Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdatering av HTML-hjälp begränsar funktioner vid aktivering med window.showHelp

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Något av följande inträffar när Microsoft Internet Explorer används för att öppna eller använda en webbsida där skriptmetoden window.showHelp används för att öppna en URL-adress (Uniform Resource Locator) i ett HTML-hjälpfönster:
 • URL-adressen som anges av window.showHelp-metoden visas inte i HTML-hjälpfönstet efter installation av den kumulativa korrigeringsfilen från februari 2003 för Internet Explorer (MS03-004).
 • Om denna korrigeringsfil inte har installerats kan en angripare vara värd för en webbsida där metoden window.showHelp används för att öppna en URL-adress i en annan domän i HTML-hjälpfönstret. Detta kan ge angriparen tillgång till data som finns på webbplatsen med denna URL-adress.
Metoden window.showHelp kan också användas för att öppna en HTML-hjälpfil (.chm) som innehåller en genväg. En genväg är ett kommando som stöds av ActiveX-kontrollen i HTML-hjälpen. Kommandot öppnar en programfil från hjälpavsnittet. Om den kumulativa korrigeringsfilen från februari 2003 för Internet Explorer (MS03-004) inte har installerats, och det finns andra säkerhetsproblem som gör att en angripare har skrivbehörighet till data i fönstret med HTML-hjälpavsnittet, kan angriparen använda genvägskommandot för att köra kod i användarens säkerhetskontext.Om du vill veta mer om den kumulativa korrigeringsfilen för Internet Explorer från februari 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: February, 2003, Cumulative Patch for Internet Explorer
Lösning
Obs! Korrigeringarna som beskrivs i den här artikeln ersätter korrigeringarna som beskrivs i "MS02-055: Oskyddad buffert i hjälpfunktionen i Windows möjliggör körning av kod (323255)."

Information om Windows 2000 Service Pack

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Information om uppdatering

Lös problemet genom att hämta och installera den viktiga uppdateringen 811630 från Microsoft-webbplatsen Windows Update:

Obs! Den här viktiga uppdateringen kan inte tas bort.

Administratörer kan hämta den här viktiga uppdateringen från Microsoft Download Center eller Windows Update-katalogen för distribution till flera datorer. Om du vill installera uppdateringen senare på en eller flera datorer, kan du söka efter det här artikelnumret med hjälp av den avancerade sökfunktionen i Windows Update-katalogen. Om du vill veta mer om hur du hämtar uppdateringar från Windows Update-katalogen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner för Windows från Windows Update-katalogen
Obs! Den viktiga uppdateringen för Windows NT 4.0 kan inte hämtas från Windows Update-katalogen. Om du vill hämta den och senare installera den på mer än en dator använder du Microsoft Download Center.

Du kan hämta den viktiga uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplatser:

Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional

Windows XP Home Edition, Windows XP professional, Windows XP Tablet PC Edition, Windows XP Media Center Edition

Windows XP 64-bitarsversion

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Workstation

Den viktiga uppdateringen för Windows NT 4.0 är för närvarande inte tillgänglig från Microsoft Download Center. Om du vill lösa problemet omedelbart kan du skaffa Windows NT 4.0-versionen av uppdateringen från Microsoft Support.

Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan

Obs! Uppdateringen för Windows Millennium Edition (ME) är inte tillgänglig från Microsoft Download Center. Om du vill hämta uppdateringen för Windows Millennium Edition och senare installera den på mer än en dator använder du Windows Update-katalogen.

Obs! Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows XP Professional och Windows XP Home Edition

  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  ----------------------------------------------------------------------  09-nov-2002 10:47 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  19-dec-2002 23:35 5.2.3735.0 516 192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  13-jan-2003 15:27 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll  13-jan-2003 15:27 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System32\Itircl.dll  13-jan-2003 15:27 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows XP Professional SP1, Windows XP Home Edition SP1, Windows XP Tablet PC Edition och Windows XP Media Center Edition

  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  ----------------------------------------------------------------------  17-dec-2002 22:43 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  20-dec-2002 20:38 5.2.3735.0 516 192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  10-jan-2003 19:43 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll  10-jan-2003 19:43 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System32\Itircl.dll  10-jan-2003 19:43 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows XP 64-bitarsutgåva

  Datum     Tid  Version   Storlek   Filnamn         Plattform  -------------------------------------------------------------------------------  12-jun-2002 22:24 5.2.3644.0   13 824 %Windir%\Hh.exe        IA64  19-dec-2002 23:35 5.2.3735.0 1 524 320 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  IA64  09-jan-2003 18:50 5.2.3644.0  100 864 %Windir%\System32\Hhsetup.dll IA64  09-jan-2003 18:50 5.2.3644.0  613 888 %Windir%\System32\Itircl.dll  IA64  09-jan-2003 18:50 5.2.3644.0  356 864 %Windir%\System32\Itss.dll   IA64  09-nov-2002 10:47 5.2.3644.0   10 752 %Windir%\SysWOW64\Hh.exe    x86  19-dec-2002 23:35 5.2.3735.0  516 192 %Windir%\SysWOW64\Hhctrl.ocx  x86  09-nov-2002 10:47 5.2.3644.0   37 888 %Windir%\SysWOW64\Hhsetup.dll x86  09-nov-2002 10:47 5.2.3644.0  143 872 %Windir%\SysWOW64\Itircl.dll  s86  09-nov-2002 10:48 5.2.3644.0  122 368 %Windir%\SysWOW64\Itss.dll   x86

Windows XP 64-bitarsversion SP1

  Datum     Tid  Version   Storlek   Filnamn         Plattform  -------------------------------------------------------------------------------  26-nov-2002 20:34 5.2.3644.0   13 824 %Windir%\Hh.exe        IA64  20-dec-2002 20:38 5.2.3735.0 1 524 320 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  IA64  09-jan-2003 19:03 5.2.3644.0  100 864 %Windir%\System32\Hhsetup.dll IA64  09-jan-2003 19:03 5.2.3644.0  613 888 %Windir%\System32\Itircl.dll  IA64  09-jan-2003 19:03 5.2.3644.0  356 864 %Windir%\System32\Itss.dll   IA64  17-dec-2002 22:43 5.2.3644.0   10 752 %Windir%\SysWOW64\Hh.exe    x86  20-dec-2002 20:38 5.2.3735.0  516 192 %Windir%\SysWOW64\Hhctrl.ocx  x86  17-dec-2002 22:43 5.2.3644.0   37 888 %Windir%\SysWOW64\Hhsetup.dll x86  17-dec-2002 22:43 5.2.3644.0  143 872 %Windir%\SysWOW64\Itircl.dll  x86  17-dec-2002 22:43 5.2.3644.0  122 368 %Windir%\SysWOW64\Itss.dll   x86

Windows 2000

  Datum     Tid  Version  Storlek   Filnamn  ----------------------------------------------------------------------  26-nov-2002 19:23 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  31-dec-2002 17:27 5.2.3735.1 516 200 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  31-dec-2002 17:29 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll  31-dec-2002 17:29 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System32\Itircl.dll  31-dec-2002 17:29 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows NT 4.0

  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  ----------------------------------------------------------------------  16-dec-2002 17:27 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  16-dec-2002 18:10 5.2.3735.0 516 192 %Windir%\System32\Hhctrl.ocx  16-dec-2002 17:27 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System32\Hhsetup.dll  16-dec-2002 17:27 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System32\Itircl.dll  16-dec-2002 17:27 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System32\Itss.dll

Windows Millennium Edition

  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------------  16-dec-2002 13:10 5.2.3735.0 516 192 %Windir%\System\Hhctrl.ocx  16-dec-2002 12:27 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  16-dec-2002 12:27 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System\Hhsetup.dll  16-dec-2002 12:27 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System\Itircl.dll  16-dec-2002 12:27 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System\Itss.dll

Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan

  Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------------  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  10 752 %Windir%\Hh.exe  16-dec-2002 18:10 5.2.3735.0 516 192 %Windir%\System\Hhctrl.ocx  20-maj-2002 16:09 5.2.3635.0  88 064 Hhctrlui.dll         10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0  37 888 %Windir%\System\Hhsetup.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 143 872 %Windir%\System\Itircl.dll  10-jun-2002 17:56 5.2.3644.0 122 368 %Windir%\System\Itss.dll  
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Det här problemet korrigerades först i Windows 2000 Service Pack 4.
Mer Information
HTML-hjälpen stöder nu ett kommando med beteckningen HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC för dess HTMLHELP-gränssnitt. Kommandot kan användas för att begränsa vissa HTML-hjälpfunktioner. Om du vill ha information om en motsvarande showHelp-metod som innebär att HTMLHELP-gränssnittet anropas med det här nya kommandot, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810847 MS03-004: February, 2003, Cumulative Patch for Internet Explorer
HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC definieras som ett osignerat heltal med värdet (0x20).

När uppdateringarna som beskrivs i den här artikeln och i artikel 810847 i Microsoft Knowledge Base installeras, begränsas följande funktioner i HTML-hjälpfönstret när window.showHelp eller HTMLHELP-gränssnittet anropas med kommandot HH_SAFE_DISPLAY_TOPIC:
 • Alla genvägskommandon för HTML-hjälpen inaktiveras för den aktuella processen.
 • Något av följande protokoll måste användas i URL-parametern för att denna ska lyckas: http:, https:, file:, ftp:, ms-its: eller mk:@MSITStore:.
showHelp Tutorial "Getting Started"
Egenskaper

Artikel-id: 811630 – senaste granskning 12/08/2015 01:49:08 – revision: 11.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecbulletin kbsecvulnerability kbsecurity kbqfe KB811630
Feedback