Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av säkerhetskorrigeringen för FrontPage 2002 Server Extensions: 11 november 2003

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en säkerhetskorrigering för FrontPage 2002 Server Extensions från Microsoft. Säkerhetskorrigeringen ger den högsta stabilitet och utökade säkerhet som kan fås för FrontPage 2002 Server Extensions. Med säkerhetskorrigeringen korrigeras ett problem i FrontPage 2002 Server Extensions som gör att en angripare kan skicka en särskilt utformad begäran som kan möjliggöra en DoS (Denial of Service).

I denna artikel beskrivs hur du hämtar och installerar FrontPage 2002 Server Extensions Security Patch: KB813380.

Den här säkerhetsuppdateringen ingick först i Office XP Service Pack 3 (SP3) för SharePoint Team Services.

Om du vill veta mer om Office XP Service Pack 3 for SharePoint Team Services klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
833845 Översikt över Office XP Service Pack 3 för SharePoint Team Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

Så här hämtar och installerar du säkerhetskorrigeringen

Obs! Innan du installerar säkerhetskorrigeringen måste du se till att följande krav är uppfyllda:
 • Logga in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.
 • Stoppa alla tjänster som är knutna till FrontPage 2002 Server Extensions.

  Obs! Om du inte stoppar alla tjänster som är knutna till FrontPage 2002 Server Extensions, eller om filen som du vill uppdatera används, ombeds du starta om datorn när säkerhetskorrigeringen har installerats.
Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta FrontPage 2002 Server Extensions Security Patch: KB813380 nu.

Utgivningsdatum: 11 november 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

När du tillfrågas om du vill hämta eller spara filen klickar du på Spara filen på en disk och sparar sedan filen på skrivbordet. Installera säkerhetskorrigeringen genom att dubbelklicka på filen du har hämtat till skrivbordet och sedan följa instruktionerna.

Obs! När du har installerat säkerhetskorrigeringen kan du inte ta bort den.

Så här avgör du om säkerhetskorrigeringen är installerad

Säkerhetskorrigeringen innehåller uppdaterade versioner av följande filer:
  Filnamn Version  -------------------------------  Eula.txt      0.00.00.0000  Fp30reg.dll   10.00.4205.0000  FPcheck1003.exe  0.00.00.0000  Fp5amsft.dll  10.00.4803.0000  Fp5Areg.dll   10.00.4205.0000  Fp5Awel.dll   10.00.4803.0000

Lista över problem som korrigeras genom säkerhetskorrigeringen

Med FrontPage 2002 Server Extensions Security Patch: KB813380 korrigeras följande problem:
 • Särskilt konstruerad begäran kan medföra risk för en DoS (Denial of Service).
 • Pagehits XML genereras inte på servern som har konfigurerats för användningsanalys.
 • Programfel uppstår vid uppgradering till Windows Server 2003 om SharePoint Team Server är förinstallerad.
 • Listmärkesattribut tas bort när sidan är inkluderad
 • Det finns en fil utan relevans för någon Office-produkt.

Specialutformad förfrågan kan orsaka en temporär Denial of Service

En angripare kan skicka en särskilt konstruerad begäran som kan medföra risk för en DoS (Denial of Service).

Obs! Den här korrigeringsfilen ingår också i Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2). De anvisningar som beskrivs i denna artikel tillåter användare att installera denna korrigering utan att behöva installera Office XP SP-2.

Pagehits XML genereras inte på servern som har konfigurerats för användningsanalys

När användningsanalys aktiveras på servern och kommandoradsverktyget körs för att generera rapporten, genereras inte filen _x_pagehits.xml som förväntat.

Programfel uppstår vid uppgradering till Windows Server 2003 om SharePoint Team Server är förinstallerad.

Du installerar SharePoint Team Server i Windows Server 2003, eller du installerar uppgraderingar från Windows 2000 Server med SharePoint Team Server, och sedan installerar du FrontPage 2002 Server Extensions från Windows Server 2003. På så vis blir baslinjen för filen Fp5awel.dll fel, och SharePoint Team Server fungerar inte.

Listmärkesattribut tas bort när sidan är inkluderad

När du inkluderar en sida med attribut i <LI>-taggen, och sidan infogas som en inkluderad sida i en annan webbsida, kan alla attribut tas bort i <LI>-taggarna.

Det finns en fil utan relevans för någon Office-produkt.

Filen Fp5areg.dll finns i katalogen 50\bin. Filen Fp5areg.dll saknar relevans för Office-produkter.
säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering uppdatera säkerhet bugg programfel kontext fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad specialutformad omfattning särskild påverkad
Egenskaper

Artikel-id: 813380 – senaste granskning 02/26/2014 21:01:00 – revision: 4.4

Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB813380
Feedback