Ändringar av storlek, visning, ikon eller position för en mapp har försvunnit

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt
Felsökaren Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.Den här felsökaren löser många olika sorters problem. Mer information

Kör nuFelöskaren Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i den här artikeln. Den här felsökaren löser många olika sorters problem. Mer information

Kör nu Obs! Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Symptom
Ändringarna av storlek, visning, ikon eller position för en mapp försvinner på en dator som kör Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.

Ett av följande problem kan uppstå:
 • Inställningarna för Visning för en mapp bevaras inte i Microsoft Windows när du öppnar mappen igen.

  Obs! Inställningarna för Visning omfattar Miniatyrer, Sida vid sida, Ikoner, Lista, Information och så vidare.
 • Ett mappfönsters storlek och placering bevaras inte i Windows när du öppnar mappen igen.
 • En felaktig miniatyrbild visas för en mapp.
 • Miniatyrbilden visas inte för en mapp.


Obs! Detta problem kan uppstå i Windows XP eller Windows Vista trots att du har markerat kryssrutan Kom ihåg inställningar för visning för varje mapp under menyn Avancerade inställningar på fliken Visning i Mappalternativ i Kontrollpanelen.
Orsak
Problemet beror också på att registerinställningarna för mappalternativ är felaktiga.
Jag löser det själv
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Åtgärda problemet genom att återställa registerinställningarna för mappar. Följ anvisningarna för ditt operativsystem:

Windows XP
 1. Ta bort följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
 2. Återskapa följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
 3. Skapa och ange sedan BagMRU Size-registervärdet till 5000 i de registerundernycklar du akapade i steg 2.
Windows Vista eller Windows 7
 1. Ta bort följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  För x64-baserade versioner av Windows Vista eller Windows 7 tar du bort följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 2. Återskapa följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


  För x64-baserade versioner av Windows Vista eller Windows 7 återskapar du följande registerundernycklar:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
 3. Skapa och ange sedan BagMRU Size-registervärdet till 5000 i de registerundernycklar du akapade i steg 2.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback
Hur MATS-paketet åtgärdar det här problemet
 1. MATS-paketet söker igenom datorn och upptäcker om datorn kör Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.

  Om datorn kör Windows XP kontrollerar MATS-paketet att ett av följande villkor uppfylls:
  • Registervärdet BagMRU Size i följande registerundernyckel finns inte eller är mindre än 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell
  • Det högsta undernyckeltalet i följande registerundernyckel är större än 20 % av BagMRU Size-registervärdet:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags


   Obs! Under den här processen visas en dialogruta. I dialogrutan har du möjlighet att åtgärda problemet automatiskt (det rekommenderade alternativet) eller att manuellt välja olika problem som ska åtgärdas. Om du manuellt väljer enskilda problem som ska åtgärdas, markerar du Anpassning av ikoner och mappar eller Annat eller Jag vet inte i dialogrutan.


  Om datorn kör Windows Vista eller Windows 7 kontrollerar MATS-paketet att ett av följande villkor uppfylls:
  • NoSaveSettings-registervärdet i följande registerundernyckel är inte lika med 1:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
   BagMRU Size-registervärdet i följande registerundernyckel finns inte eller är mindre än 5000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
  • Det högsta undernyckeltalet i följande registerundernyckel är större än 20 % av BagMRU Size-registervärdet:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags


   Obs! Under den här processen visas en dialogruta. I dialogrutan har du möjlighet att åtgärda problemet automatiskt (det rekommenderade alternativet) eller att manuellt välja olika problem som ska åtgärdas. Om du manuellt väljer enskilda problem som ska åtgärdas, markerar du Anpassning av ikoner och mappar eller Annat eller Jag vet inte i dialogrutan.
 2. MATS-paketet kontrollerar att registerinställningarna och anpassningarna för mappar har återställts på rätt sätt.
Andra problem som MATS-paketet åtgärdar
2394521 Det går inte att tömma papperskorgen i Windows XP eller Windows Vista
949109 Felet "Filen eller mappen finns inte" i Windows Vista
934160 Felet "Nätverks- eller filbehörighetsfel" eller "Mappen finns inte"
2394740 Det går inte att markera flera objekt efter uppgradering från Windows XP till Windows Vista
2396571 Ikoner ändras felaktigt Windows
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813711 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/29/2012 04:13:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB813711
คำติชม