Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hur du undviker routning frågor med inga servrar på platsen

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 817076
Beskrivning av problemet
När en klient anger att klienten webbplatsen har ingen Microsoft Message Queuing (MSMQ) Server-, klientfrågor för platslänkar och platsportar för att lära dig enterprise-topologi. Detta sker så att klienten kan göra alla routningsbeslut som görs vanligtvis av en routningsserver. Routning algoritmen Message Queuing använder platslänkar och platsportar. Dessa definieras i katalogtjänsten Active Directory för interplatsroutning. När Message Queuing-tjänsten skapar en anslutning för replikering mellan platser, först försöker hitta en platsport i platslänken. Om ingen platsport finns försöker Message Queuing skicka meddelandet direkt. Om du har tusentals klienter kan endast flera domänkontrollanter, och inga platsportar, (felaktiga) frågor för platsportar påverka prestanda negativt domänkontrollanter.

Om du är osäker på om det här problemet finns i miljön finns i "Ta reda på om problemet finns" -avsnittet.
Lösning
Lös problemet genom att installera den senaste service Packet för Microsoft Windows 2000. Om du inte kan installera den senaste service Packet för Windows 2000 av någon anledning, kan du hämta en snabbkorrigering som åtgärdar detta problem också. När du har installerat service Pack-uppdateringen eller snabbkorrigeringen går du till den "Mer information" avsnitt för information om hur du ställer in en parameter i registret som undviker onödiga routning frågor.

Hur du skaffar service Pack-uppdateringen

Lös problemet genom att skaffa den senaste service Packet för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows 2000

Hämta snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för Windows 2000 som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbrytas de avgifter som är normalt för supportsamtal om en supporttekniker att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.Den engelska versionen av detta har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken Tidszon i Datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
  Date     Time  Version   Size  File name  --------------------------------------------------  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.766     281,360 Mq1repl.dll  04-Feb-2003 15:51 5.0.0.766     14,096 Mq1sync.exe  19-Feb-2003 17:21 5.0.0.769     75,408 Mqac.sys  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     217,360 Mqads.dll  30-Oct-2002 16:43 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     42,256 Mqdssrv.dll  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe      25-Mar-2003 18:00 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.762      8,464 Mqperf.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.773     428,304 Mqqm.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.765     102,672 Mqrt.dll      25-Mar-2003 18:00 5.0.0.772     70,928 Mqsec.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.769     400,656 Mqsnap.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.767     110,352 Mqutil.dll  25-Mar-2003 18:00 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl				
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller". Det här problemet korrigerades först i Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.
Mer Information
Administratörer kan ange en parameter i registret för att undvika onödiga routning frågor. Om du vill att vi anger den här parametern för registret för dig, går du till den "Lös det åt mig" -avsnittet. Om du hellre vill göra det själv går du till den "Jag löser det själv" -avsnittet.

Mer information om hur du skaffar en snabbkorrigering för Windows 2000 Datacenter Server klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
265173 Datacenter-programmet och Windows 2000 Datacenter Server-produkten

Lös det åt mig

Om du vill ange parametern registret automatiskt, klickar du på länken Lös det här problemet . Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.Observera den här guiden kan vara på engelska. men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.

Obs om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.

Gå nu till den "Så här konfigurerar du en ytterligare förändring i detta service pack och snabbkorrigeringar" -avsnittet.

Jag löser det själv

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Gör så här och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Typ IgnoreSiteLinks, och tryck sedan på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 6. Typ 1, och klicka sedan på OK.
Om detta värde är 1, skapar Message Queuing en direkt anslutning. Message Queuing förutsätter att det finns ingen platsport. Därför utför Message Queuing inte en Active Directory-fråga.

Denna registerinställning hjälper dig att distribuera Message Queuing i en konfiguration som inte är standard. Versionsinformation för Windows 2000 anges uttryckligen att du måste ha en server på varje plats. Det här registret kan hjälpa om du inte behöver routning, men du vill använda offentliga köer.

Gå nu till den "Så här konfigurerar du en ytterligare förändring i detta service pack och snabbkorrigeringar" -avsnittet.

Ta reda på om problemet finns

Det här problemet kan identifieras när du använder Message Queuing diagnostikloggning. En textfil med namnet Msmq.log skapas i mappen %windir%\debug . Loggfilen innehåller diagnostisk information som är specifik för Message Queuing. Så här aktiverar du loggning Message Queuing.

Gör så här och avsluta sedan Registereditorn:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\debug
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Typ LoggingTypes, och tryck sedan på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 6. Typ c00000000, och klicka sedan på OK.
När loggning är aktiverat, kan det hända att många poster som liknar följande post:
mqdscore/dsads/69. (&(objectCategory=CN=MSMQ-Site-Link,CN=Schema,CN=Configuration,DC=company,DC=com)(mSMQSite1=CN=location,CN=Sites,CN=Configuration,DC=company,DC=com))

Tillämpa den här korrigeringsfilen om villkoren i avsnittet "Symptom" uppstår.

Så här konfigurerar du en ytterligare förändring i detta service pack och snabbkorrigeringar

Inkludera en ytterligare ändra detta service pack och snabbkorrigeringar. Det minskar uppdateringsfrekvensen för routning data standardinställningen från 3 minuter till 12 timmar så att cirkulera data inte ändras så snabbt. Så här konfigurerar du ändringen:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit, och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
  hklm\software\microsoft\msmq\parameters\
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Typ routingrefreshinterval, och tryck sedan på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera -menyn.
 6. Ange det nya värdet.

  Den nya standard är 12 timmar.
Löstes problemet?
Kontrollera om problemet är borta. Om det är fast, är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta support.
fixit fix Det

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 817076 – senaste granskning 11/19/2013 11:40:00 – revision: 3.0

 • kbmsifixme kbfixme kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB817076 KbMtsv
Feedback
> /html>