Utforskarfönstret flimrar när mappade nätverksenheter visas

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När du visar lokala enheter eller mappade nätverksenheter i Utforskaren på en dator med Windows XP, kan den vänstra fönsterrutan (mappträdet) eller trädvyn flimra eller så uppdateras hela katalogstrukturen med några sekunders till några minuters mellanrum.

Microsoft Windows-baserade servrar fortsätter att skicka information om filsystemändringar till Windows XP-baserade klienter, vilket kan skapa mer trafik i ett WAN (Wide Area Network).

Dessa symptom uppträder vanligtvis inte på klientdatorer med Windows 2000.
Orsak
Om du har mappat en enhet till en resurs på en Windows-baserad server och det sker förändringar i filsystemet i mappträdet för den delade resursen, rapporterar servern ändringarna till Windows XP-klientdatorn.

Det fönstret i Utforskaren uppdateras när det kommer information om filändringar.

Obs! Flimmer kan även orsakas av antivirusprogram eller någon dåligt fungerande programvara från någon annan leverantör som uppdaterar mappen eller katalogträdet på servern hela tiden.
Lösning
Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.
Lös problemet genom att installera den viktiga uppdateringen 810565 och lägg till en ny registernyckel. Hämta 810565 från följande Windows Update-webbplats:
När du har installerat snabbkorrigering 330929 eller den viktiga uppdateringen 810565, kan du lägga till en av följande nycklar i Windows-registret för att inaktivera begäranden om ändringsmeddelanden för fil- och mappändringar i undermappar på mappade nätverksresurser:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
-eller-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Konfigurera de nya nyckeln så här:
Namn: NoRemoteRecursiveEvents
Typ: REG_DWORD
Värde: (booleskt) 0 eller 1
Standardvärde: 0
Beskrivning:
Om du anger 1 inaktiveras begäranden om ändringsmeddelanden för fil- och mappändringar i undermappar på mappade nätverksresurser. När du anger denna registernyckel skickar servern fortfarande ändringsmeddelanden om filer och mappar ändras roten och på första katalognivån på den mappade nätverksresursen, men inga meddelanden skickas om ändringar på andra nivån och längre ned i katalogen, vilket ger mindre flimmer i Utforskarens trädvy.

Obs! Den aktiva vyn för alla mappar i Utforskaren påverkas inte om du ändrar värdet för nyckeln. Uppdateringar syns direkt.

Följande problem kan uppstå om du anger nyckeln NoRemoteRecursiveEvents: Om du aktiverar denna inställning och datorerna har omdirigerade USERPROFILE-konfigurationer eller andra nätverksbaserade konfigurationer, sker kanske inge automatisk uppdatering av användargränssnittet.

Dessutom kan du minska nätverkstrafiken genom att genomföra en välorganiserad mappstruktur på filservrarna, t ex så här:
\\server\resursnamn\användare
\användare1
\användare2
\program
\affärsprogram
\office
\data
\gemensamt
Mappen "användare" är på nivå 1 när du mappar en enhet till \\server\resursnamn.

Med en sådan här mappstruktur sker de flesta filändringar på nivå 2 eller längre ned i strukturen. Det innebär att antalet begäranden om ändringsmeddelanden minimeras.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Varning! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

När du analyserar nätverkstrafiken visas följande information om ovanligt hög aktivitet av SMB-ändringsmeddelanden i Network Monitor:
Klientbegäran
SMB: C NT-transaktion - ändringsmeddelande 
Serversvar
SMB: R NT-transaktion
I vissa fall kan Explorer-exe skicka ovanligt många READ- och QUERY INFORMATION-begäranden till olika Desktop.ini-filer på nätverksenheten.
Du kan lösa detta problem med en tidigare utgiven snabbkorrigering, 318675 (Shell32.dll och Cscui.dll från 2002-03-17).

Viktig uppdatering 810565 innehåller alla ändringar av Shell32.dll från snabbkorrigeringarna 330929 och 318675.

Flimret kan även bero på felaktigt konfigurerad antivirusprogramvara på arbetsstationen eller filservern. Det förekommer problem med vissa antivirusprogram om heuristisk avsökning eller realtidsavsökning är aktiverade för nätverksresurser. Eventuellt måste du inaktivera alternativet för realtidsavsökning i nätverket i programvaran på klientdatorn eller servern.

Använd följande metoder i turordning när du felsöker:
 1. Inaktivera avsökning av nätverksenheter. Det finns information om hur du inaktiverar heuristisk avsökning och realtidsavsökning i antivirusprogrammets dokumentation.
 2. Inaktivera antivirusprogrammet.
 3. Ta bort antivirusprogrammet på både klient och server.
Flimmer kan även orsakas av ovanligt stor QUERY_PATH_INFO-trafik, vilket du kan åtgärda genom att hämta och installera snabbkorrigering KB834350 och skapa registernyckeln InfoCacheLevel med värdet 0. Om du vill veta mer om snabbkorrigering 834350 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
834350 Långsammare åtkomst till nätverksresurser i Windows XP än i tidigare Windows-versioner
Gör så här för att skapa registernyckeln InfoCacheLevel:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Klicka på Redigera, Ny/nytt och DWORD-värde.
 4. Skriv InfoCacheLevel för att ersätta Nytt värde och tryck på RETUR.
 5. Klicka på DWORD-värdet InfoCacheLevel i rutan till höger, klicka på Redigera, och klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv 10 i under Data och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
Obs! InfoCacheLevel kan ha något av följande hexadecimala värden.
 • 0 – Cachelagringen är avstängd för alla filer och mappar.
 • 1 – Aktiverar cachelagring av filer med korta filnamn (8.3) – standardinställningen.
 • 10 – Aktiverar cachelagring för alla filer och mappar.
blink blinkar flimmer flimrar uppdatera uppdateras mappad nätverk fjärr långsamma prestanda bokstav stor trafik NotifyChange ChangeNotify katalog övervaka meddelande NT NOTIFY övervaka träd FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW Shell32.dll ISDN WAN NoRemoteChangeNotify attrib CryptoSignMenu SuppressionPolicy avinstallera
Egenskaper

Artikel-id: 816375 – senaste granskning 12/08/2015 02:13:42 – revision: 4.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbenv kbbug KB816375
Feedback