Trenutno nimate vzpostavljene povezave; čakanje, da se internetna povezava znova vzpostavi

En USB-port fungerar inte när du tagit bort eller anslutit USB-enhet

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Beskrivning av problemet
Om du snabbt upprepade gånger ansluter och tar bort en USB-enhet slutar USB-porten att svara. När porten är i det här läget kan den inte identifiera någon USB-enhet och enheten fungerar därför inte.

I den här artikeln får du hjälp med att komma till rätta med problemet.
Förutsättningar
Du måste använda administratörsautentisering för att logga in på Windows och utföra felsökningsmetoderna som beskrivs i artikeln. Om det här är din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om det här är en dator som tillhör ett företagsnätverk måste du kanske be systemadministratören om hjälp. På följande Microsoft-webbplats kan se om du är inloggad på Windows med administratörsautentisering:
Lösning
Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning. Efter varje metod testar du USB-enheten för att se om problemet är löst. Om problemet kvarstår provar du nästa metod.

I den här artikeln finns även en tillfällig lösning som du kan använda om metoderna inte fungerar.

Metod 1: Använda Enhetshanteraren för att söka efter förändringar i maskinvara

Använd Enhetshanteraren för att söka efter förändringar i maskinvara. När datorn söker efter maskinvaruförändringar kan den identifiera USB-enheten som är ansluten till USB-porten så att du kan använda enheten.

Gör så här för att söka efter ändringar i maskinvara:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.

  Obs! Om du kör Windows Vista klickar du på Start och använder sedan rutan Påbörja sökning.
 2. Skriv devmgmt.msc och klicka på OK. Enhetshanteraren öppnas.
 3. Klicka på din dator så att den markeras.
 4. Klicka på Åtgärd och sedan på Sök efter maskinvaruförändringar.
 5. Kontrollera om USB-enheten fungerar.
Om problemet löstes är du klar. Om problemet inte löstes med den här metoden går du till metod 2.

Metod 2: Starta om datorn

Om problemet inte löstes genom att söka efter ny maskinvara, provar du med att starta om datorn. När datorn har startats om kontrollerar du om USB-enheten fungerar.

Om problemet löstes är du klar. Om problemet inte löstes med den här metoden går du till metod 3.

Metod 3: Inaktivera och återaktivera USB-styrenheten

Använd Enhetshanteraren för att inaktivera och återaktivera alla USB-styrenheter. På det här sättet kan styrenheterna återställa USB-porten från dess inaktiva tillstånd. USB-styrenheterna motsvarar USB-portarna i Enhetshanteraren. Om du inte har sysslat med avancerad felsökning tidigare provar du med anvisningarna i avsnittet Tillfällig lösning.

Så här inaktiverar och återaktiverar du USB-styrenheterna:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.

  Obs! Om du kör Windows Vista klickar du på Start och använder sedan rutan Påbörja sökning.
 2. Skriv devmgmt.msc och klicka på OK. Enhetshanteraren öppnas.
 3. Expandera USB-styrenheter (Universal Serial Bus).

  Obs! Du kanske måste rulla ned i listan för att hitta alternativet.
 4. Högerklicka på den första USB-styrenheten under Universal Serial Bus-styrenheter och ta bort den genom att klicka på Avinstallera.
 5. Upprepa steg 4 för varje USB-styrenhet i listan under Universal Serial Bus-styrenheter.
 6. Starta om datorn. När datorn startat om genomsöker Windows automatiskt datorn efter maskinvaruförändringar och installerar om alla USB-styrenheter som du avinstallerade.
 7. Kontrollera om USB-enheten fungerar.
Om USB-porten kan identifiera enheten och du kan använda enheten, är du klar.

Om problemet löstes med den här metoden är du klar. Annars går du till avsnittet "Tillfällig lösning".
Tillfällig lösning
Om ingen av metoderna fungerade kan du inaktivera funktionen för valbar frånkoppling. Tänk dock på att när funktionen inaktiveras påverkas alla drivrutiner för USB-värdstyrenheter (och därmed alla USB-portar och anslutna USB-enheter) i systemet. Datorn kan därför inte frånkoppla några USB-enheter som är anslutna till den, och USB-enheterna kan fortsätta att använda ström medan de är anslutna till datorn. Kryssrutan Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström visas inte heller på fliken Energisparfunktioner för USB-rotnavet.

Om du vill att vi ska inaktivera funktionen för valbar frånkoppling går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre gör det själv och är van vid avancerad felsökning, går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Det här avsnittet är avsett för avancerade datoranvändare.

Du kan inaktivera funktionen för valbar frånkoppling av USB som en tillfällig lösning genom att redigera registret. Att USB-enheten inte svarar kan bero på ett konkurrenstillstånd i funktionen för valbar frånkoppling. Med funktionen för valbar frånkoppling frånkopplas USB-enheten för att spara på batteriström genom att datorn kan stänga av USB-enheten. Men funktionen aktiverar sedan inte alltid USB-enheten på rätt sätt. Det gör att USB-enheten inte svarar när du försöker använda den.

Du kan inaktivera funktionen för serverprodukter när energisparfunktionen inte är så viktig eller inte krävs.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Så här inaktiverar du funktionen för valbar frånkoppling:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.

  Obs! Om du kör Windows Vista klickar du på Start och använder sedan rutan Påbörja sökning.
 2. Skriv regedit och klicka sedan på OK. Registereditorn öppnas.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Om registerposten DisableSelectiveSuspend finns dubbelklickar du på den. I annat fall skapar du posten. Så här skapar du posten:
  1. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD.
  2. Skriv DisableSelectiveSuspend och tryck sedan på RETUR.
  3. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 5. Skriv 1 i fältet Data för att inaktivera funktionen för valbar frånkoppling, och klicka sedan på OK.
Gå nu till avsnittet Löste det här problemet? .
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Orsak
Problemet kan orsakas av ett tidsfel som gör att datorn inte kan identifiera USB-enheten.

Microsoft och maskinvaruleverantörerna som tillverkar kretsarna för USB har undersökt problemet utan att komma fram till något slutgiltigt resultat, på grund av att problemet bara uppstår ibland.
Status
Microsoft undersöker problemet och kommer att publicera mer information i den här artikeln när informationen blir tillgänglig.
fixit fix it plug unplug "plug in" "plug out"
Lastnosti

ID članka: 817900 – Zadnji pregled: 10/13/2009 13:54:37 – Revizija: 9.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1a, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Home Edition SP1a, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900
Povratne informacije