Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Så här ändrar du visningsinställningar för mappar och anpassar mappar

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Som standard visas mappar i Microsoft Windows som mappikoner eller som bilder som finns i mappen. (Om mappar visas som bilder visas de i vyn Miniatyrer.) Ett exempel: När en mapp öppnas för första gången i Microsoft Windows Server 2003 visas innehållet i klassiskt läge. När en mapp öppnas för första gången i Microsoft Windows XP används en standardmall för att visa innehållet, inställningarna som baseras på mappens plats, antalet filer i mappen och andelen särskilda filtyper i mappen.

Om du ändrar vyinställningarna eller anpassar en mapp, används dina inställningar när mappen öppnas nästa gång. Du kan ändra vyinställningarna på mappens Visa-meny. Om du vill ändra ikonen, bilden eller mallen för mappen kan du använda fliken Anpassa i dialogrutan Egenskaper för mappen.

Obs! I Windows lagras som standard vyinställningar och anpassningar för 400 mappar.

Vissa mappalternativ gäller för alla mappar. Till exempel döljs skyddade operativsystemfiler, filer och mappar med attributet dold, och filtillägg (för kända filtyper) som standard i både Windows Server 2003 och Windows XP. Administratörer som vill ändra dessa inställningar och andra avancerade mappinställningar som gäller för alla mappar kan använda Mappalternativ på Kontrollpanelen.
INLEDNING
I denna artikel beskrivs hur du anpassar utseendet på mappar och mappinnehåll i Utforskaren, i Den här datorn och i enskilda mappfönster. Du kan anpassa utseendet med en anpassad mappbild eller ikon och så att mappinnehållet alltid visas enligt en mall med särskilda aktivitetslänkar och visningsalternativ.

Du kan anpassa utseendet på en mapp i Utforskaren. När du gör det visas mappen alltid som en anpassad mappbild eller ikon, eller så används alltid en mall med särskilda aktivitetslänkar och visningsalternativ för mappinnehållet.

Anpassa en mapps utseende

Gör så här om du vill anpassa utseendet på en mapp:
 1. Starta Utforskaren och leta reda på önskad mapp.
 2. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Välj önskade alternativ på fliken Anpassa.

  Obs! Fliken Anpassa är inte tillgänglig för särskilda mappar där standardutseendet är förinställt i Windows. Du kan dock ändra mappbilden för vyn Miniatyrer för vissa specialmappar genom att följa instruktionerna i avsnittet Skapa en mappbild manuellt i denna artikel.
Följande tre anpassningsalternativ är tillgängliga:
 • Mappmall

  Om du väljer en mall i den nedrullningsbara listan Använd följande mapptyp som mall anger du en särskild funktion för mappen, exempelvis särskilda aktivitetslänkar och visningsalternativ för arbete med bilder och musik.

  Om du vill använda mappmallen för alla mappar i den anpassade mappen markerar du kryssrutan Tillämpa den här mappen på alla undermappar.
 • Mappbilder

  Du kan välja vilken bildfil (med filtillägget BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, JFIF, TIFF, PNG eller ICO) som ska användas för en mapp i vyn Miniatyrer. Om du inte väljer någon bild används mappikonen i Utforskaren. Om du inte väljer någon mappikon skapas en mappbild automatiskt för vyn Miniatyrer från filen Folder.gif in mappen eller från de fyra första bildfilerna i mappen. Om mappen inte innehåller några bilder används standardmappbilden i Utforskaren.

  Klicka på Välj en bild för att leta efter önskad bild för mappen.

  Klicka på Återställ standardvärden om du vill att Folder.gif eller de fyra första bildfilerna ska användas. Om mappen inte innehåller några bilder används standardmappbilden i Utforskaren.
 • Mappikoner

  Klicka på Ändra ikon om du vill välja en ikon för mappinnehållet i vyn Sida vid sida, Ikoner, Lista och Detaljer. Mappikonen används även för vyn Miniatyrer om du inte anger en mappbild. Som mappikon kan du välja valfri bildfil med filtillägget ICO, en ikon i en programfil som har ett EXE-tillägg eller en ikon i ett programbibliotek som har ett DLL-tillägg. Detta alternativ är inte tillgängligt om du anpassar en nätverksresurs eller en mapp på en mappad nätverksenhet.

  Obs! Om du vill återställa standardmappikonerna klickar du på Ändra ikon och klickar sedan på Återställ standardvärden.

Skapa en mappbild manuellt

Om du vill anpassa mappbilden för vyn Miniatyrer manuellt kan du placera en GIF-bildfil i mappen och ge filen namnet Folder.gif. Du kan skapa filen i valfritt bildredigeringsprogram. Gör så här om du vill använda Microsoft Paint:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), peka på Tillbehör och klicka på Paint.
 2. Gör så här för att öppna en befintlig bild:
  1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
  2. Leta reda på mappen som innehåller önskad bild. I Paint går det att öppna bildfiler med följande filtillägg: BMP, GIF, JPG, JPEG, JPE, .JFIF, TIF, TIFF, PNG och ICO.
  3. Markera önskad bild och klicka sedan på Öppna.
 3. Om du vill kan du ändra bilden med verktygen i Paint.
 4. Spara bilden när du är klar med ändringarna. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 5. Välj GIF (*.gif) i rutan Filformat.
 6. Skriv
  Folder.gif
  som filnamn.
 7. Leta reda på mappen du vill anpassa och klicka sedan på Spara.
Nu visas mappen med bilden du i vyn Miniatyrer i Utforskaren, såvida du inte har valt en mappbild på fliken Anpassa i dialogrutan Egenskaper för mappen. Mappbilder som anges på fliken Anpassa åsidosätter den manuella anpassningen av Folder.gif.

Ange globala mappalternativ

Gör så här för att ange globala inställningar för alla mappar:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och dubbelklicka på Mappalternativ.
 2. Markera önskade alternativ på fliken Allmänt.
 3. Markera önskade alternativ på fliken Visa.
 4. Klicka på OK.
Obs! Om du vill återställa alla mappar till standardinställningarna klickar du på Återställ standardvärden på fliken Allmänt eller fliken Visa.

Använda samma vyinställningar för alla mappar

Du kan använda samma vyinställningar för alla mappar på datorn. Du kan inte använda samma visningsinställningar för alla mappikoner, bilder, inställningar för verktygsfält eller mappaktiviteter. Gör så här för att ange samma vyinställningar för alla mappar:
 1. Leta reda på och öppna mappen som har önskad vyinställning.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Använd i alla mappar på fliken Visa .
 4. Klicka på Ja och sedan på OK.
Obs! Om du vill återställa alla mappar till standardinställningarna upprepar du dessa steg men klickar på Återställ alla mappar i steg 3.

Felsökning

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
 • Som standard sparas vyinställningar och anpassningar för varje enskild mapp i Windows XP och Windows Server 2003. Informationen är begränsad till 400 mappar och den lagras i följande registernycklar:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  I Windows Vista och Windows Server 2008 används istället följande registernyckel för att lagra informationen:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Om du vill öka antalet mappar ska du skapa ett DWORD-värde med namnet BagMRU Size i var och en av dessa registernycklar och ange värdet till önskat antal mappar. Om du anger värdet till 5000 sparas inställningarna för 5 000 mappar.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  813711 Visningsinställningar eller anpassningar för en mapp saknas eller är felaktiga
 • Anpassningsinformationen kan även lagras i en dold fil med namnet Desktop.ini i mappen. Om så är fallet anges skrivskyddsattributet för mappen så att Desktop.ini kan identifieras i Windows. Detta attribut hindrar dig inte att utföra vanliga fil- och mappåtgärder (t ex kopiering, flyttning, borttagning och namnbyte), men det kan orsaka problem med vissa äldre program.

  Om du vill veta mer om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  326549 Det går inte att visa eller ändra attributen Skrivskydd eller System för mappar i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows Vista
  Obs! KB 326549 gäller också för Windows Server 2008.
  Om du anpassar en mapp på en nätverksresurs eller på en mappad nätverksenhet anges inte skrivskyddsattributet och filen Desktop.ini skapas inte.
 • Specialmappar (t ex hårddiskmappar, cd-/dvd-skivmappar, Program, Mina dokument, Mina bilder, Min musik, Windows-mappen, Teckensnitt, Hämtade programfiler och liknande mappar) har standardutseenden som anges i Windows. Detta kan innebära att det inte går att anpassa dessa mappar.
 • Vyinställningar och anpassningar är beroende av mappens plats. Om du flyttar mappen till en annan plats går denna information förlorad.
 • Om du använder en central användarprofil, gäller mappanpassningar endast på skrivbordet och på nätverksresurser, och för lokala mappar och beständiga mappade nätverksenheter.
 • Guiden Anpassa denna mapp som finns i tidigare Windows-versioner ingår inte i Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008. Om du har tillgång till guiden kan du välja eller redigera en HTML-mall (Folder.htt) som används för att visa en mapp i webbvy i Windows.
 • I ursprungsutgåvan av Windows XP finns stöd för HTML-mallar i webbvyn från tidigare versions av Windows. Anpassade HTML-filer (där Folder.htt används) stöds också för webbvyn. Webbvyn används om du inte använder klassiskt mappläge i Windows, om mappen finns på en nätverksresurs eller om systemattributet är angivet (för lokala mappar). HTML-stödet i webbvyn har tagits bort i Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista och Windows Server 2008 för att förhindra körning av osäkert innehåll när en mapp öppnas lokalt på datorn eller i det lokala nätverket.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  819028 Webbvymallar och HTML-anpassningar (där Folder.htt används) visas inte längre i Utforskaren
shell
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 812003 – senaste granskning 04/30/2015 08:38:00 – revision: 2.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Feedback
>