Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelanden visas när du skickar och tar emot i Outlook och Outlook Express

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.
Symptom
När du försöker skicka och ta emot e-postmeddelanden i Microsoft Office Outlook eller Outlook Express kan ett felmeddelande av följande slag visas:
 • Det gick inte att göra en anslutning eftersom måldatorn aktivt nekade det.
 • Det gick inte att hitta servern. (Konto:kontonamn, POPserver:'mail', Fel nummer: 0x800ccc0d)
 • Aktivitet 'servernamn - Skickar och tar emot rapporterade felet (0x800ccc0f): Anslutningen till servern kopplades från. Kontakta serveradministratören eller Internet-leverantören (ISP) om problemet kvarstår. Servern skickade svaret: ? K'
 • Servern har oväntat kopplat från anslutningen. Orsaker till detta kan vara serverproblem, nätverksproblem eller en lång tids inaktivitet. Konto. kontonamn, Server: 'servernamn', Protokoll: POP3, Serversvar: '+OK', Port: 110, Secure (SSL): Nej, Felnummer: 0x800ccc0f
 • Aktivitet 'SMTP-servernamn - Skickar och tar emot rapporterade felet (0x80042109): Det gick inte att ansluta till servern för utgående e-post (SMTP). Kontakta serveradministratören eller Internet-leverantören (ISP) om problemet kvarstår.
 • Tidsgränsen för åtgärden överskreds innan servern för inkommande e-post (POP) svarade 0x8004210a
 • En timeout uppstod under kommunikation med servern 0x800ccc19
Mer information om felmeddelanden


Ett felmeddelande som innehåller någon eller några av följande felkoder kan också visas:
 • 0x800ccc15
 • 0x80042108
 • 0x800ccc0e
 • 0x8004210b
 • 0x800ccc0b
 • 0x800ccc79
 • 0x800ccc67
 • 0x80040900
 • 0x800ccc81
Mer information om lösningar för timeout-meddelanden finns i avsnittet Mer information.
Lösning
De vanligaste orsakerna till dessa felmeddelanden är problem med Internetanslutningen eller felaktigt konfigurerade kontoinställningar i Outlook eller Outlook Express. Se först till att du är ansluten till Internet. Gör det genom att gå till metod 1.

Obs! De metoder som beskrivs i den här artikeln är avsedda för både nybörjare och användare på avancerad nivå.

Metod 1: Se till att du är ansluten till Internet
Så här kontrollerar du att du kan ansluta till Internet och att e-postservern inte varit tillfälligt otillgänglig:
 1. Starta en webbläsare, till exempel Windows Internet Explorer.
 2. Skriv någon av följande adresser i adressfältet och tryck på Retur.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.live.com
  Om du fortfarande har problem med Internetanslutningen, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base för mer information om felsökning av problem med Internetanslutningen:
  936211 Felsökning av problem med nätverksanslutning i Internet Explorer
  Om det gick att ansluta till Internet går du till steg 3.
 3. Skicka ett testmeddelande till dig själv och se om du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden utan att få något felmeddelande.
 4. Om testet lyckades är du klar. Om du fortfarande får felmeddelanden går du till metod 2 och kontrollerar att kontoinställningarna är korrekta.


Metod 2: Kontrollera att kontoinställningarna är korrekta
Så här skapar du en ny e-postprofil i Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007 och Outlook 2003:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Kopiera och klistra in eller skriv följande kommando i rutan Öppna och tryck på Retur:
  kontrollpanelen
  Obs! Om du använder en 64-bitarsversion av Windows dubbelklickar du på Visa 32-bitarsobjekt på Kontrollpanelen på Kontrollpanelen så att ikonen E-post visas.
 3. Öppna dialogrutan Konfigurera e-post:

  Windows 7
  • Om Kontrollpanelen är i läget för stora eller små ikoner, klickar du på E-post. Dialogrutan Konfigurera e-post visas.
  • Om Kontrollpanelen visas i kategoriläge går du till Visa efter och markerar antingen Stora ikoner eller Små ikoner och klickar på E-post. Dialogrutan Konfigurera e-post visas.

  Windows Vista eller Windows XP
  • Dubbelklicka på E-post om Kontrollpanelen visas i klassiskt läge. Dialogrutan Konfigurera e-post visas.
  • Om Kontrollpanelen visas i kategoriläge går du till Kontrollpanelen och klickar på Växla till klassiskt läge i Windows XP eller på Klassisk vy i Windows Vista, och dubbelklickar sedan på E-post. Dialogrutan Konfigurera e-post visas.
 4. Klicka på Visa profiler i dialogrutan Konfigurera e-post.

 5. På fliken Allmänt under Använd den här profilen när Microsoft Office Outlook startas klickar du på Fråga efter profil och klickar sedan på Lägg till.

 6. Skriv önskat namn på den nya e-postprofilen i rutan Profilnamn och klicka på OK.
 7. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto i dialogrutan E-postkonton och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på rätt servertyp för det nya e-postkontot och sedan på Nästa.
 9. Skriv in kontoinformationen i rutorna och klicka på Nästa.
 10. Klicka på Slutför och sedan på OK.
  Obs! Normalt läggs både Outlook-adressboken och de personliga mappfilerna (.pst) till i varje ny e-postprofil, utom e-postprofiler som har skapats i Microsoft Exchange Server. Normalt läggs inte PST-filer till i varje ny e-postprofil i Exchange Server.
Information om vilka inställningar som ska kontrolleras i Outlook finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
287532 Konfigurera e-postkonton för Internet i Outlook
Information om vilka inställningar som ska användas i Outlook Express 6.0 finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
171163 Konfigurera Outlook Express 6.0 för e-post
Om du har löst problemet nu behöver du inte läsa vidare. Om problemet är kvar och du är van vid avancerad felsökning går du till avsnittet "Avancerad felsökning". Om du inte har sysslat med avancerad felsökning tidigare kan du gå till avsnittet "Nästa steg" där du hittar ytterligare resurser som kanske kan vara till hjälp.

Avancerad felsökning

Gör så här om du fortfarande har problem med att skicka och ta emot e-post efter att ha kontrollerat e-postinställningarna med e-postleverantören. Fråga din systemadministratör om du själv inte kan genomföra avancerad felsökning eller kontakta Microsoft Support på: Använd följande metoder i tur och ordning. Kontrollera om problemet är löst efter varje metod.

Metod 3: Starta Outlook i felsäkert läge
Så här startar du Outlook i felsäkert läge:

Windows Vista eller Windows 7
 1. Klicka på Start.
 2. Skriv outlook.exe /safe i rutan Sök.
 3. Tryck på Retur.
Windows XP, Windows Server 2003 och Windows 2000
 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Kör.
 3. Skriv outlook.exe /safe.
 4. Klicka på OK.
Om du startar Outlook i felsäkert läge startas det utan tillägg, förhandsgranskningsfönster och anpassningar av verktygsfältet, vilket kan tyda på att en profil eller ett tillägg från en annan leverantör har skadats eller är i konflikt. I metod 2 beskrivs hur du skapar en ny e-postprofil. Om du behöver hjälp med att identifiera ett program eller tillägg i konflikt, kontaktar du Microsoft Support på:

Metod 4: Skapa en ny e-postprofil
Du kanske kan lösa de här problemen genom att skapa en ny e-postprofil. Om du vill veta mer om hur du skapar profiler i Outlook klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
829918 Skapa och konfigurera e-postprofiler i Outlook
287072 Skapa en ny e-postprofil för Outlook 2002
195718 Skapa en ny e-postprofil för Outlook 2000


Metod 5: Ta bort misstänkta meddelanden från postlådan
Om det finns ett skadat meddelande i postlådan kan du lösa detta genom att göra något av följande:
 • Kontakta Internetleverantören och begär att eventuella misstänkta e-postmeddelanden raderas.
 • Ta bort eventuella misstänkta e-postmeddelanden genom att öppna postlådan via Internetleverantörens webbaserade e-postprogram.


Metod 6: Kontrollera om det finns ytterligare förslag på antivirusleverantörens webbplats
Om antivirusprogrammet har en funktion för genomsökning av e-post, kanske du måste konfigurera det ytterligare för att kunna använda Outlook eller Outlook Express med genomsökningsfunktionen för e-post.

Bland de antivirusprogram som har orsakat det här problemet finns produkter från följande leverantörer:
 • Symantec (Norton)
 • McAfee
 • Trend Micro (PC-cillin)
 • Panda
Mer information finns på följande webbplatser för antivirusprogram:

Symantec: Mer information om hur Office-program används med Norton AntiVirus Office-pluginprogrammet finns på:
329820 Använda Office-program med pluginprogrammet Norton AntiVirus Office

McAfee: Trend Micro: Panda: Obs! Antivirusprogram hjälper till att skydda datorn mot virus. När antivirusprogrammet är inaktiverat bör du aldrig hämta eller öppna filer från källor som inte är betrodda, inte besöka webbplatser som inte är betrodda och inte öppna bifogade filer i e-postmeddelanden. Om du vill veta mer om datorvirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Metod 7: Reparera Outlook Express
Om Outlook Express har tagits bort från datorn eller har en skadad installation, fungerar Outlook inte korrekt och kan ge upphov till de felmeddelanden som nämns i avsnittet "Symptom". Lös problemet genom att reparera Outlook Express. Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna: Om du vill veta mer om varför Outlook Express krävs för att använda Outlook klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
230076 Outlook 2000 kräver Outlook Express


Metod 8: Kontrollera att alla SMTP-e-postadresser i en distributionslista är giltiga
Om en SMTP-adress i en distributionslista är skadad eller felaktigt formaterad visas felet 0x8004210b. Kontrollera att alla adresser i distributionslistan är riktiga. Du kan också skicka enskilda testmeddelanden till varje medlem i distributionslistan för att hitta den felaktiga adressen.

Metod 9: Undersök brandväggens konfiguration
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi informerar om den så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här processen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.

Konfigurera brandväggen så att följande filer får tillgång till Internet:
 • Outlook Express: Msimn.exe
 • Outlook: Outlook.exe
De flesta e-postklienter måste som standard ha tillgång till utgående trafik på port 25 och inkommande trafik på port 110. Mer information om de portar som kommunicerar med e-postservern kan du få från Internetleverantören eller systemadministratören.

Bland de brandväggsprogram som har orsakat det här problemet finns produkter från följande leverantörer:
 • McAfee
 • Symantec
 • ZoneLabs
 • Cisco
 • Sygate
 • Sonicwall
 • Freedom Security Zero Knowledge
McAfee Personal Firewall
Kontrollera konfigurationsinställningarna i McAfee Personal Firewall och se till att Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express har full tillgång.

Mer information om konfiguration av McAfee Personal Firewall finns på följande McAfee-webbplats: Som ett alternativ kan du ta bort och installera om programmet McAfee Personal Firewall. Ominstallationsprocessen skapar en ny programsignaturfil som används av brandväggen. Dessutom säkerställer denna process att både Outlook och Outlook Express finns med på listan över program där Internettillgång är tillåten.
Norton Personal Firewall (Symantec)
Om du använder programmen Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security eller Norton SystemWorks från Symantec kontaktar du Symantecs produktsupport för instruktioner om uppgradering eller omkonfiguration som kan lösa problemet.

Mer information om hur du kontaktar Symantec finns på följande Symantec-webbplats:
Mer Information
Om felkoden följs av ett timeout-felmeddelande kan du eventuellt lösa problemet genom att öka serverns timeout-inställning i Outlook eller Outlook Express. Du kan öka timeout-inställningen för servern med följande metod som avser din version av Outlook eller Outlook Express.

Outlook 2010 och Outlook 2013
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på InfoArkiv-menyn.
 3. Klicka på Kontoinställningar och markera Kontoinställningar i listan.
 4. Markera POP3-kontot och klicka sedan på Ändra.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Klicka på fliken Avancerat.
 7. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.


Outlook 2007
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
 3. Markera POP3-kontot och klicka sedan på Ändra.
 4. Klicka på Fler inställningar.
 5. Klicka på fliken Avancerat.
 6. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.


Outlook 2002 och Outlook 2003
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa.
 4. Klicka på POP3-kontot och sedan på Ändra.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Klicka på fliken Avancerat.
 7. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.


Outlook 2000 i läget Företag eller Arbetsgrupp
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på TjänsterVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Internet-e-post på fliken Tjänster och sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Avancerat.
 5. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.


Outlook 2000 Endast Internet Mail
 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 3. Markera önskat konto och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på fliken Avancerat.
 5. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.


Outlook Express 5.x och 6.0


 1. Starta Outlook Express.
 2. Klicka på KontonVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på POP3-kontot och sedan på Egenskaper.
 5. Klicka på fliken Avancerat.
 6. Öka inställningen för server-timeout gradvis tills problemet är löst.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Nästa steg
Om de här metoderna inte fungerade kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd Internet när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge feedback.
Om du fortfarande har problem kan du kontakta Microsoft Support på:
ol2003 ol2002
Egenskaper

Artikel-id: 813514 – senaste granskning 11/21/2015 13:26:00 – revision: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Feedback
Svenska (Sverige)‎