Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Uppdaterade USB 2.0-drivrutiner i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Uppdaterat stöd för USB (Universal Serial Bus) 2.0-drivrutiner är nu tillgängligt för Windows 2000. De uppdaterade USB 2.0-drivrutinskomponenterna finns i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). I Windows 2000 SP4 ingår korrigeringar för problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
811011 USB-lagringsenheten hittas inte efter att datorn återgår från viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
814484 KORRIGERING: Det går inte att återgå från viloläge om enheter som finns bakom en USB 2.0-hubb tagits bort (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
319973 Stöd för Universal Serial Bus 2.0 i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Tänk på följande när du installerar Windows 2000 SP4:
 • Om en dator med Windows 2000 och USB 2.0 redan är konfigurerad för USB 2.0-stöd, uppdateras de USB 2.0-drivrutiner som redan har installerats på datorn när Windows 2000 SP4 installeras.
 • Om en dator med Windows 2000 och USB 2.0 ännu inte är konfigurerad för USB 2.0-stöd, måste drivrutinerna för USB 2.0 installeras efter Windows 2000 SP4. Gör så här:
  1. Högerklicka på Den här datorn på skrivbordet, och klicka sedan på Hantera.
  2. Dubbelklicka på Systemverktyg och sedan på Enhetshanteraren.
  3. Klicka på Enheter efter typVisa-menyn (om det inte redan är markerat).
  4. Högerklicka på USB 2.0-värdstyrenheten Enhanced Host Controller Interface (EHCI) i den högra rutan och klicka sedan på Egenskaper.

   USB 2.0 EHCI-värdstyrenheten återfinns under någon av följande enhetstyper i Enhetshanteraren:
   • USB-styrenheter (Universal Serial Bus)
   • Andra enheter, där den visas som USB-styrenhet med ett gult utropstecken (!).
  5. Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin.
  6. När guiden Uppgradera drivrutin startar klickar du på Nästa.
  7. Klicka på Söka efter en lämplig drivrutin för enheten (rekommenderas) på sidan Installera drivrutiner för maskinvara och klicka sedan på Nästa.
  8. Avmarkera följande kryssrutor (om de är markerade) på sidan Hitta drivrutinsfiler, under Ytterligare platser att söka på, och klicka sedan på Nästa:
   • Diskettenheter
   • CD-ROM-enheter
   • Ange en plats
   • Microsoft Windows Update
  9. Klicka på Nästa om du vill installera den drivrutin som rekommenderas.
  10. Klicka på Slutför om du vill slutföra uppdateringen av drivrutinerna för USB 2.0-värdstyrenheten.
 • När du lägger till en USB 2.0-styrenhet på en dator med Windows 2000 SP4 visas guiden Lägg till/ta bort maskinvara, och du uppmanas installera USB 2.0-styrenheten. Gör det genom att utföra steg 6 till 10 ovan i detta avsnitt.
 • Om du köper en CD-ROM-skiva med Windows 2000 SP4 (där SP4 redan ingår i operativsystemet Windows 2000), och du installerar Windows 2000 SP4 från denna skiva på en dator med en USB 2.0-styrenhet, identifieras USB 2.0-styrenheten av installationsprogrammet och installeras.
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen-version för Windows 2000 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000
Om du vill veta mer om USB 2.0 och Windows kan du besöka följande Microsoft-webbplats:
Kod 28
Egenskaper

Artikel-id: 819332 – senaste granskning 12/08/2015 02:36:17 – revision: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbbug KB819332
Feedback