MS03-030: Oskyddad buffert i DirectX kan medföra systemproblem

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Teknisk uppdatering

 • 25 juli 2003: Versionsnumret har ändrats från 4.90.00.0902 till 4.09.00.0902 i avsnittet "Installationsinformation".
 • 31 juli 2003: Länken "Hämta paketet med säkerhetskorrigeringen för Windows NT 4.0 nu" i avsnittet Lösning har ändrats till följande: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B42C5BCB-6D36-437D-A07E-053B72B1C652&displaylang=sv
 • 31 juli 2003: Länken "Hämta paketet med säkerhetskorrigeringen för Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition nu" i avsnittet Lösning har ändrats till följande: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=14290AD7-EE7D-4736-8322-BCA4CBD7D7C5&displaylang=sv
 • 20 augusti 2003: Denna artikel har uppdaterats med information om en ny korrigeringsfil för DirectX8.
Symptom
DirectX består av en uppsättning lågnivå-API:er (Application Programming Interfaces) som används i Windows-program för multimediestöd. DirectShow-tekniken i DirectX ger källhantering, manipulering och återgivning av ljud och video på klientsidan. Det finns två buffertöverskridningar som ger samma effekter i den funktion som används i DirectShow för att kontrollera parametrar i en MIDI-fil (Musical Instrument Digital Interface). Dessa buffertöverskridningar kan orsaka ett säkerhetsproblem, eftersom en användare som vill ställa till skada kan utnyttja dessa fel för att köra kod i den inloggade användarens säkerhetskontext.

En angripare kan utnyttja detta säkerhetsproblem i en MIDI-fil och sedan lägga upp filen på en webbplats eller nätverksresurs, eller skicka den i ett HTML-e-postmeddelande. Om filen finns på en webbplats eller nätverksresurs måste användaren öppna den för att säkerhetsproblemet ska kunna utnyttjas. Om filen är inbäddad i en sida utnyttjas säkerhetsproblemet när en användare besöker webbsidan. Om filen skickas i ett HTML-e-postmeddelande kan säkerhetsproblemet utnyttjas när användaren öppnar eller förhandsgranskar meddelandet. Ett angrepp kan medföra att DirectShow eller ett program där DirectShow används inte längre fungerar, eller att angriparens kod körs på användarens dator i användarens säkerhetskontext.

Begränsande faktorer

 • Som standard körs Microsoft Internet Explorer i Microsoft Windows Server 2003 i läget Förbättrad säkerhetskonfiguration. Denna standardkonfiguration för Internet Explorer blockerar angrepp via e-post i Microsoft Outlook Express. Om Förbättrad säkerhetskonfiguration har inaktiverats i Internet Explorer avlägsnas skyddet mot detta säkerhetsproblem.
 • Angriparen kan också skapa en webbplats med en webbsida där detta säkerhetsproblem utnyttjas. Det går inte att tvinga användare till en skadlig webbplats. I stället måste angriparen locka dit dem, vanligen genom att få dem att klicka på en länk till angriparens webbplats.
 • Kod som körs på datorn körs endast med den inloggade användarens behörighet.
Lösning

Information om Service Pack

Windows XP

Microsoft Windows XP-versionen av säkerhetskorrigeringen ingår i Windows XP Service Pack 2 (SP2). Lös problemet genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Windows 2000

Microsoft Windows 2000-versionen av denna säkerhetskorrigering ingår i Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-uppdateringen för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Information om säkerhetskorrigering

Information om hämtning

Microsoft har publicerat DirectX 9.0b och särskilda säkerhetskorrigeringar för operativsystem där DirectX 9.0b inte är tillgängligt.

Så här fastställer du den aktuella versionen av DirectX i alla operativsystem utom Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv dxdiag och klicka sedan på OK.

  DirectX-versionen anges på fliken System.
I Windows NT 4.0 föreligger säkerhetsproblemet om följande registernyckel finns och har värdet 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\InstalledComponents\{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}\IsInstalled
DirectX 9.0b kan installeras på alla berörda operativsystem utom 64-bitarsversioner av Windows Server 2003, 64-bitarsversioner av Microsoft Windows XP samt Windows NT 4.0, oberoende av tidigare DirectX-version. Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Korrigeringsfilen DirectX 9.0a kan installeras i alla berörda operativsystem utom 64-bitarsversioner av Windows Server 2003, 64-bitarsversioner av Windows XP samt Windows NT 4.0, där DirectX 9.0 eller 9.0a används. Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:
Om du använder DirectX 8.1 i Windows Server 2003 eller Windows XP installerar du någon av följande korrigeringsfiler. Om du använder DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a eller 8.1b i Windows 2000 eller Windows Millennium Edition installerar du följande korrigeringsfil:HämtaHämta paketet med säkerhetskorrigeringen för Windows 2000 eller Windows Millennium Edition nu

Obs! Denna korrigeringsfil kan också installeras i Windows 98, andra utgåvan, och Windows 98 med DirectX 8, även om dessa Windows-versioner inte längre stöds.

Om du använder DirectX 7.0 i Windows 2000 installerar du följande korrigeringsfil: Om du använder Windows NT Server 4.0 installerar du följande korrigeringsfil: Om du använder Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, installerar du följande korrigeringsfil: Utgivningsdatum: 23 juli 2003

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

DirectX 8 och DirectX 9 stöder inte datorer med processorer i 486-klassen. DirectX 9.0b kräver Windows Server 2003 (alla versioner utom Windows Server 2003 64-bitarsversioner), Windows XP (alla versioner utom Windows XP 64-bitarsversioner), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) eller Microsoft Windows Millennium Edition.

Säkerhetskorrigeringen DirectX 9.0a kräver en tidigare installation av DirectX 9.0 eller 9.0a i Windows Server 2003 (alla versioner utom Windows Server 2003 64-bitarsversioner), Windows XP (alla versioner utom Windows XP 64-bitarsversioner), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) eller Windows Millennium Edition. Paketet DirectX 9.0b är att föredra, eftersom det innehåller ytterligare korrigeringar av kärngrafik och DirectShow som inte är relaterade till säkerhet.

Säkerhetskorrigeringen DirectX 8.1 kräver den utgivna versionen av Windows Server 2003, den utgivna versionen av Windows XP eller Windows XP Service Pack 1 (SP1). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Säkerhetskorrigeringen DirectX 8 för Windows 2000 och Windows Millennium Edition kräver en tidigare installation av DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a eller 8.1b i Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) eller Windows Millennium Edition. Observera att Microsoft rekommenderar användning av DirectX 9.0b på denna plattform, eftersom det innehåller ytterligare korrigeringar av kärngrafik och DirectShow som inte är relaterade till säkerhet.

Säkerhetskorrigeringen DirectX 7.0/7.0a kräver Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000
Säkerhetskorrigeringen för Windows NT 4.0 kräver Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) eller Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) med Internet Explorer 6.0 SP1 eller Microsoft Windows Media Player 6.4. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
152734 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
I följande tabell anges vilken korrigeringsfil som ska installeras vid olika operativsystem och DirectX-versioner:
OperativsystemDirectX 5.2/DirectX Media 5DirectX 6.1/DirectX Media 6DirectX 7/DirectX Media 6DirectX 8.0/8.0aDirectX 8.1/8.1a/8.1bDirectX 9.0/9.0aDirectX 9.0bObs!
Windows 989.0b9.0b9.0bP2 eller 9.0bP2 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows 98, andra utgåvanIngen9.0b9.0bP2 eller 9.0bP2 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows Millennium EditionIngenIngen9.0bP2 eller 9.0bP2 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows 2000 SP3IngenIngenP5 eller 9.0bP2 eller 9.0bP2 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows 2000 SP4IngenIngenKrävs ejP2 eller 9.0bP2 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows XPIngenIngenIngenIngenP3 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows XP SP1IngenIngenIngenIngenP3 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows Server 2003IngenIngenIngenIngenP4 eller 9.0bP1 eller 9.0bKrävs ej
Windows NT 4.0P6P6IngenIngenIngenIngenIngenKorrigeringsfilen krävs endast om Internet Explorer 6 eller Windows Media Player 6.4 är installerat
Anmärkningar till tabellen:
 • 9.0b avser DirectX 9.0b.
  • End-User Runtime är en webbinstallation på cirka 300 kB som resulterar i en 10–16 MB hämtning. Redistribution Runtime for Developers är en 32 MB installation. Uppdateringarna kan inte installeras utan meddelanden. Du måste acceptera licensavtalet för att installera dessa uppdateringar.
  • OPK Runtime är ett cirka 11–13 MB stort fristående installationsprogram. Som standard sker denna installation utan meddelanden. OPK Runtime är endast tillgängligt för OEM-tillverkare och volymlicenskunder.
 • P1: Korrigeringsfil DirectX 9.0a. Detta är en liten (cirka 900 kB) korrigeringsfil för DirectX 9.0 eller 9.0a. Den finns på Windows Update för kritiska och automatiska uppdateringar.
 • P2: Korrigeringsfil DirectX 8. Detta är en liten (cirka 800 kB) korrigeringsfil för DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a och 8.1b.
 • P3: Korrigeringsfil DirectX 8.1 för Windows XP och Windows XP Service Pack 1.
 • P4: Korrigeringsfil DirectX 8.1 för Windows Server 2003.
 • P5: Korrigeringsfil DirectX 7.0 för Windows 2000.
 • P6: Korrigeringsfil DirectX Media 6 för Windows NT 4.0 och Windows NT 4.0, Terminal Server Edition.
 • Utgåvan innehåller korrigeringsfilen.
 • Ingen: Konfigurationen finns inte.

Installationsinformation

Du måste vara inloggad som administratör för att kunna installera DirectX 9.0b eller säkerhetskorrigeringen. På grund av godkännandekrav i licensavtalet för slutanvändare (EULA) saknar DirectX 9.0b installationsväxlar.

Microsoft rekommenderar att du skapar en systemåterställningspunkt i Windows XP eller Windows Millennium Edition innan du installerar DirectX 9.0b. Om du vill veta mer om systemåterställning klickar du på Start och sedan på Hjälp och support. Skriv systemåterställning i rutan Sök, och tryck sedan på RETUR.

Säkerhetskorrigeringarna DirectX 9.0a och DirectX 8 stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /q:u Använd tyst läge för användare. I detta läge visas vissa dialogrutor för användaren.
 • /q:a Använd tyst läge för administratör. I detta läge visas inte några dialogrutor för användaren.
 • /t:fullständig sökväg : Anger temporär arbetsmapp.
 • /c: Extrahera filerna utan körning av installationsprogrammet vid användning tillsammans med /t.
 • /c:cmd Det installationskommando som definierats av författaren åsidosätts.
 • /r:n Starta aldrig om datorn efter installationen.
 • /r:i Starta om datorn om det krävs en omstart. Denna växel startar automatiskt om datorn när det krävs en omstart för att slutföra installationen.
 • /r:a Starta alltid om datorn efter installationen.
Säkerhetskorrigeringarna DirectX 8.1 och DirectX 7.0/7.0a stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /n Säkerhetskopiera inte filer som ska tas bort.
 • /o Skriv över OEM-filer utan att någon fråga behöver besvaras.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Säkerhetskorrigeringen för Windows NT 4.0 stöder följande installationsväxlar:
 • /y Utför borttagning (endast med /m eller /q).
 • /f Tvinga program att stängas vid avstängning av datorn.
 • /n Skapa inte en avinstallationsmapp.
 • /z Starta inte om när uppdateringen är klar.
 • /q Använd tyst eller oövervakat läge utan användargränssnitt (denna växel inbegriper /m).
 • /m Använd oövervakat läge med användargränssnitt.
 • /l Visa en lista över installerade snabbkorrigeringar.
 • /x Extrahera filerna utan att installationsprogrammet körs.
Du kan kontrollera att DirectX 9.0b är installerat på datorn genom att bekräfta att följande registernyckel finns och att värdet är 4.09.00.0902:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Du kan kontrollera att säkerhetskorrigeringen DirectX 9.0a är installerad på datorn genom att bekräfta att följande registernyckel finns och att den har värdet 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Du kan kontrollera att DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a eller 8.1b är installerat på en dator med Windows 2000 eller Windows Millennium Edition genom att bekräfta att följande registernyckel finns och att värdet ligger inom området 4.08.00.0400 till och med 4.08.01.0901:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Du kan kontrollera att säkerhetskorrigeringen DirectX 8 är installerad på datorn genom att bekräfta att följande registernyckel finns och att den har värdet 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Du kan kontrollera att korrigeringsfilen DirectX 8.1 eller 7.0/7.0a är installerad på datorn genom att bekräfta att följande registernyckel finns:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB819696
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696
 • Windows XP med SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696
  eller
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB819696
Du kan kontrollera att korrigeringsfilen för Windows NT 4.0 är installerad på datorn genom att bekräfta att följande registernyckel finns:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q819696

Information om distribution

På grund av krav på godkännanden i licensavtalet kan DirectX 9.0b inte installeras utan meddelanden. Volymlicenskunder kan erhålla ett modifierat paket som stöder en installation utan meddelanden genom att kontakta DirectX@Microsoft.com.

Om du vill installera korrigeringsfilen DirectX 9.0a utan några åtgärder från användaren använder du följande kommandorad:
directx9-kb819696-x86-enu /q:a
Om du vill installera denna korrigeringsfil utan att datorn måste startas om använder du följande kommandorad:
directx9-kb819696-x86-enu /q:r
Obs! Du kan kombinera dessa växlar till en enda kommandorad.

Om du vill installera säkerhetskorrigeringen DirectX 8.1 eller 7.0/7.0a utan några åtgärder från användaren använder du följande kommandorad:
windowsserver2003-kb819696-x86-enu /u /q
Om du vill installera denna korrigeringsfil utan att datorn måste startas om använder du följande kommandorad:
windowsserver2003-kb819696-x86-enu /z
Obs! Beroende på vilken korrigeringsfil som installeras kan filnamnen i dessa exempel variera. Dessa växlar kan kombineras till en enda kommandorad.

Information om hur du distribuerar denna korrigeringsfil med Software Update Services finns på följande Microsoft-webbplats:

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat DirectX 9.0b eller denna korrigeringsfil.

Information om borttagning

DirectX 9.0b ersätter centrala komponenter i operativsystemet och kan inte tas bort. Ta bort säkerhetskorrigeringen med verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen. Systemadministratörer kan använda verktyget Spuninst.exe för att ta bort korrigeringsfilen från datorer med Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000. Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB819696$\Spuninst och stöder följande installationsväxlar:
 • /? Visa listan över installationsväxlar.
 • /u Använd oövervakat läge.
 • /f Tvinga andra program att avslutas när datorn stängs av.
 • /z Starta inte om datorn när installationen är klar.
 • /q Använd tyst läge (inga användaråtgärder).

Ersättningsinformation

Windows NT 4.0-versionen av denna korrigeringsfil ersätter korrigeringsfilen i artikel 269849 i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
269849 Meddelande om åtkomstfel vid användning av Windows Media Player 6.4 för uppspelning av WAV-filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Korrigeringsfil 819696 för Windows Server 2003 och Windows XP:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  ------------------------------------------------------------  13-maj-2003 23:41 6.4.3790.9 1 173 504 Quartz.dll (gdr)  13-maj-2003 23:48 6.4.3790.9 1 117 184 Quartz.dll (qfe)
Korrigeringsfil 819696 för Windows Server 2003 64-bitarsversioner och Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003:
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  Plattform  -------------------------------------------------------------------  16-maj-2003 00:50 6.4.3790.9 3 348 480 Quartz.dll  IA64 (gdr)  16-maj-2003 01:10 6.4.3790.9 1 129 984 Wquartz.dll IA64 (gdr)  16-maj-2003 01:08 6.4.3790.9 3 348 480 Quartz.dll  IA64 (qfe)  16-maj-2003 01:11 6.4.3790.9 1 117 184 Wquartz.dll IA64 (qfe)
Korrigeringsfil 819696 för Windows XP SP1:
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn  --------------------------------------------------------  13-maj-2003 17:28 6.4.2600.1221 1 132 032 Quartz.dll
Korrigeringsfil 819696 (32-bitars) för Windows XP:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  -------------------------------------------------------  13-maj-2003 19:27 6.4.2600.113 1 123 840 Quartz.dll
Korrigeringsfil 819696 (64-bitars) för Windows XP 64-bitarsutgåva version 2002 SP1:
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  Plattform  -------------------------------------------------------------------  13-maj-2003 17:29 6.4.2600.1221 3 881 472 Quartz.dll  IA64  12-maj-2003 04:34 6.4.2600.1221 1 132 032 Wquartz.dll IA64
Korrigeringsfil 819696 (32-bitars) för Windows 2000 SP3:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  --------------------------------------------------  03-jul-2003 17:28 6.1.9.729 791 312 Quartz.dll
Korrigeringsfil 819696 (32-bitars) för Windows NT 4.0 SP6:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  --------------------------------------------------  08-jul-2003 21:49 6.1.5.132 762 128 Quartz.dll
Korrigeringsfilerna DirectX 9.0b och DirectX 9.0a (32-bitars) för Windows Server 2003 och Windows XP:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  ----------------------------------------------------------------  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 246 208 Quartz.dll (slutanvändare)  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 962 496 Quartz.dll (redist)
Korrigeringsfilerna DirectX 9.0b och DirectX 9.0a (32-bitars) för Windows 2000:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  ----------------------------------------------------------------  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 136 640 Quartz.dll (slutanvändare)  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 962 496 Quartz.dll (redist)
Korrigeringsfilerna DirectX 9.0b och DirectX 9.0a (32-bitars) för Windows Millennium Edition:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  ----------------------------------------------------------------  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 128 960 Quartz.dll (slutanvändare)  30-maj-2003 09:00 6.5.1.902 1 845 248 Quartz.dll (redist)
Korrigeringsfil DirectX 8 för Windows 2000 och Windows Millennium Edition:
  Datum    Tid  Version    Storlek Filnamn  ----------------------------------------------------------------  06-aug-2003 19:44 6.3.1.886 1 696 748 Quartz.dll
Du kan även kontrollera vilka filer som har installerats med korrigeringsfilen DirectX 8.1 eller 7.0/7.0a genom att granska följande registernyckel:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB819696\Filelist
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696\Filelist
 • Windows XP med SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696\Filelist
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696\Filelist
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett säkerhetsproblem i de Microsoft-produkter som nämns i början av denna artikel.

Windows XP Detta problem korrigerades först i Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Mer Information
Mer information om detta säkerhetsproblem finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om diagnostikverktyget för Microsoft DirectX klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
190900 DirectX: Beskrivning av diagnostikverktyget för DirectX (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
I följande avsnitt beskrivs de DirectX-versioner som rapporteras av Dxdiag.exe för den ursprungliga Microsoft-leveranskonfigurationen.

DirectX 8.1

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003, 64-bitars Datacenter-utgåva
 • Windows Server 2003, 64-bitars Enterprise-utgåva
 • Windows XP 64-bitarsutgåva version 2003
 • Windows XP 64-bitarsutgåva version 2002 SP1
 • Windows XP

DirectX 7.0a

 • Windows Millennium Edition

DirectX 7.0

 • Windows 2000

DirectX 6.1

 • Windows 98, andra utgåvan

DirectX 5.2

 • Windows 98

DirectX och DirectX Media var separata produkter tills DirectX 8.0 gavs ut. I senare utgåvor har båda produkterna integrerats under namnet DirectX. I Dxdiag rapporteras endast DirectX-versionen, men den aktuella filen finns i DirectX Media på datorer med tidigare versioner än DirectX 8.0.
säkerhetskorrigering
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 819696 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/30/2006 08:56:09 - ฉบับแก้ไข: 10.3

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft DirectX 9.0 Runtime, Microsoft DirectX 8.1b, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp4fix kbwin2ksp4fix kbwinserv2003presp1fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB819696
คำติชม