OL2002: Översikt över uppdatering för Outlook 2002: 22 januari 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering till Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP-2). Genom denna uppdatering åtgärdas ett problem i Microsoft Outlook 2002 som uppstår vid kryptering av HTML-meddelanden med hjälp av ett V1 Exchange Server Security-certifikat utfärdat av Microsoft Exchange Key Management Service (KMS). I detta fall kan vissa meddelanden förbli okrypterade. Problemet åtgärdas med denna uppdatering. Dessutom åtgärdas andra problem i Microsoft Outlook 2002 SP-2.

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar Outlook 2002-uppdateringen från 22 januari 2003.

Mer information om Outlook 2002-uppdateringen från den 22 januari 2003 finns i säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Mer Information

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

VIKTIGT! Om du ska du ska kunna installera Outlook 2002-uppdateringen från den 22 januari 2003 som beskrivs i den här artikeln måste du ha Microsoft Windows Installer 2.0 eller senare. Ytterligare information om detta krav finns i avsnittet "Uppdateringskrav för Windows Installer 2.0" i denna artikel.

Klientuppdatering

VIKTIGT! Innan du installerar klientuppdateringen måste du ha installerat Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). Om du vill veta mer om hur du installerar Office XP SP-2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
325671 OFFXP: Översikt över Office XP Service Pack 2
Om du har installerat Microsoft Outlook från en CD-ROM-skiva har du följande möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Product Updates när du vill installera samtliga senaste uppdateringar med alla tillgängliga Service Packs och offentliga uppdateringar automatiskt.
  eller
 • Följ anvisningarna i den här artikeln och installera endast uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003.
Obs! Microsoft rekommenderar att du installerar klientuppdateringen med hjälp av webbplatsen Office Product Updates. Här identifieras din installation av Microsoft Office, och du uppmanas installera det som behövs för att din Office-installation ska bli helt aktuell.

Webbplatsen Office Product Updates

Om du vill att de uppdateringar som krävs ska identifieras av webbplatsen Office Product Updates, måste du installera den på datorn. Mer information om installation av webbplatsen Office Product Updates finns på följande Microsoft-webbplats: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003

Så här hämtar och installerar du klientuppdateringen
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Spara, så att filen Olk1006.exe sparas i den valda mappen.
 3. Dubbelklicka på Olk1006.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera uppdateringen.
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Sätt in Office-CD:n om du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 7. När ett meddelande visar att installationen har slutförts klickar du på OK.
Obs! När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av uppdateringen, måste du ta bort Microsoft Office XP helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Ytterligare information om klientuppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats:

Administratörsuppdatering

Obs! Innan du installerar administratörsuppdateringen med hjälp av anvisningarna i den här artikeln, måste du kontrollera att Microsoft Office XP Service Pack 1 eller Office XP SP-2 är installerat på administratörsinstallationspunkten.Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office XP
Om du har installerat Microsoft Outlook 2002 från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Hämta klientuppdateringen till skrivbordet från följande Microsoft-webbplats:
 2. Dubbelklicka på Olk1006a.exe i Utforskaren.
 3. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 4. Ange vart du vill extrahera de hämtade filerna i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras, skriv C:\Olk1006a och klicka på OK.
 5. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 6. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a Admin-sökväg\MSI-fil /p C:\Olk1006a\MSP-fil SHORTFILENAMES=TRUE
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office-produkten (till exempel C:\Outlook2002),

  MSI-fil MSI-databaspaketet för Office-produkten (till exempel ProPlus.msi)

  och MSP-fil namnet på den offentliga uppdateringen av administratörsinstallationen (till exempel filen Outlookff.msp).
 7. Distribuera uppdateringen på klientdatorerna genom att klicka på Start och Kör samt skriva följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i Admin-sökväg\MSI-fil REINSTALL=Funktionslista REINSTALLMODE=vomu
  Här är Admin-sökväg sökvägen till administratörsinstallationspunkten för Office XP (till exempel C:\OfficeXP),

  MSI-fil MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi) och

  Funktionslista en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Du kan installera samtliga funktioner genom att använda REINSTALL=ALL eller följande funktioner:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles.


  Obs! Du kan lägga till /qb+ på föregående kommandorader om du vill undvika krav på åtgärder från användarens sida och att dialogrutor för installation eller licensavtal visas.
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och utför distributionen till klientdatorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Installera en offentlig uppdatering i en administratörsinstallation
Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering.

Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Så här avgör du om uppdateringen har installerats

Uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003 innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn   Version -------------------------- Outlook.exe  10.0.4510.0 Envelope.dll  10.0.4517.0 Exsec32.dll  10.0.4803.0 Impmail.dll  10.0.4406.0 Outlcm.dll   10.0.4712.0 Outllib.dll  10.0.4712.0 Outlmime.dll  10.0.4608.0 Outlph.dll   10.0.4705.0 Recall.dll   10.0.4721.0
Du kan fastställa om uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003 är installerad genom att starta Microsoft Outlook och sedan klicka på Om Microsoft Outlook Hjälp-menyn. Produktversionen är 10.4712.4219 om uppdateringen är installerad.
Om du vill veta mer om hur du kontrollerar versionen av Office XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera versionen av Office XP
Obs! Om uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003 redan har installerats på datorn, visas följande meddelande när du försöker installera den:
Den här uppdateringen har redan installerats eller ingår i en uppdatering som redan har installerats.

Uppdateringskrav för Windows Installer 2.0

Installationen av uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003 kräver att du har version 2.0 eller senare av Microsoft Windows Installer. Denna version av Windows Installer ingår i Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) och Microsoft Windows XP. Du kan installera den senaste versionen av Windows Installer från någon av följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras genom uppdateringen

Med uppdateringen för Outlook 2002 från den 22 januari 2003 korrigeras problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
330073 OL2002: Platsfält fylls inte i vid schemaläggning av resurskonto
331483 OL2002: Snabbsökning kan inte användas i en stor delad mapp i Inkorgen
331788 OL2002: Filen Mso.dll slutar svara vid växling mellan anpassade formulärmeddelanden
Genom uppdateringen åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

OL2002: Ombud med fullständig behörighet för postlåda kan inte återkalla ett meddelande

Du kan inte återkalla ett meddelande som skickats av en annan användare som har delegerat kontroll till dig, fastän du har full behörighet i användarens postlåda.

OL2002: Krypterade meddelanden med HTML-text och V1Exchange Server-säkerhet är inte krypterade

När du krypterar HTML-meddelanden med hjälp av ett V1 Exchange Server Security-certifikat som utfärdats av Microsoft Exchange Key Management Service (KMS), är det möjligt att vissa meddelanden förblir okrypterade.

OL2002: Blanksteg i IMAP-användarnamn tas bort efter konfigurering av ett IMAP-konto (Internet Message Access Protocol)

Om du skriver in ett användarnamn med ett blanksteg när du upprättar ett IMAP-konto, tas blanksteget bort. Om du till exempel skriver "Anders Svensson" (utan citattecken) visas användarnamnet som "AndersSvensson".

OL2002: Ogiltig regel för klientsidan medför att Outlook slutar svara

En ogiltig regel som endast gäller klientsidan och pekar på en obefintlig Microsoft Exchange-server kan medföra att Outlook slutar svara (låser sig). Outlook slutar svara när det har startat och även när dialogrutan Regelguiden visas. I båda fallen är tillståndet tillfälligt och klienten kommer till slut att fungera.

OL2002: Outlook slutar svara när formelfält och dataåtkomstobjekt används

Det kan hända att Outlook slutar svara (låser sig), när du använder formulär i Outlook med dataåtkomstobjekt i vbscript och sedan öppnar ett annat formulär med ett formelfält.

OL2002: Kontaktlänkar som skapas genom att kontakten hämtas från en gemensam mapp kan inte hämtas programmässigt

Om du klickar på knappen Kontakter längst ned i ett meddelande som stöder kontaktlänkning för att skapa en kontaktlänk i ett meddelande, och om den kontakt du väljer finns i en kontaktmapp som i sin tur finns i en offentlig mapp, kan det hända att du inte kan hämta kontaktinformationen i kontaktlänken programmässigt, om Outlook inte körs.

OL2002: Påminnelser visas inte som förväntat om Terminal Services används eller säkerheten har ändrats i registret

Det kan hända att påminnelser inte alltid visas under följande förutsättningar:
 • I miljöer med flera Windows Terminal Server-datorer som är grupperade med Utjämning av nätverksbelastning
  eller
 • I miljöer där Windows Terminal Server inte används och servrarna har anslutits med en annan metod för utjämning av nätverksbelastning än Windows
  eller
 • När First-Run-registernyckeln som är lagrad i HKLM inte får uppdateras av användaren som loggar in på datorn.


OL2002: Koreanska: Extra engelska tecken läggs till när den koreanska globala IME:n (Input Method Editor) används för att ändra en post i rutnätsvyn i Outlook

Om du lägger tecken från koreanska teckenuppsättningar med dubbla bytes (DBCS) i rutnätsvyn i kontaktlistan och använder tabbtangenten i ett numeriskt fält i den koreanska versionen av Outlook 2002, till exempel i fältet för Telefon, kan det hända att engelska "skräptecken" läggs till i Redigera-fältet.

OL2002: PM kan inte anges som standardutskriftsformat vid utskrift från en IMAP-mapp

När du skriver ut från en IMAP-inkorg används tabellformatet i Outlook. När du skriver ut från en PST-fil (Personal Folders) eller en Microsoft Exchange-inkorg används PM-stilen i Outlook.

OL2002: Mötesförfrågningar sparas i fel personlig mappkalender

När du anger din PST-fil som standardleveranspunkt, ändrar leveranspunkten till Exchange Server-postlådan och tackar ja till en mötesförfrågan som vidarebefordras till PST-filen, visas mötet i PST-kalendern, inte på standardlagringsplatsen. Uppdateringen ingick först i Microsoft Office XP Service Pack 3.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Office XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307841 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
inf OFFXP korrigering lista säkerhetskorrigering
Egenskaper

Artikel-id: 812262 – senaste granskning 12/08/2015 01:50:38 – revision: 6.2

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbinfo KB812262
Feedback