad på datorn genom att ta reda på om följande registernyckel finns:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493
Windows XP med Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493
Distribution

Om du vill installera korrigeringsfilen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommandorad:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /u /q
Om du vill installera korrigeringsfilen utan att datorn måste startas om använder du följande kommandorad:
q811493_wxp_sp2_x86_enu /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av denna korrigeringsfil, eftersom den ersätter kärnbinärfiler för systemet som laddas under systemstart.

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan ta bort korrigeringsfilen med verktyget Spuninst.exe. Det finns i mappen %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst och stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Information om ersättning

Denna korrigeringsfil ersätter inte några andra korrigeringsfiler.

Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Utgåvan från den 28 maj 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP (innehållet i installationspaketet):
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe utan SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 892 864 Ntkrnlmp.exe med SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 949 440 Ntkrnlpa.exe med SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 921 536 Ntkrpamp.exe med SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 925 760 Ntoskrnl.exe med SP1
Utgåva från den 28 maj 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP (installerade filer, beroende på Service Pack-nivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Sökväg och filnamn       SP-nivå Processor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  en processor  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe utan SP1  en processor  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 892 864 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 flera processorer  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 921 536 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe med SP1 flera processorer  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 925 760 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 en processor  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 1 949 440 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe med SP1 en processor
Utgåvan från den 28 maj 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP 64-bitarsversion (innehållet i installationspaketet):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   SP-nivå  --------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe utan SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 5 793 536 Ntkrnlmp.exe med SP1  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 5 736 832 Ntoskrnl.exe med SP1
Utgåva från den 28 maj 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP 64-bitarsversion (installerade filer, beroende på Service Pack-nivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Sökväg och filnamn       SP-nivå Processor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  en processor  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 5 793 536 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 flera processorer  24-apr-2003 12:57 5.1.2600.1151 5 736 832 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 en processor
Utgåvan från den 16 april 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP (innehållet i installationspaketet):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   SP-nivå  --------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 Ntkrnlmp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 Ntkrnlpa.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 Ntkrpamp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 Ntoskrnl.exe utan SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 Ntkrnlmp.exe med SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 Ntkrnlpa.exe med SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 Ntkrpamp.exe med SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 Ntoskrnl.exe med SP1
Utgåva från den 16 april 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP (installerade filer, beroende på Service Pack-nivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Sökväg och filnamn       SP-nivå Processor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 848 320 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 874 944 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:08 5.1.2600.108  1 879 936 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  en processor  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  1 902 080 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe utan SP1  en processor  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 892 352 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 flera processorer  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 921 024 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe med SP1 flera processorer  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 924 480 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 en processor  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 1 948 288 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe med SP1 en processor
Utgåvan från den 16 april 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP 64-bitarsversion (innehållet i installationspaketet):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   SP-nivå  --------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 Ntkrnlmp.exe utan SP1  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 Ntoskrnl.exe utan SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 Ntkrnlmp.exe med SP1  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 Ntoskrnl.exe med SP1
Utgåva från den 16 april 2003 av korrigeringsfilen för Windows XP 64-bitarsversion (installerade filer, beroende på Service Pack-nivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Sökväg och filnamn       SP-nivå Processor  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 734 400 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  flera processorer  12-dec-2002 21:09 5.1.2600.108  5 677 568 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe utan SP1  en processor  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 791 744 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 flera processorer  12-dec-2002 20:38 5.1.2600.1150 5 734 912 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe med SP1 en processor
Du kan även kontrollera vilka filer som har installerats med denna korrigeringsfil genom att granska följande registernyckel:

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q811493\Filelist
Windows XP med Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811493\Filelist

Windows 2000

Information om hämtning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Alla språk utom japanska NECJapanska NEC Utgivningsdatum: 16 april 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna korrigeringsfil kräver Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) eller Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000
Installationsinformation

Denna korrigeringsfil stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n: Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o: Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Du kan kontrollera om korrigeringsfilen är installerad på datorn genom att ta reda på om följande registernyckel finns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493
Distribution

Om du vill installera korrigeringsfilen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommandorad:
q811493_w2k_sp4_x86_en /u /q
Om du vill installera korrigeringsfilen utan att datorn måste startas om använder du följande kommandorad:
q811493_w2k_sp4_x86_en /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av denna korrigeringsfil, eftersom den ersätter kärnbinärfiler för systemet som laddas under systemstart.

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan ta bort korrigeringsfilen med verktyget Spuninst.exe. Det finns i mappen %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst och stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Information om ersättning

Denna korrigeringsfil ersätter korrigeringsfilen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
815021 MS03-007: Oskyddad buffert i Windows-komponent kan medföra problem på webbserver
Filinformation

Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Obs! Om inget annat anges spelar Service Pack-nivå, krypteringsnivå eller antal processorer ingen roll.

Windows 2000 (innehållet i installationspaketet):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   Processor  -------------------------------------------------------------------------  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 Basesrv.dll  17-jan-2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 Cmd.exe  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 Gdi32.dll  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll en processor  04-feb-2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 Mountmgr.sys  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 Msgina.dll     27-mar-2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   en processor  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 Ntkrnlmp.exe flera processorer  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 Ntkrnlpa.exe en processor  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 Ntkrpamp.exe flera processorer  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 Ntoskrnl.exe en processor  21-mar-2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 Rdpwd.sys   128 bitar  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 User32.dll  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 Userenv.dll  08-aug-2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  en processor  15-aug-2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 Winlogon.exe  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  en processor  27-mar-2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 Rdpwd.sys   56 bitar  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 Kernel32.dll flera processorer  02-apr-2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 Ntdll.dll   flera processorer  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 Win32k.sys  flera processorer  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 Winsrv.dll  flera processorer
Windows 2000 (installerade filer, beroende på krypteringsnivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek    Sökväg och filnamn           Processor/Krypteringsnivå  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5265   42 256 %Windir%\System32\Basesrv.dll  17-jan-2003 12:06 5.0.2195.6656  236 304 %Windir%\System32\Cmd.exe  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5907  222 992 %Windir%\System32\Gdi32.dll  04-feb-2003 16:15 5.0.2195.6661   29 264 %Windir%\System32\Drivers\Mountmgr.sys  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.4733  332 560 %Windir%\System32\Msgina.dll  21-mar-2003 17:43 5.0.2195.6692   90 232 %Windir%\System32\Drivers\Rdpwd.sys  128 bitar  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6000  379 664 %Windir%\System32\User32.dll  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5968  369 936 %Windir%\System32\Userenv.dll  15-aug-2002 11:30 5.0.2195.6013  179 472 %Windir%\System32\Winlogon.exe  27-mar-2003 16:14 5.0.2195.6692   90 200 %Windir%\System32\drivers\Rdpwd.sys  56 bitar  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     flera processorer  27-mar-2003 16:13 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      flera processorer  08-aug-2002 18:23 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      flera processorer  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      flera processorer  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 709 440 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     flera processorer  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 689 216 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     flera processorer  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6011  708 880 %Windir%\System32\Kernel32.dll     en processor  02-apr-2003 15:56 5.0.2195.6685  476 944 %Windir%\System32\Ntdll.dll      en processor  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.6003 1 642 416 %Windir%\System32\Win32k.sys      en processor  15-aug-2002 11:34 5.0.2195.5935  243 472 %Windir%\System32\Winsrv.dll      en processor  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 688 832 %Windir%\System32\Ntkrnlpa.exe     en processor  12-dec-2002 18:22 5.0.2195.6159 1 666 944 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe     en processor
Du kan även kontrollera vilka filer som har installerats med denna korrigeringsfil genom att granska följande registernyckel::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811493\Filelist

Windows NT 4.0 (alla versioner)

Information om hämtning

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows NT 4.0 Server och Windows NT 4.0 Workstation (alla språk utom japanska NEC och kinesiska (Hongkong))Windows NT 4.0 Server och Windows NT 4.0 Workstation (japanska NEC) Windows NT 4.0 Server och Windows NT 4.0 Workstation (kinesiska (Hongkong)) Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition (alla språk) Utgivningsdatum: 16 april 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Denna korrigeringsfil kräver Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
152734Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Installationsinformation

Denna korrigeringsfil stöder följande installationsväxlar:
 • /y : Utför borttagning (endast med /m eller /q).
 • /f: Tvinga program att stängas vid avstängning av datorn.
 • /n: Skapa inte en avinstallationsmapp.
 • /z: Starta inte om när uppdateringen är klar.
 • /q : Använd tyst eller oövervakat läge utan användargränssnitt (denna växel inbegriper /m).
 • /m : Använd oövervakat läge med användargränssnitt.
 • /l: Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x: Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Distribution

Om du vill installera korrigeringsfilen utan några åtgärder från användaren använder du följande kommandorad:
q811493i /q
Om du vill installera korrigeringsfilen utan att datorn måste startas om använder du följande kommandorad:
q811493i /z
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av denna korrigeringsfil, eftersom den ersätter kärnbinärfiler för systemet som laddas under systemstart.

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Systemadministratörer kan ta bort korrigeringsfilen med verktyget Spuninst.exe. Det finns i mappen %Windir%\$NTUninstallQ811493$\Spuninst och stöder följande installationsväxlar:
 • /?: Visa listan över installationsväxlar.
 • /u: Använd oövervakat läge.
 • /f: Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z: Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q : Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
Information om ersättning

Denna korrigeringsfil ersätter inte några andra korrigeringsfiler.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Obs! Om inget annat anges spelar Service Pack-nivå, krypteringsnivå eller antal processorer ingen roll.

Windows NT 4.0 (innehållet i installationspaketet):
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------  12-dec-2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 Ntkrnlmp.exe  12-dec-2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 Ntoskrnl.exe
Windows NT 4.0 (installerade filer, beroende på krypteringsnivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek   Sökväg och filnamn       Processor  ------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 18:16 4.0.1381.7203 957 504 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe flera processorer  12-dec-2002 18:16 4.0.1381.7203 937 280 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe en processor
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (innehållet i installationspaketet):
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  -----------------------------------------------------------  12-dec-2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 Ntkrnlmp.exe  12-dec-2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 Ntoskrnl.exe
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition (installerade filer, beroende på krypteringsnivå och antal processorer):
  Datum     Tid  Version    Storlek   Sökväg och filnamn       Processor  ---------------------------------------------------------------------------------------------  12-dec-2002 18:29 4.0.1381.33545 1 004 160 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe flera processorer  12-dec-2002 18:29 4.0.1381.33545  983 168 %Windir%\System32\Ntoskrnl.exe en processor
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett säkerhetsproblem i de Microsoft-produkter som nämns i början av denna artikel.

Endast Windows 2000

Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Endast Windows XP

Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Mer information om detta säkerhetsproblem finns på följande Microsoft-webbplats:
security_patch
Egenskaper

Artikel-id: 811493 – senaste granskning 12/08/2015 01:48:34 – revision: 15.6

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB811493
Feedback