Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Start-menyn och Aktivitetsfältet saknas efter uppgradering till Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Efter uppgradering av datorn till Microsoft Windows XP saknas Start-menyn och Aktivitetsfältet. Start -menyn visas inte heller när du trycker på CTRL+ESC. Om Windows XP startas i felsäkert läge visas emellertid Start -menyn utan problem.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om det finns ett inbyggt grafikkort på datorns moderkort, och du sedan installerar ett andra grafikkort på datorn.
Lösning
Åtgärda problemet genom att stänga av det inbyggda grafikkortet.

Mer information om hur du stänger av det inbyggda grafikkortet finns i dokumentationen som medföljde datorn.

Om du vill veta mer om hur du kontaktar datortillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z
Mer Information
Om du vill veta mer om hur du använder flera bildskärmar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307873 Konfigurera och använda flera bildskärmar i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 818150 – senaste granskning 06/13/2005 14:21:36 – revision: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kbprb KB818150
Feedback
script>