Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Webbplatsinnehåll uppdateras inte eller ett meddelande om oåterkalleligt fel visas i Internet Explorer

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) används för att ansluta till en webbplats kan något av följande inträffa:
 • Innehåll (till exempel bilder) uppdateras inte som webbplatsen anger.
 • Internet Explorer avslutas plötsligt eller så visas följande felmeddelande:
  Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas.
  Om du vill se uppgifterna i felrapporten klickar du på länken klicka här längst ned i meddelanderutan. Då visas information om felsignaturen som följande:
  AppNameAppVerModNameModVerOffset
  Iexplore.exe6.0.2800.1106Wininet.dll6.0.2800.1106varierar
Orsak
Det här problemet kan uppstå om post-check-direktivet används på webbplatsen i ett HTTP-huvud för att genomföra en "lazy update" av innehåll på webbsidan som visas. Problemet kan till exempel uppstå om följande anpassade HTTP-huvud används på webbplatsen:
Cache-Control: post-check=3600,pre-check=7200
Om webbplatsadministratören tar bort det här anpassade HTTP-huvudet uppstår inte problemet.
Lösning

Information om uppdatering

En uppdatering som löser det här problemet beskrivs i artikel 834707 i Microsoft Knowledge Base.

834707 MS04-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
  Datum     Tid  Version     Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  14-jan-2003 14:13 6.0.2800.1159   585 728 Wininet.dll   				
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Post-check är ett cachestyrningsdirektiv som ingår i HTTP Expires-huvudet. HTTP Expires-huvudet används på webbplatser för att styra hur Internet Explorer cachelagrar innehåll på webbplatsen. Post-check anger ett tidsintervall (i sekunder) efter vilket en kontroll måste göras att objektet är "färskt". Genom denna kontroll kan Internet Explorer visa innehållet från sitt cacheminne eller i mappen Temporary Internet Files och sedan uppdatera den cachelagrade kopian av innehållet i bakgrunden (lazy update).
Egenskaper

Artikel-id: 812989 – senaste granskning 01/12/2015 21:20:18 – revision: 5.2

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix kbhotfixserver KB812989
Feedback