Diskrensning slutar att svara när gamla filer komprimeras på en Windows XP-dator.

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Beskrivning av problemet
När du försöker komprimera gamla filer på en Windows XP-baserad dator slutar Diskrensning att svara och följande meddelande visas:
Diskrensning beräknar hur mycket utrymme som kan frigöras på enhet C.
Detta kan ta några minuter.
Söker: Komprimera gamla filer


Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Obs!

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP


Det här problemet uppstår när en felaktig post i registret används av Diskrensning för att leta upp komprimerade filer. Undvik problemet så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 3. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 4. Arkiv-menyn klickar du på Exportera, klickar på Skrivbord, skriver VolumeCaches i rutan Filnamn och klickar på Spara.

  Obs! Genom den här åtgärden skapas en säkerhetskopia av registernyckeln VolumeCaches. Om det uppstår några problem när du har följt de här instruktionerna kan du använda säkerhetskopian för att återställa nyckeln VolumeCaches till dess ursprungliga tillstånd. Återställ nyckeln genom att dubbelklicka på filen VolumeCaches.reg på skrivbordet och sedan klicka på Ja.
 5. Expandera följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches
 6. Ta bort registernyckeln Komprimera gamla filer.
 7. Avsluta Registereditorn.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Referenser
Om du vill veta mer om Diskrensning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310312 Beskrivning av Diskrensning i Windows XP
fixit fix it cleanmgr winxppro winxphome halts freezes hangs
Egenskaper

Artikel-id: 812248 – senaste granskning 12/08/2015 01:50:32 – revision: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfixme kbmsifixme kbacwsurvey kberrmsg KB812248
Feedback