Minimerat programfönster som låser sig (inte svarar) återställs inte på rätt sätt och ett andra minimerat fönster visas

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Ett minimerat fönster i ett program som har låst sig (med status "Svarar inte" i Aktivitetshanteraren) återställs inte på rätt sätt vid klickning på Återställ. Medan programmet inte svarar kan dessutom ett andra minimerat fönster visas intill det ursprungliga fönstret. Det andra fönstret kan flyttas, men det första är kvar där skärmen ännu inte har skrivits över.
Orsak
Det finns en funktion i Windows XP som skapar dubbelfönster för program som inte svarar på rätt sätt på fönstermeddelanden på flera sekunder och anses ha låst sig. Funktionen återställer kanske inte egenskaperna för ett minimerat fönster och kan skapa ett andra minimerat namnlistfönster bredvid det ursprungliga fönstret utan att skriva över detta.
Lösning

Service Pack-information

Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket. Den engelska versionen av denna korrigering har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn       Plattform  --------------------------------------------------------------------  15-jul-2003 21:01 5.1.2600.1247  1 677 056 Win32k.sys  x86  15-jul-2003 21:01 5.1.2600.1247  5 619 840 Win32k.sys  IA-64

Workaround
Application Compatibility Toolkit kan användas för att skapa och installera en anpassad Application Compatibility-databas för inaktivering av funktionen för dubbelfönster för programmet. Application Compatibility Toolkit kan hämtas från följande Microsoft-webbplats: Så här skapar du en egen Application Compatibility-databas:
 1. Installera och kör verktyget Compatibility Administrator (lägg till växeln /x på kommandoraden för avancerade funktioner).
 2. Högerklicka på Custom Database och klicka på New.
 3. Högerklicka på den nya databasen och klicka på Rename.
 4. Skriv noghost som namn på den nya databasen.
 5. Högerklicka på New Database, klicka på Create New och klicka på Application Fix. Skriv namnet på programmet som ska korrigeras.
 6. Skriv programtillverkarens namn.
 7. Leta upp och klicka på lämplig programfil (EXE-fil).
 8. Klicka på Next.
 9. Klicka på None i fönstret Compatibility Modes och sedan på Next.
 10. Klicka på NoGhost i listan Compatibility Fixes.
 11. Klicka på Test Run eller Finish. Om du klickar på Test Run startar programmet med inställningen Application Compatibility. Om du klickar på Finish läggs kompatibilitetskorrigeringen till i databasen.
 12. Spara databasen genom att klicka på SaveFile-menyn, eller kopiera databasen till mappen C:\Windows\AppPatch.
 13. Högerklicka på databasen och klicka på Install, eller använd kommandot sdbinst c:\windows\apppatch\noghost.sdb -q för att installera databasen.
Mer Information

Följande information om funktionen GetMessage är dokumenterad för dubbelfönsterfunktionen i Windows XP. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
Om ett fönster på översta nivån inte svarar på meddelanden under flera sekunder, anses fönstret ha låst sig och ersatts av ett dubbelfönster med samma z-ordning, placering, storlek och visuella attribut. På så vis kan användaren flytta fönstret, ändra dess storlek eller till och med stänga programmet. Detta är emellertid de enda åtgärder som är tillgängliga, eftersom programmet i själva verket har låst sig. I felsökningsläge skapas inte något dubbelfönster.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Egenskaper

Artikel-id: 817611 – senaste granskning 12/08/2015 02:24:35 – revision: 6.1

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB817611
Feedback