Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

"Det finns ingen standardklient för e-post eller så går inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten" felmeddelande när du skickar e-post från program från tredje part i Outlook

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 813745
Symptom
När du försöker skicka ett e-postmeddelande från en tredje parts program, till exempel en Usenet-diskussionsgruppsläsare kan det hända att följande felmeddelande visas:
Det finns ingen standardklient för e-post eller så går inte att utföra meddelandebegäran med den aktuella e-postklienten. Kör Microsoft Outlook och ange det som standardklient för e-post.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om Outlook-registernyckeln är skadad. När andra program försöker använda Outlook Simple MAPI-gränssnitt, går inte att de hämta nödvändig information från registret.
Lösning
För att lösa problemet måste du först ta bort den skadade registernyckeln i Outlook och gör sedan en identifiera och reparera-åtgärd om du vill att Outlook återskapar nyckeln. Gör följande om du vill göra detta. Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Om du vill att vi utför steg 1 till 6 för att gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Utföra steg 7 steg 8 och 9 manuellt. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra reparationen när du är klar med den automatiska korrigeringsfilen.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.


Jag löser det själv

Enkelt åtgärda 50565
 1. Klicka på Startoch sedan påKör.
 2. I rutan Öppna skriver du:regedit, och tryck sedan på RETUR.
 3. Leta upp följande undernyckel i theregistry i Registereditorn:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail\Microsoft Outlook
 4. Markera undernyckeln och tryck sedan på DELETE.
 5. Klicka på Ja.
 6. Avsluta Registereditorn.
 7. Starta Outlook.
 8. Klicka på Hjälp -menyn och sedan på identifiera andRepair för Outlook 2000 och Outlook 2002.
  För Outlook 2007 klickar du på Hjälp -menyn och klicka sedan på <b00> </b00>Office-diagnostik .
  För Office 2010 klickar du på Start, klicka på Kontrollpanelenprogram och funktioner, markera Microsoft Office 2010 och klicka sedan på knappen Ändra . Därefter klickar du på Repareraoch klicka sedan på Fortsätt.
 9. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra therepair.

Löstes problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan duKontakta support.
fixit fix Det fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 813745 – senaste granskning 08/06/2016 03:02:00 – revision: 5.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007

 • kbcorrupt kbrepair kbregistry kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB813745 KbMtsv
Feedback
Svenska (Sverige)‎