Internet Explorer slutar svara när många objekt efterfrågas

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När många objekt efterfrågas i Microsoft Internet Explorer slutar programmet svara (låser sig). Förfrågningar till den aktuella webbservern slutförs kanske inte, och en timglaspekare visas i Internet Explorer-fönstret.

När det här problemet uppstår visas kanske inte bilder som förväntat, och det kan visas ett meddelande i statusfältet längst ned i fönstret om att det finns ett visst antal återstående objekt eller att åtgärden är klar.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om många HTTP-förfrågningar skickas från Internet Explorer och sedan avbryts. När detta inträffar misslyckas HTTP-förfrågningar till samma webbserver.

Obs! När andra webbservrar används fungerar HTTP-förfrågningar.
Lösning

Information om hämtning

Internet Explorer 6 SP1 för Windows XP, Windows 2000, Windows NT och Windows Millennium Edition

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet q818506.exe nu.Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Internet Explorer 6 för Windows Server 2003

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB818506-x86-ENU.exe nu.Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Filinformation

Windows Server 2003-version
  Datum     Tid  Version   Storlek   Filnamn  -------------------------------------------------------  15-Jul-2003 00:39 6.0.3790.68 623,616 Wininet.dll
Ej Windows Server 2003-version
  Datum     Tid  Version    Storlek   Filnamn  -------------------------------------------------------  09-jun-2003 15:14 6.0.2800.1207 586 752 Wininet.dll
Status
Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Mer Information
När en HTTP-förfrågan avbryts i Internet Explorer innehåller sidan normalt inte någon referens för resursen (till exempel en bild, en JScript-fil (.js), en HTML-komponentfil (.htc) eller en CSS-fil (Cascading Style Sheet). Det här problemet kan uppstå när många noder i en trädvyliknande DHTML-kontroll öppnas och stängs snabbt. Problemet är vanligare när Internet Explorer är inställt för att identifiera nya versioner vid varje besök på en webbsida, eftersom detta genererar fler HTTP-förfrågningar. (Normalt är detta "get"-förfrågningar.)

Andra faktorer som bidrar till HTTP-trafik kan också generera fler HTTP-förfrågningar. I dessa faktorer ingår inställning av cacheattributet och nätverksfördröjningen. Nätverksfördröjningen bidrar till problemet eftersom det finns en större möjlighet att en HTTP-förfrågan avbryts.

Om du höjer anslutningsgränsen per server kan du fördröja problemet. Problemet beror på att HTTP-anslutningar ibland kan gå förlorade internt i Internet Explorer. Eftersom 2 är standardanslutningsgränsen för HTTP 1.1 uppstår problemet senare om anslutningsgränsen höjs.
Egenskaper

Artikel-id: 818506 – senaste granskning 12/08/2015 02:31:41 – revision: 4.5

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix kbhotfixserver KB818506
Feedback