Filöverföring från digital kamera misslyckas

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När vissa åtgärder som gäller en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) utförs på en dator med Windows XP händer följande:

Symptom 1:

När du försöker överföra ett stort antal filer eller en enda stor fil från en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol), till exempel Sony MemoryStick, visas något av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
Datorn kan inte identifiera kameran eller skannern. Kontrollera att enheten är aktiverad och korrekt ansluten till datorn.
Felmeddelande 2
Den aktuella bilden kan inte kopieras. Klicka på Försök igen om du vill försöka kopiera igen. Klicka på Avbryt om du vill avbryta.
Om du klickar på Försök igen återkommer felmeddelandet.

Symptom 2:

När du försöker överföra en enda stor fil från en USB PTP-kamera till en lokal hårddisk i Utforskaren, slutar kopieringsfönstret att svara i cirka två minuter. Sedan försvinner kopieringsfönstret, och en fil med 0 byte skapas på målhårddisken.

Symptom 3:

När du försöker överföra en enda stor fil från en USB PTP-kamera till en lokal hårddisk med hjälp av guiden Skanner och kamera, misslyckas filöverföringen omedelbart och följande felmeddelande visas:
Guiden Skanner och kamera Den aktuella bilden kan inte kopieras.
Klicka på "Försök igen" om du vill göra ett nytt försök. Klicka på "Avbryt" om du vill avbryta kopieringen.
Om du klickar på Försök igen återkommer felmeddelandet.
Orsak
Symptom 1

Symptom 1 beror på att PTP-drivrutinen från Microsoft har följande begränsningar:
 • Filöverföringar är begränsade till 2 048 filer vid ett och samma tillfälle.
 • Filer får inte vara större än 210 MB (megabyte).
Symptom 2

Symptom 2 beror på att det finns ett fel i PTP-drivrutinen (ptpusd.dll).

Symptom 3

Symptom 3 beror på ett fel i guiden Skanner och kamera.
Lösning
Symptom 1

Lös problemet genom att installera snabbkorrigeringen som beskrivs i den här artikeln.

Symptom 2 och 3

Anslut kameran med hjälp av USB MSC (Mass Storage Class) i stället för PTP, och överför sedan stora filer med hjälp av Utforskaren.

Service Pack-information

Lös problemet som beskrivs vid Symptom 1 genom att skaffa den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid  Version   Storlek  Filnamn SP ------------------------------------------------------ 03-dec-2003 13:06 5.1.2600.112 148 992 Ptpusd.dll 1 03-dec-2003 12:01 5.1.2600.1179 151 040 Ptpusd.dll 2
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
winxp
Egenskaper

Artikel-id: 814390 – senaste granskning 12/08/2015 02:01:35 – revision: 5.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814390
Feedback