Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att schemalägga avstängning och omstart på en dator med Windows XP med hjälp av AT-kommandot med Shutdown.exe

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du använder kommandot at med Shutdown.exe för att schemalägga avstängning eller omstart av en dator med Windows XP, stängs inte datorn av eller startas om som förväntat. När den schemalagda avstängningsaktiviteten startar visas följande meddelande i ett kommandotolksfönster:
Åtgärden utfördes.
Klienten har inte en behörighet som krävs.
Orsak
Problemet beror på att aktiviteter som schemaläggs med kommandot at som standard körs under kontot Lokalt system. Shutdown.exe försöker aktivera vissa rättigheter före avstängningsåtgärden. Kontot Lokalt system saknar en av de rättigheter som Shutdown.exe försöker aktivera, och därför misslyckas åtgärden.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.Den globala versionen av den här korrigeringsfilen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum     Tid Version      Storlek    Filnamn ------------------------------------------------------------ 18-feb-2003 17:04 5.1.2600.1170   17 920   Shutdown.exe				

Workaround
Undvik problemet genom att använda Schemaläggaren för schemaläggning av avstängning och omstart vid en viss tid så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på Schemalagda aktiviteter.
 3. Dubbelklicka på Lägg till schemalagd aktivitet. Guiden Schemalagda aktiviteter startar.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Bläddra under Klicka på programmet som du vill köra.
 6. Leta upp mappen %Systemrot%\System32 i dialogrutan Markera det program du vill schemalägga, leta upp och klicka på filen Shutdown.exe och klicka på Öppna.
 7. Ange ett namn på aktiviteten och hur ofta den ska köras under Utför aktiviteten. Klicka sedan på Nästa.
 8. Ange en starttid och ett startdatum för aktiviteten under Välj vilken tidpunkt och dag som du vill att aktiviteten ska starta och klicka på Nästa.
 9. Skriv användarnamnet och lösenordet som aktiviteten ska köras under och klicka på Nästa.
 10. Markera kryssrutan Öppna avancerade egenskaper för aktiviteten när du klickar på Slutför och klicka på Slutför.
 11. Klicka på fliken Aktivitet.
 12. Ange eventuella ytterligare parametrar som ska användas för Shutdown.exe i rutan Kör.
 13. Klicka på OK.
Du kan även ändra kontot som används med hjälp av kommandot at så här:
 1. Öppna mappen Schemalagda aktiviteter enligt den tidigare beskrivningen i avsnittet "Lösning".
 2. Klicka på AT-tjänstkontoAvancerat-menyn.
 3. Skriv kontonamnet och lösenordet som krävs och klicka på OK.
Obs!
 • Den här ändringen påverkar alla aktiviteter som schemaläggs med kommandot at, inte bara Shutdown.exe.
 • Kontot måste ha rättigheten SeRemoteShutdownPrivilege på den lokala datorn.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel. Detta problem åtgärdades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Om du vill veta mer om kommandot shutdown skriver du shutdown /? vid kommandotolken och trycker på RETUR.

Om du vill veta mer om kommandot at skriver du at /? vid kommandotolken och trycker på RETUR.
Egenskaper

Artikel-id: 814761 – senaste granskning 12/23/2008 10:37:26 – revision: 5.6

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761
Feedback