Hur du ändra-standardtimeout värdet i Internet Explorer

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 813827
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs hur du ändrar HTTP-keep-alive standardvärdet i Microsoft Internet Explorer.

När Internet Explorer upprättas en beständig HTTP-anslutning med en webbserver (med hjälp av anslutning: Keep-Alive-huvuden), Internet Explorer återanvänder samma uttag för TCP/IP som används för att ta emot den ursprungliga begäran tills en socket är inaktiv under en minut. När anslutningen är inaktiv under en minut, återställer Internet Explorer anslutningen. En ny TCP/IP-socket används för att ta emot fler begäranden. Du kanske vill ändra HTTP-KeepAliveTimeout-värdet i Internet Explorer.

Om klientens webbläsare (Internet Explorer) eller webbservern har ett lägre KeepAlive-värde, är den begränsande faktorn. Om klienten har en tidsgräns på två minuter och webbservern har en tidsgräns på en minut, är den maximala tidsgränsen som en minut. Klienten eller servern kan vara en begränsande faktor.

Internet Explorer har som standard en
KeepAliveTimeout
värdet på en minut och ytterligare begränsa räkna)
ServerInfoTimeout
) på två minuter. Ändra inställningen kan få Internet Explorer att återställa socketen.
Mer Information
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Du kan behöva öka standardtimeout-värdet för beständiga anslutningar för HTTP i Internet Explorer om du använder ett webbprogram som måste kommunicera med Internet Explorer över samma TCP/IP-socket efter en ledig minut. Om du vill ändra standardtimeout-värdet för beständiga anslutningar för HTTP i Internet Explorer, lägger du till ett DWORD-värde med namnet
KeepAliveTimeout
i registret för följande nyckel och sedan anger dess värde som tid (i millisekunder) som du vill att Internet Explorer ska vänta innan du återställer en inaktiv anslutning:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. Peka påNyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
  4. Typ KeepAliveTimeout, och thenpress RETUR.
  5. Klicka påÄndraRedigera -menyn.
  6. Ange lämpligt timeout-värde (i millisekunder), och klicka på OK. Skriv till exempel följande om du vill ange timeout-värdet till twominutes 120000.
  7. Starta om Internet Explorer.
Om du anger den
KeepAliveTimeout
värdet till mindre än 60 000 (en minut), du kan ha problem att kommunicera med servrar som kräver beständiga HTTP-anslutningar. Till exempel kan felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas.

Om du har en
KeepAliveTimeout
högre värde än 120000 (två minuter), måste du skapa en ytterligare registernyckeln och ange dess värde till den
KeepAliveTimeout
värdet som du vill. Ytterligare registernyckeln finns
ServerInfoTimeout
. Det är ett DWORD-värde med ett värde (i millisekunder) och på samma plats som
KeepAliveTimeout
.

Till exempel för att använda tre minuters
KeepAliveTimeout
värde, måste du skapa följande registernycklar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout DWORD-värdet 180000 (i millisekunder)
ServerInfoTimeout DWORD-värdet 180000 (i millisekunder)
Som standard aktiveras HTTP 1.1 i Internet Explorer, utom när du upprättar en HTTP-anslutning via en proxyserver. När HTTP 1.1 är aktiverat HTTP-anslutningar förblir öppen (eller beständig) som standard tills anslutningen är inaktiv under en minut eller tills det värde som anges av den
KeepAliveTimeout
värdet i registret har uppnåtts. Du kan ändra HTTP 1.1-inställningarna i Internet Explorer med hjälp av fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ .

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 813827 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/05/2016 23:39:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo kbmt KB813827 KbMtsv
คำติชม